Сторінками преси

Сторінками технічних періодичних видань
ІІІ квартал 2017 року
Техніка. Технічні науки
1.Вітання академіку Б. Є. Патону з нагоди 55 — річчя від дня обрання на посаду президента НАН України // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 3. — С. 3—4.
2.Життя і діяльність академіка Г. Є Пухова: ювілейна сесія загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г. Є. Пухова / підгот. О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — С. 77-81.
3.Забезпечення міцності матеріалів і конструкцій — запорука створення високонадійної техніки: до 50-річчя заснування Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренко НАН України / В. Т. Тищенко // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — С. 68—73.
4.Кошечко, В. Г. Про виконання цільової комплексної програми НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»: стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 року / В. Г. Кошечко // Вісник Національної академії наук України — 2017. — № 2. — С. 23—29.
5.Куницька, Л. Р. Носії ліків і наночастинок нового покоління / Л. Р. Куницька, Т. Б. Желтоножська // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 4. — С. 10—11.
6.Летичевський, О. А. Високонадійні системи математичного забезпечення: стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 року / О. А. Летичевський // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 2. — С. 30—36.
7.Мележик, О. О. Наука—обороні та безпеці держави: спеціалізована виставка науково-технічних розробок установ НАН України / О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 11. — С. 3—9.
8.Поглиблення науково-технічного співробітництва між Європейським Союзом та Україною: інформаційний день Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії / підгот. О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — с. № — 8.
9.Положення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року» // Наука та інновації. — 2017. — № 2. — С. 71—75.
10.Радченко, А. І. Революційні інновації у світі (за даними звіту медіакомпанії Thomson Reuters 2016 р.) / А. І. Радченко // Наука та інновації. — 2016. — № 6. — С. 69—74.
11.75-річчя член — кореспондента НАН України В. І. Кир’яна // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — №3. — С. 85.
12.70-річчя члена — кореспондента НАН України М. Б. Штерна // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 3. — С. 88.
13.70-річчя члена — кореспондента НАН України К. О. Гогаєва // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — с. 98.
14.70-річчя члена — кореспондента НАН України В. М. Сорокіна // Вісник Національної академії наук України. — 2016 — № 11. — с. 119.
15.70-річчя члена — кореспондента НАН України В. М. Федірка // Вісник Національної академії наук України. 2016. — № 10. — С. 99.
60-річчя члена — кореспондента НАН України О. С. Бешти // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 2. — С. 100.
16.60-річчя члена — кореспондента НАН України П. І. Лободи // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — с. 100.
17.80-річчя члена — кореспондента НАН України А. Г. Шапара // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 90.
18.«Щось ви, молоді люди розслабилися…». До 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. К. Походні: спогади про Ігоря Костянтиновича колег і соратників / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 2. — С. 88—96.
Енергетика. Теплоенергетика
19.Анатичук, Л. І. Про перспективи розвитку термоелектрики в Україні: за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 року / Л. І. Анатичук // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 11. — С. 23—30.
20.Гречко, А. Энергетика — 2016: ставка на атом / А. Гречко // Энергосбережение. .Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 2. — С. 71.
21.Долінський, А. А. Геотермальна енергетика: виробництво електричної і теплової енергії / А. А. Долінський, А. А. Халатов // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 11. — С. 76—86.
22.Долінський, А. А. Чорнобильська аварія: тридцять років потому: до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС / А. А. Долінський, Б. І. Басюк, Є. Т. Базєєв // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — С. 60—67.
23.Дунаєвська Н. І. Технологія зниження викидів оксидів азоту при факельному спалюванні вугілля / Н. І. Дунаєвська, М. М. Немахін. Д. Л. Бондзик // Наука та інновації. — 2016. — № 6. — С. 49—56.
24.Канюк. Г. і. Про загальні наукові підходи до створення уніфікованих прецизійних енергозберігаючих АСУ ТП / Г. І. Канюк, І. А. Бабенко, М. Л. Козлова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. —  №2. — С. 20—33.
25.Миленька, М. М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми / М. М. Миленька // Екологічний вісник. — 2016. — № 1. — С.19—22.
26.Олейник, А. Новые защитные устройства AFDD для защиты от пожаров / А. Олейник // Электрик. — 2016. — № 12. — С. 8 — 10.
27.Олійник, Д. К. Початок водневої енергетики / Д. К. Олійник // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 5. — С. 10—12.
28.Плав’юк, М. Гравітаційно-механічна електроустановка Плав’юка / М. Плав’юк // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 5. — С. 22—23.
29.Разъединители предохранителей SL // Электрик. — 2016. — № 12. — С. 11.
30.Реалии украинского рынка энергоэффективного освещения глазами производителя // Электрик. — 2016. — № 12. — С. 12—13.
31.Салихов, Т. Н. Адсорбционная очистка трансформаторного масла силикагелем в сочетании керамических мембран / Т. Н. Селихов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 2. — С. 14 — 19.
32.Скрипка, Ю. LRS — новое поколение промышленных источников питания Mean Well / Ю. Скрипка // Радиоаматор. — 2015. — №10. — С. 31.
33.Стогній, Б. С. Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково — технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної обєднаної енергетичної системи України» (Обєднання — 2) / Б. С. Стогній // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 2. — С. 54 — 58.
34.Шевченко, В. В. Режими експлуатації турбогенераторів з урахуванням вимог стійкості роботи енергосистем / В. В. Шевченко, А. В. Строкоус // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 2. —  С.33 — 42.
Альтернативна енергетика
35.Биков, Є.Технологія виробництва поверхнево — засклених пелет / Є. Биков // Деревообробник. — 2016. — № 22. — С. 6.
36.Гелетуха, Г. Г.Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення газу в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железна, О. В. Трибой // Стратегічні пріоритети. — Київ, 2015. — № 3(36). — С. 97—105.
37.Зберігання та підготовка сировини при виробництві твердого гранульованого палива //Деревообробник. — 2016. — № 20. — С. 3.
Радіотехніка. Електроніка
38.Ланде, Д. В. Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 року / Д. В. Ланде // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 3. — С. 45 — 53.
39.Маслюк, В. Т. Про стан та перспективи фундаментальних і прикладних досліджень на прискорювачі електронів (мікротроні) М-30 / В. Т. Маслюк // Вісник Національної академії наук України. —  2016. — № 11. — С. 46—55.
40.Сергієнко, І. В. Комп’ютерні технології і науково — технічний прогрес / І. В. Сергієнко // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 11. — С. 56—57.
41.Система інформаційного сповіщення для залізничних переїздів «Благовіст» / О. В. Федухін // Наука та інновації. — 2017. — № 2. — С. 29—35.
42.Тимошенко, В. І. Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об᾿єктах (ракетно — космічна техніка, енергетика, металургія) / В. І. Тимошенко // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 3. — С.24—37.
Технологія металів. Матеріалознавство
 43.Березовский, Е. К. Влияние режимов высокоскоростного фрезирования на параметры качества поверхностного слоя образцов из титанового сплава / Е. К. Березовский // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 185—189.
44.Гайдук, С. В. Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD / С. В. Гайдук, В. В. Кононов // Вестник двигателестроения. –2015. — № 1. — С. 107—111.
45.Іванов. В. Г. Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець / В. Г. Іванов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 121—127.
46.Калинина, Е. Д. Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированных алюминиевых сплавов / Е. Д. Калинина, Е. А. Джур // Вестник двигателестроения. —  2016. — № 1. — С. 118—120.
47.Калинина, Е. Д. Повышение механических и коррозионных свойств многокомпонентных жаропрочных сплавов / Е. Д. Калинина, Е. А. Джур, В. Т. Калинин,И. Ю. Кошелева // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 190—192.
48.Качан, А. Я. Критерии оценки выходных параметров процессов обработки деталей ГТД / А. Я. Качан, С. А. Уланов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 181—184.
49. Нетребко, В. В. Влияние нормализации на твердость Cr — Mn — Ni чугунов / В. В. Нетребко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 129—133.
50. Носова, Т. В. Упрочнение кремниймарганцовых модифицированных сталей при горячей деформации / Т. В. Носова, А. В. Калинин // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 194—197.
51.Приходько, Р. П. Прогнозування міцності та моделювання процесів повзучості жароміцних матеріалів / Р. П. Приходько // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 2. — С. 70—75.
Машинобудування
52. Величко, Н. Останні з могікан українського машинобудування / Н. Величко // Деревообробник. — 2016. — № 18. — С. 8.
53. Белоконь, Ю. А. Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося синтеза / Ю. А. Белоконь, Д. В. Павленко, С. Н. Пахолка // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 72—79.
54. Дядя, С. И. Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей / С. И. Дядя, Е. В. Козлова // Вестник двигателестроения. — 2016. — №1. — С. 68—71.
55.Качан, А. Я. Влияние технологических методов обработки тонкостенных валов ГТД на их несущую способность / А. Я. Качан, С. А. Уланов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 63—67.
56. Мозговий, В. Ф. Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ / В. Ф. Мозговой, Е. К. Березовский, В. А. Панасенко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 81—88.
57. Павленко, Д. В. Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией / Д. В. Павленко, А. В. Овчинников // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 58—62.
Двигунобудування
58.Конох, В. И. Исследование  ресурсных характеристик сильфонного пневмонасосного агрегата / В. И. Конох, И. Н. Калиниченко, И. Н. Гордиец, А. В. Шпак // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 101—107.
59. Михайленко. Т. П. Особенности моделирования теплогидравлических процессов  в маслосистеме ГТД / Т. П. Михайленко, И. И. Петухов, Д. А. Немченко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 160—165.
60. Русанов, А. В. Влияние окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на структуру потока в отсасывающей трубе / А. В. Русанов, О. Н. Хорев, Д. Ю. Косянов, С. А. Рябова // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 25—30.
61. Русаков, Р. А. Разработка дизайна проточной части турбины для лабораторной энергетической ORC установки / Р. А. Русанов, П. Клонович, А. В. Русанов, П. Лампарт // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 139—147.
62.Суворов, М. А. Перспективная схема устройства для финишной обработки поверхностей пера лопаток авиационных двигателей / М. А. Суворов, В. Ф. Сорокин // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 172—176.
63. Суховей, С. И. Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора в наружном контуре ТРДДФ при доводке САУ / С. И. Суховей // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 122—127.
64. Тамаргазин, О. А. Вплив магнітного поля на експлуатаційні характеристики прецизійних енергетичних установок авіаційної наземної техніки / О. А. Тамаргазин, І. І. Ліннік, Л. Б. Приймак // Вісник двигунобудування. — 2016. — № 2. — С. 177—180.
65.Титов, М. Ю. Результаты измерений локальных параметров плазмы в разрядном канале стационарного плазменного двигателя / М. Ю. Титов, А. В. Лоян, Н. Б. Чуприна // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 207—211.
66. Третяк, О. В. Складнонапружений стан деталей генераторів великої потужності / О. В. Третяк, О. В. Сенецький, О. Ю. Шуть, В. М. Доценко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 108—114.
67. Улитенко, Ю. А. Обоснование выбора алгоритмов системы автоматического управления прямоточным воздушно — реактивным двигателем/ Ю. А. Улитенко, А. В. Еланский, В. В. Логинов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 49—55.
68.Чередниченко, А. К. Моделирование энергокомплексов с термохимической регенерацией тепла для судов — газовозов / А. К. Чередниченко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 36—41.
Ракетно-космічна промисловість України
69.Аль-Рифаи. Н. М. История создания беспилотных летательных аппаратов / Н. М. Аль-Рифаи // Винахідник і раціоналізатор. —  2016. — № 5 — С. 19 — 20.
70.Дронь, Н. М. Оценка энергетических и массовых характеристик систем увода космических аппаратов на базе электроракетных двигателей / Н. М. Дронь, П. Г. Хорольский, Л. Г. Дубовик // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 76—80.
71.Лоян. А. В. Исследование прочностных свойств термодросселя / А. В. Лоян, А. И. Цаглов, А. И. Писаный // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 97—100.
72.Мащенко, С. К. Паливний відсік верхнього ступеня ракети — носія / С. К. Мащенко, М. Л. Фартушний, М. Л. Волошин // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 4. — С. 8—9.
73. Рева, О. М. Ефективність інтегративного методу виявлення ставлення авіаційних операторів переднього краю до порушень стандартних експлуатаційних процедур / О. М. Рева, П. Ш. Мухтаров, Б. П. Мірзоєв // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 9—17.
74. Солнцев, В. П. Разработка жаропрочного сплава на основе ниобия для тепловой защиты изделий ракетно — космической техники / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, Г. А. Фролов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 198—206.
75. Ткач, М. П. Утилизация тепла вторичных энергоресурсов малооборотных двигателей стационарных электростанций металлогидридными установками непрерывного действия / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский, С. М. Доценко, Ю. Н. Галынкин // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 31—35.
Нафтова та газова промисловість
76.Бабенко, О. Н. Методы регулирования частот собственных  колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД / О. Н. Бабенко, Т. И. Прибора // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 101—106.
77. Бобух, А. О. Алгоритм индентификации технологических объектов химических производств с определением их тренда / А. О. Бобух, О. М. Дзевочко, А. М. Подустов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 2. — С. 43—49.
78. Игнатьев, И. Г. Газоснабжение установок высокого и сверхвысокого напряжения при помощи азотных компрессорных станций / И. Г. Игнатьев // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 5. — С. 17—18.
79. Миргород, В. Ф. Численная реализация дробных интегральных операторов в задачах моделирования температурного режима газотурбинных двигателей / В. Ф. Миргород // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 2. — С. 66—70
80. Петренко, В. М. Спосіб використання шестифтористої сірки / В. М. Петренко // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 5. — С. 21—22.
Харчові технології
81. Баль — Прилипко, Л. В. Впровадження та використання біологічно активних добавок при виробництві мясних продуктів / Л. В. Баль-Прилипко // Мясное дело. — 2010. — № 12. — С. 26—30.
82. Ваниль: ситуация на мировом рынке // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 8. — С. 6—7.
83. Тищенко, В. І. Використання білково — мінерального комплексу у виробництві м’ясопродуктів / Н. В. Божко // Мясное дело. — 2011. — № 12. — С. 14—15.
Охорона навколишнього середовища. Ресурсозбереження
84. Косоуров, К. В. Україну очікує загроза сміттєвої катастрофи / К. В. Косоуров // Екологічний вісник. — 2017. — № 1. — С. 23.
85. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні // Екологічний вісник. — 2016. — № 6. — С. 24—25.
Деревообробна промисловість
86. Алмазні фугувальні фрези // Деревообробник. — 2016. — № 21. — С. 8.
87. Биков, Є. Виробництво пелет на базі сушильного комплексу СКЗ / Є. Биков // Деревообробник. — 2016. — № 21. — С. 4—5.
88. Богуславський, К. Технологічне устаткування від компанії «Галактик» найраціональніший підхід до побудови сушильних камер / К. Богуславський // Деревообробник. —  2016. — № 18. — С. 10—11.
89. Варениця, І. Гвинтові заготовки — не проблема / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 24. — С. 3.
90. Варениця, І. Для термоізоляції — лігноцелюлоза / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 19. — С. 5.
91. Вартість пелет зростає // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 2.
92. Вітчизняні потужності пелетного виробництва // Деревообробник. — 2016. — № 21. — С. 5.
93. Італійський ринок деревообробного обладнання набирає обертів //Деревообробник. — 2016. — № 21. — С. 2.
94. Кліменко, В. З. Розрахункова умова міцності клєєної деревини в конструкціях при складному напруженому стані матеріалу / В.З. Кліменко // Будівництво України. — 2016. — № 5. — С. 42—47.
95. Компактні шліфмашинки // Деревообробник. — 2016. —  № 21. — С. 3.
96. Конусні фрези // Деревообробник. — 2016. — № 15 — 16. — С. 6.
97. Лужняк, В. Контролер розпилювання / В. Лужняк // Деревообрбник. — 2016. — № 19. — С. 3.
98. Нова система завантаження сушарок // Деревообробник. —  2016. — № 15 — 16. —  С. 5.
99. Оприск, О.Тонкощі пиляння : вся справа в пилці / О. Оприск // Деревообробник. — 2016. — № 22. — С. 1; 4—5.
100. Програма інструментів для центрів з ЧПК / Деревообробник. — 2016. — № 18. С. 13.
101. Продуктивність й гнучкість при виробництві щитів з масивної деревини // Деревообробник. — 2016. — № 15 — 16. — С. 5.
102. Свердління може бути легким // Деревообробник. — 2016. — № 21. — С. 3.
103. Середа, О. Від морозу і вітру захистять фінські вікна / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 24. — С. 7.
104.Середа, О. Споживання деревини і виробів з неї зростає / О. Середа. — 2016. — № 24. — С. 1 — 2.
105. Українська деревообробка у 2011 — 2015 рр. // Деревообробник. — 2016. — № 23. — С. 1—5.
106. Українці виводять швидкорослі дерева // Деревообробник. — 2016. — № 20. — С. 7.
107. Чистові фігуральні фрези — коли це важливо для вас? // Деревообробник. — 2016. — № 15 — 16. — С. 6.
108. Шепелев, А. Наш успіх — в успіху наших клієнтів / А. Шепелев // Деревообробник. — 2016. — № 18 . — С. 18.
109. Якщо Ваша мета — якість, використовуйте якісні пили // Деревообробник. — 2016. — № 19. —  С. 7.
Меблеве виробництво
110. Данська компанія будує цех із виробництва мяких меблів // Деревообробник — 2016. — № 20. — С. 2.
111. Ковпак, А. Загальмувати і зачинити / А. Ковпак // Деревообробник. — 2016. — 2№18. — С. 3.
112. Мірошниченко, О. Крайколичкування меблевих деталей з криволінійними контурами і обрізання звисів / О. Мірошниченко // Деревообробник. — 2016. — № 18. — С. 12.
113. Середа. О. Найпопулярніші — офісні та кухонні меблі / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 23. — С. 2.
Будівництво
114. Гарньє, К. Незвичні ідеї  : хатина на дереві / К. Гарньє // Деревообробник. — 2016. — № 20. — С. 6.
115. Клі, Лукас. Досвід Румунії  у будівництві мостів і доріг за формами Fidic / Лукас Клі, Клаудія Теодореску // Будівництво України. — 2016. — № 5. — С. 3—9.
116. Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок // Будівництво України. — 2016. — № 5. — С. 19—29.
117. Матченко. Т. І. Класифікація механізмів деградації і середовищ експлуатації конструкційних сталей будівельних конструкцій / Т. І. Матченко // Будівництво України — 2016. — № 5. — С. 10—18.
 118.Матченко, П. Т. Методика оцінки залишкового ресурсу металевих конструкцій за результатами моніторингу / П. Т. Матченко // Будівництво України — 2016. — № 6. — С. 17—26.
119. Новий у світі деревяний хмарочос // Деревообробник —  2016 — № 20. — С. 2.
120. Непомнящий. О. М. Ринкові механізми стимулювання заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель / О. М. Непомнящий // Будівництво України. — 2016. — №5. — С. 31—38.
Транспорт
121. Використання спецтехніки в лісовій галузі // Деревообробник. — 2016. — № 22. — С. 8.
122. Кологривов, М. М. Визначення теплової потужності  для розігріву змерзлих насипних вантажів / М. М. Кологривов, Т. А. Сагала // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 2. — С. 50—59.
123. Не гекон, проте вчепиться міцно // Деревообробник. — 2016. — № 19. — С. 8.
124. Розробка апаратного та програмного забезпечення системи дистанційного контролю геометричних параметрів колісних пар залізничних вагонів / Є В. Шаповалов // Наука та інновації. — 2017. — № 2. — С. 36—47.
125. Шини ви знаєте про них все? // Деревообробник. — 2016. — № 20. — С. 8.

                                                Склала                                                         М. Й. Вайшле
                                                    Комп’ютерний набір та верстка                  Н. М. Ковбасник  
                                                 Відповідальний за випуск                        В. І. Вітенко

ІІ квартал 2017 року
Техніка. Технічні науки
Андон, П. І. Вибір на все життя : до 80-річчя  академіка НАН України І. В. Сергієнка / П. І. Андон // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 8. – С. 98-104.

80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича // Вісник Національної академії наук України . – 2016. - № 7. – С. 81.

Гриценко, В. І. Наука і життя : До 90-річчя від дня народження академіка НАН України В. І. Скуріхіна / В. І. Гриценко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 7. – С. 69-72.

90-річчя академіка НАН України  С. В. Свєчнікова // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 7. – С. 79.

75-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Боюна // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 8. – С. 107.

75-річчя член-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова / Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 7. – С. 82.

75-річчя член-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 7. – С. 84.

Туркевич, В. З. Щодо фінансування , які поєднують фундаментальні дослідження з прикладними / В. З. Туркевич // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 5. – С. 6
Енергетика. Теплоенергетика
Автономний безполумяний генератор тепла на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші для опалення різних обєктів, в тому числі в польових умовах / П. Є. Стрижак // Наука та інновації . – 2016. - № 5. – С. 32-46.

Бондар, В. На порозі атомної кризи? / В. Бондар // Голос України. – 2016. - № 93. – С. 10.

Гелетуха, Г. Додаткові джерела є! Варто лише пошукати / Г. Гелетуха // Голос країни. – 2016. - № 103(4черв.).- С. 10.

Гришко, В. Тільки руїни…/ В. Гришко // Дзеркало тижня. – 2016. - № 2(21-27 січ.). – С. 8.

Громов, О. Дамоклів градус / О. Громов // Урядовий курєр. – 2016. - № 56(24 берез.). – С. 4.

Косянчук, І. За електрику вам ще й доплатять! : люди вже оцінили вигідність «зелених» тарифів і активно встановлюють сонячні та вітростанції / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 143(2 серп.). – С. 7.

Матюхіна, Н. Цікаві факти про нове укриття Чорнобиля / Н. Матюхіна // Українське слово. – 2016. - № 49(7-13 груд.). – С. 9

Пабат, А. А. Экономические перспективы энергетических технологий 21 века / А. А. Пабат // Энергия . - 2016. - №5. - С. 18-25.

Парашин, С. Третій етап перетворення обʼєкта Укриття- це компроміс між  фантазією  та реальністю / С. Парашин //Україна молода. – 2016. - № 159 (13 груд.). – С. 8-9.

Под колпаком // Новое время страны. – 2016. - № 46. – С. 6.

Техногенна катастрофа 1986 р. в документах КДБ УРСР (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) / (вступ. ст. і публікація О. Г. Бажана) // Український історичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 163-198.

Харченко, В. В. Міцність матеріалів та елементів конструкцій задля безпечної експлуатації  та походження ресурсу ядерних реакторів і авіакосмічної техніки / В. В. Харченко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 5. – С. 57-60.

Шульга, М. Ф. Про подовження ресурсу блоків АЕС України / М. Ф. Шульга // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 5. – С. 29-31.
Альтернативна енергетика
Брей , В. В. Біоетанол в Україні / В. В. Брей, І. В. Щуцький // Вісник Національної академії наук України. — 2016. - №6. — С. 71-76.: фот.—Бібліогр. в кінці ст.

Особенности технологии получения водорода с использованием электроаккумулирующих веществ / Л. Ф. Козин // Наука та інновації.—2016.—№4.—С. 5-11: рис.—Библиогр. в конце ст.

Розробка системи протиаварійної автоматики енергосистеми зі значною часткою відновлюваної генерації / Б. С. Стогній // Наука та інновації.—2016.—№4.—С. 24—28: рис.

Скороход В. В. Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 року / В.В. Скороход// Вісник Національної академії наук України.—2016.—№6.—С. 38-44: рис.
Побутові відходи
Відходи в Україні: актуальна проблема, що обернулася трагедією / М. Галімова // Екологічний вісник.—2016.—№3.

Васильківький, Б. М. Відповідальність за власні відходи / Б. М. Васильківський //Екологічний вісник.—2016.—№4.—С.27-30.

Дубровик-Рохова, А. Велике прибирання – великі гроші : як економічно вигідно позбутися статусу найбруднішої країни світу? / А. Дубровик-Рохова // День.—2016.—№156/157(2-3 верес.). —С. 11.

Стан сміттєзвалищ і полігонів ТПВ в Україні : проблеми та шляхи їхнього розв’язання  // Екологічний вісник.—2016.—№4.—С. 20-21.

Юзич, М. Революція в смітті, або три українські проекти, які вирішують проблему з відходами / М. Юзич // День.—2016.—№156/157(2-3 верес.).—С. 14.
Радіотехніка.Електроніка
Хіміч О. М. Інтелектуальний персональний суперкомпʼютер для розвʼязування науково-технічних задач / О.М. Хіміч // Наука та інновації.—2016.—№5.—С. 17-31: рис..—Библиогр. в конце ст.

Жарков, І. П. Комплекс кріоапаратури з вбудованим надпровідним соленоїдом для магнітофізичних досліджень / І. П. Жарков та ін. // Наука та інновації.—2016.—№3.—С. 29-35.
Технологія металів. Матеріалознавство
Карелов , Д. Вторая «жизнь» часов на газоразрядных индикаторах / Д. Карелов // Радиоаматор.—2016.—№3.—С. 34-36: рис.—Библиогр.:с. 36.

Святненеко , А. Без права на порятунок: на українських шахтах масово порушуються вимоги техніки безпеки / Артем Святненеко // Дзеркало тижня.—2016.—№26 (16лип.-5 серп.).—С. 10.

Створення експериментального обладнання і основних технологічних прийомів отримання кавітаційно-стійких захисних покриттів на робочих поверхнях лопаток парових турбін з титанового сплаву ВТ6 з метою заміщення імпорту аналогічної продукції  / В. А. Білоус // Наука та інновації.—2016.—№4.—С. 29-39: рис., табл.—Библиогр. в конце ст.
Вимірювальні прилади
Кравченко, А. Измеритель С-ESR электролитических конденсаторов для внутрисистемных измерений—приставка к мультиметру / А. Кравченко // Радиоаматор. —2016. —№3.—С. 24-26:  рис..—Библиогр..: с. 26.—Начало.— 2015.— №11/12.

Одинец, А. Акустический автомат управления освещением / А. Одинец // Радиоаматор.—2016.—№3.—С. 20-23: рис.—библиогр.: с.23.

Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 8 / С. Рюмик // Радиоаматор.— 2016.—№3.—С. 37-39: ис..— Библиогр..: с. 39. —Начало.—2015.—1-4,  №9, №10, 2016.—№1.

Савицкий, Ю. Новые наборы фирмы «Мастер для измерения напряжения и тока / Ю. Савицкий // Радиоаматор.— 2016.—№3.— С. 18 : фот.—Начало.—2016.—№1, №2.

Савицкий, Ю. Таймер, секундомер, регистратор времени—наработки фирмы «Мастер»/ Ю. Савицкий // Радиоаматор.—2016.—№3.—С. 19 : рис.

Рентюк, В. Использование светодиодов в устройствах индикации / В. Рентюк // Радиоаматор. — 2016.—№3.— С. 14-17 : рис.
Звукотехніка
Ковальский, А. Бюджетные усилители «Super =A» класса с выходным каскадом на биполярных транзисторах /А. Ковальский // Радиоаматор. — 2016. —№3.—С. 2-5: рис..—Библиогр.: с. 5.

Петров, А. Новый взгляд на параметры УМЗЧ с ООС / А. Петров // Радиоаматор. —2016. —№3.—11-13: рис.

Сергиенко, А. Искажения в выходном каскаде УМЗЧ и как на них влияет ООС / А. Сергиенко // Радиоаматор. —2016. —№3. —С.6-10 : рис.
Харчові технології
Авдєєва, Л. Ю. Реалізація принципу дисеретно-імпульсного введення енергії при створенні нанотехнологій для харчової промисловості / Л. Ю. Авдєєва // Наука та інновації.—2016.—№4.—С. 12-17: рис.—Бібліогр. в кінці ст.

Кушлак, А. Використання харчових добавок для виробництва алкогольної продукції / А. Кушлак, О. Кузьмін // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва.—Тернопіль, 2015.—С. 162-164 : рис. —Бібліогр. в кінці ст.

Фестиваль борщу // Українська культура.—2016.—№5.—С.50-53 : фото. кол.
Легка промисловість
Березовський, Ю. В. Використання нових технічних рішень у промисловому виробництві лляної продукції / Ю. В. Березовський // Наука та інновації.—2016.—№4.—С. 53-70 : рис..—Библиогр. в конце ст.

Скідан, О. Застосування принципів перетворення у легкій промисловості / О. Скідан, Т. Надонта, О. Михайловська //  Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва.—Тернопіль, 2015.—С. 171-173 : рис.

Ткаченко, О. С. Еко-дизайн на ринку сучасної моди / О. С. Ткаченко, В.І. Гетьман //Екологічний вісник.—2016.—№3.—С. 26-27.—Бібліогр. с. 27 (6 назв).
Транспорт
Богалов, Г. Власна електротяга чи субсидування автоімпорту? / Г. Богалов // Дзеркало тижня.—2017.—№1 (14-20 січ.).—С.9.

Фіголь, Д. Транспорт / Д. Фіголь // Народна творчість та етнографія.—2016.—№4(липень-серпень).—С. 60-71.
  Склала                                                       М. Й. Вайшле
                                                         Комп’ютерний набір та верстка          М. Й. Вайшле
                                                    Відповідальний за випуск                     В. І. Вітенко

І квартал 2017 року

Техніка. Винахідництво
Богаченко, О. Г. Металургійна наука як справа життя. До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. І. Медовара / О. Г. Богаченко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 3. – С. 103-104.

80-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія // Вісник Національної академії наук України.- 2016. - № 3. – С. 108.

Данилець, О. Політ на Місяць спланували в Полтаві / О. Данилець // Урядовий курєр . – 2016. - № 69 (12 квіт.). – С. 1, 5.

Найвідоміші винаходи  наших співвітчизників // Голос України. -2016. - № 159 (23 серп. ). – С. 6.

Третьяков, В. До питання про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання  та стандартизації / В. Третьяков // Віче. – 2016. - №5-6. – С. 37-41.

60- річчя академіка НАН України Б. В. Гриньова // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 4. – С. 111.

60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Назаренка // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 3. – С. 111.
Побутові відходи
Вишницька, О. І. Електронні відходи в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання / О. І. Вишницька  // Екологічний вісник. – 2016. - № 1. – С. 10-11.

Ігнатенко, О. П. Запровадження комбінованої організаційно-економічної системи в сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції / О. П. Ігнатенко // Екологічний вісник. – 2016. - №1. – С. 6-8.

Малєй, О. В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії / О. В. Малєй // Екологічний вісник. – 2016. - № 1.=С.9.

Утилізація відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів: технологія рециклінгу / Г. А. Колтунов // Екологічний вісник. – 2016. - № 1. – С. 27-28

Юзич, М. Революція в смітті, або три українські проекти, які вирішують проблему з відходами / М. Юзич // День. – 2016. - № 156-157 (2-3 верес.). – С. 14.
Енергетика. Електротехніка. Теплотехніка
Бобро, Д. Як нам жити з Чорнобилем? / Д. Бобро // Віче. – 2016. - № 7-8. – С. 21-24.

Воєводін, В. М. Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень  НАН України « Науково-технічний супровід  розвитку ядерної енергетики  та застосування  радіаційних технологій у галузях економіки» / В. М. Воєводін // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 3. – с. 37-44.

Долінський, А. А. Світовий досвід використання геотермальної енергії та перспективи її розвитку в Україні / А. А. Долинський, О.М. Ободович // Вісник Національної академії наук України. – 2016. - № 3. – С. 62-69.

Зызюк, А. Коммутаторы на оптронах и симисторах / А. Зызюк // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 12-14.

Ісаченко. С. Дешево й безпечно : Один з найбільших у світі гідрогенераторів з виведенням на повну потужність готовий давати додаткові мільйони кіловат / С. Ісаченко // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 67 (8 квіт. ). – С. 9.

Клочков, В. Усе складне – просте / В. Клочков // Юридичний вісник України. – 2016. - № 33 (19-25 серп.). – С. 15.

Коломойцев, К. Регулятор переменного напряжения с дистанционным управлением / К. Коломойцев // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 24-26.

Княжанський, В. Наскільки надійне Укриття? : Що сьогодні відбувається на Чорнобильській АЕС / В. Княжанський // День. – 2016. - № 72-73 (22-23 квіт. ). С. 16-17.

Листопад, О. Чи здатні ми контролювати мирний атом / О. Листопад // Урядовий курєр. – 2016.- № 80 (27 квіт.). – С. 1,5.

Оніпко, С. Модернізація енергосистеми України – вимога сьогодення / С. Оніпко, Б. Коробко, В. Куніцин // Дзеркало тижня. – 2016. - № 21 (11-16 черв.). – С. 8.

Поліщук, С. Бізнес-структури продовжують нищити природу прикриваючись альтернативною енергетикою / С. Поліщук // Екологічний вісник. – 2016. - № 1. – С. 23-24.

Уманський, С. “Енергоатому” – 20 років. Неювілейні замітки / С. Уманський // Дзеркало тижня. – 2016. - № 31 (3-9 верес.). – С. 7.

Шестопалов, В. Зона відчуження чи тяжіння? : Про деякі перспективи й ризики Чорнобильської зони відчуження / В. Шестопалов //Дзеркало тижня. – 2016. - № 11 (26 берез.-1 квіт.). – С. 12.
Альтернативна енергетика
Андрющенко, Н. Майбутнє, в якому немає місця “Газпрому” : Єдиний в Україні фахівець із геоенергетики  Олег Хоменко вважає, що проблема використання тепла Землі в побуті – ПИТАННЯ ЧАСУ / Н. Андрющенко // День. – 2016. - № 61 (7 квіт.). – С. 8-9.

Веремейчик, Н. В. Використання сільськогосподарських відходів для теплозабезпечення  приватних будинків / Н. В. Веремейчик // Екологічний вісник.- 2016. - № 1. – С. 25-26.

Воронцов, П. І трава може бути альтернативою / П. Воронцов // Голос України. - № 117 (25 черв.). – С.14.

Литовченко, Т. Біоелектростанція: особливості будівництва та експлуатації / Т. Литовченко // Юридична газета. – 2016. - № 15(12 квіт.). – С. 13, 20-21.

Сегедій, О. Пріоритетні напрями використання біопалива в Україні / О. Сегедій // Краєзнавство, географія, туризм. – 2016. - № 5 (850). – С. 6-12.
Освітлювальні прилади
Бутов, А. Многоканальное управление освещением / А. Бутов // Радиоаматор. – 2016. - №. 10. – С. 23-25.

Бутов, А. Реле управления смешанным освещением / А. Бутов // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 8-9.

Войда, А. LED – освещение пешеходных переходов / А. Войда // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 34-35.

Войда, А. Надежные консольные уличные LED – светильники от LEDsvit серии “Алея” / А. Войда // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 35.

Николаев, А. Автомат кратковременного включения лестничного освещения / А. Николаев // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 18-20.
Радіотехніка. Електроніка
Безверхний, И.  Особенности телевизионного шасси МС-059С компании LG / И. Безверхний // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 38-41.

Гридин, А. Вторая жизнь старой “зарядки” / А. Гридин // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 48-50.

Денисюк, Д. Учебный демонстрационный комплекс “Принцип радиосвязи” / Д. Денисюк // Радиоаматор. – 2016. – № 10. – С. 48-50.

Заец, Н. Универсальный счетчик / Н. Заец // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 40-42.

Заец, Н. Универсальный счетчик / Н. Заец. // Радиоаматор. - 2016. - № 11-12. – С. 35.

Кандауров, В. Стартовый усилитель для асинхронного генератора В. Кандауров // Радиоаматор. – 2016. -№ 11-12. – С. 20-23.

Кашкаров, А. Тензорезисторы / А. Кашкаров // Радиоаматор, - 2016. - № 11-12. – С. 14-17.

Николаев, А. Мультивибраторы для гирлянд светодиодов / А. Николаев // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 18-19.

Петров, П. Предусилитель-приставка для измерительного оборудования / П. Петров // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 36-37.

Петров, П. Простой генератор прямоугольных импульсов на таймере NE555 / П. Петров // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 42

Рентюк, В. Универсальный логический пробник / В. Рентюк.// Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С.20-22.

Рюмик,С. Микроконтроллеры WI-FI. Сеанс 4 / С. Рюмик // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 38-39.

Рюмик, С. Микроконтроллеры WI-FI. Сеанс 5 / С. Рюмик // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 36-37.

Саволюк, О. Универсальный компактный пробник / А. Саволюк // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 10-13.

Смирнов, А. Телевизионные антенные усилители ДМВ диапазона для планшетов и смартфонов / А. Смирнов // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 2-5.

Смирнов, А. Телевизионные антенные усилители ДМВ диапазона для планшетов и смартфонов / А. Смирнов // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 2-5.

Федоров, В. Общие принципы передачи и приема сигналов по стандарту DVB-S2 / В. Федоров // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. –С. 28-34.

Шама, О. Предвестник Интернета : В 1960-х годах главный кибернетик Украины Виктор Глушков предложил создать электронную систему обмена экономической информацией, которая могла перерасти во всемирную паутину / О. Шама // Новое время страны . – 2016. -  № 11. – С. 60-63.

Шустов, М. Коммутаторы освещения с использованием лазерной указки / М. Шустов // Радиоаматор. – 2016. - № 10. – С. 46-47.

Шустов, М. Однокнопочный коммутатор нагрузки на КМОП-ключах / М. Шустов // Радиоаматор. – 2016. – № 11-12. – С. 44.
Технологія металів. Матеріалознавство
Ващенко, С. Розвиток автоматичного зварювання під флюсом під час Другої  світової війни та його вплив на відбудову УРСР (1943-1950 рр.) / С. Ващенко \\ Мандрівець . – 2015. - № 5. – С. 78-85.

Іванов, В. Г. Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець / В. Г. Іванов // Вестник двигателестроения. – 2016. - №.1. – С. 121-127.

Калинина, Е. Д. Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированных алюминиевых сплавов / Е. Д. Калинина, Е. А. Джур // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 118-120.
Двигунобудування
Бабенко, О. Н. Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД /О. Н. Бабенко, Т. И. Прибора // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 101-106.

Белоконь, Ю. А. Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося синтеза / Ю. А. Белоконь, Д. В. Павленко, С. Н. Пахолка // Вестник двигателестроения. -2016. № 1. С. 72-79.

Гайдук, С. В. Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD / С. В. Гайдук, В. В. Кононов // Вестник двигателестроения. – 2015. - №1. – С. 107-111.

Дядя, С. И. Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей / С. И. Дядя, Е. В. Козлова // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 68-71.

Качан, А. Я. Влияние технологических методов обработки тонкостенных валов ГТД на их несущую способность / А. Я. Качан, С. А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 63-67.

Мозговий, В. Ф. Формообразование широкоходной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ /В. Ф. Мозговой, Е. К. Березовский, В. А. Панасенко // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 81-88.

Павленко, Д. В. Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией / Д. В. Павленко, А. В. Овчинников // Вестник двигателестроения. – 2016. - № 1. – С. 58-52.
Харчова промисловість
Артюх, Л. Кухня в православних монастирях світу / Л. Артюх // Народна творчість та етнологія. – 2016. - № 1. – С. 110-113.

Бассова, О. О. Формування та використання прибутку виноградарсько-виноробними підприємствами / О. О. Бассова, Г. М. Боброва //Агросвіт. – 2016. - № 20. – С. 34-43.

Коженевський, С. Домашнє виноробство : про вино і його зберігання / С. Коженевський // Пропозиція. – 2016. - № 11. – С. 107-108.

Луканін, О. С. Критерії визначення віку коньячних спиртів / О. С. Луканін, О. М. Сидоренко // Вісник аграрної науки. – 2016. - № 10. – С. 51-60.

Мартинюк, А. Інтенсифікація проведення процесу карбонізації / А. Мартинюк, В. Логвін // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва. – Тернопіль, 2015. – С. 166-168.

Неклеса, А. І. Реалізація нововведень  у хлібопекарських підприємствах / А. Н. Неклеса // Агросвіт. – 2016. - № 20. – С. 68-72.

Сичевський, М. П. Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації / М. П. Сичевський, О. В. Коваленко // Економіка АПК. – 2016. - № 11. – С. 60-67.

Тимчак, В. С. Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості / В. С. Тимчак // Економіка АПК. – 2016. - № 10. – С. 102-109.

Чорна, О. Від заводу до прилавка : секрети виробництва міцного алкоголю / О. Чорна // Високий замок. – 2016. - № 59 (26 трав.-1 черв.). – С. 9.

Юрчак, Е. В. Методика комплексної оцінки ступеня успішності брендів закладів ресторанного господарства України / Е. В. Юрчак // Агросвіт. – 2016. - № 15-16. – С. 50-60.
Транспорт
Батурин, М. «Ленивые поворотники» на микроконтроллере PIC12F675 /М. Батурин // Радиоаматор. – 2016. - № 11-12. – С. 46-47.

Логанов, Є. Як спроваджували український легковик / Є. Логанов // Урядовий курєр. – 2016. -№ 74 (19 квіт. ). – С. 9.

Райхель, Ю. На максимальну відстань за мінімальний час : Про проривні транспортні технології, і за яких умов вони можуть зявитися в Україні / Ю. Райхель // День. – 2016. - № 89 (25 трав.). – С.

Сухіна, А. Новий Volkswagen Amarok: 100% сили, 100% потужності / А. Сухина // Пропозиція. -2016. - № 11. – С. 168-169.
Ракетно-космічна промисловість України
Вівчарик, О. Перерваний політ, або Всупереч долі місію виконано / О. Вівчарик, Л. Ліна // Голос України. – 2016. - № 170 (8 верес.). – С. 21.

Шама, О. Толкнул в космос / О. Шама // Новое время страны. – 2016. - № 13. С. 60-62.
 Склала                                                      М. Й. Вайшле
Комп’ютерний набір та верстка      Н. М. Ковбасник
Відповідальний за випуск                    В. І. Вітенко 
ІV квартал 2016 року
Техніка. Винахідництво
1.Волгин, М. С. Просто и понятно о египетских пирамидах / М. С. Волгин // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 1 — С. 34—39.
2. Гвоздецький, В. С. Прилади, що знешкоджують ракові пухлини і зупиняють кровотечу у людини / В. С. Гвоздецький // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 2. — С. 32—36.
3. Гуцало, В. К. Багатосекційна картоплесажальна машина / В. К. Гуцало // Винахідник і раціоналізатор 2016. —№ 2. — С. 23—26.
4. Лиховид, Ю. М. ''Передавач Тесла'' — міф, чи мистецтво? / Ю. М. Лиховид // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 1. — С. 22—26.
5. Олійник, Д. К. Електрохімічний перетворювач теплоти в електроенергію / Д. К. Олійник // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 2. — С. 19—22.
6. Потопаев, Р. Инновационный велосипед будущего / Р. Потопаев // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. № 1. — С. 27.
Альтернативна енергетика
7. Власюк, Н. Скамейка с USB портом / Н. Власюк // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 13.
8. Высоцкий, В. И. Безопасные ядерные реакции при низкой энергии — проблемы, достижения, механизм и перспективы / В. И. Высоцкий // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 1. — С. 8—13.
9. Міллер, Р. Про розвиток вітроенергетики в населених пунктах / Р. Міллер // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 40—46.
10. Ніколенко, В. М. Перспективи використанння тороїдально - вихорного руху рідин і газів / В. М. Ніколенко // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 1. С. 28—31.
11. Солнечные батареи. Взгляд из Германии / Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 1
Побутові відходи
12. Керн, Б. Отходы становятся энергией / Б. Керн // Винахідник і раціоналізатор. —2016. — № 2. — С. 27—31.
13. Ковалев, А. Переработка мусора путем пиролиза / А. Ковалев // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 3. — С. 37—38.
14. Омельченко, Т. П. Напрями екологічної політики у сфері поводження  з відходами в Україні / Т. Л. Омельченко, Ю. М. Маковецька // Екологічний вісник. — 2015. — № 6. — С. 8—9.
15. Теліженко, О. М. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив ЄС / О. М. Теліженко, Т. І. Шевченко // Екологічний вісник. — 2015. — № 6. — С. 10—11.
16. Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади : проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад // Екологічний вісник. — 2015. — № 6. — С. 6—7.
Енергетика. Електротехніка. Теплотехніка
17. Андрійчук, В. А. Дослідження впливу коливного спектру струму енергоощадних джерел світла на точність обліку електричної енергії / В. А. Андрійчук, М. М. Липовецький, М. С. Наконечний // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016.— № 1. — С. 2—10.
18. Бутов, А. Фильтр сетевого направления на дросселях ELF 860 / А. Бутов // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 52—53.
19. Власюк, Н. Девять советов по экономии электроэнергии / Н. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 12—15.
20. Высоцкий, В. И. Безопасные ядерные реакции при низкой энергии : проблемы, достижения, механизм и перспективы / В. И. Высоцкий // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 2. — С. 4—7.
21. Давиденко, Н. В. Завдання та етапи системи контролю енергоефективності обєктів комунального водопостачання / Н. В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 22—27.
22. Дизельные генераторы Cummins inc — высокое качество и производительность // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 20—21.
23. Канюк, Г. І. Автоматизація випробувань насосів / Г. І. Канюк, А. Ю. Мезеря, О. В. Андреєв [та ін.] // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. —2016. — № 1. — С. 28—33.
24. Канюк, Г. І. Досвід застосування активатора горіння  на блоці 200 МВТ Зміївської ТЕС / Г. І. Канюка, А. Ю. Мезеря, О. В. Сердюк [та ін.] // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 47—55.
25. Котов, Г. Повышение надежности аккумуляторных источников питания / Г. Котов // Энергетика. — 2016. — № 7—9. — С. 44—46.
26. Лапко, И. Использование общепромышленного привода VFD C2000 / И. Лапко // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 22—24.
27.Петренко, С. Энергетический мост в Европу / С. Петренко // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 28—30.
28. Про основні показники роботи паливно — енергетичного комплексу за січень — листопад 2015 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 56—67.
29. Пустовий, О. Ю. Організаційно-економічний механізм впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах машинобудування / О. Ю. Пустовий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 11—22.
30. Рентюк, В. Синфазные дроссели, как одно  из решений проблемы пульсаций и помех импульсных преобразователей / В. Рентюк // Электрик. — 2016. — №7—8. — С. 40—43.
31. Сергеев, А. Особенности применения резисторов в преобразовательной технике / А. Сергеев // Электрик. — 2016. — № 7—8. –С. 32—34.
32. Система электропитания Rectiver от компании Элтек // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 16.
33. Чижевска, І. А. Чи бути Україні в Європейському Енергетичному Союзі? / І. А. Чижевска // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 34—39.
34. Шепель, Э. Надежность и долгий срок службы датчиков Figaro / Э. Шепель // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 26—27.
35. Шишкин, С. В. Электронный кодовый выключатель электропитания / С. В. Шишкин // Электрик. — 2016. — № 7—8. С. 36—39.
36.Шрам, Д. Достижение наилучшей эргономичности и эффективности оборудования  / Д. Шрам // Электрик. — 2016. — № 7—8. С. 17—19.
Радіотехніка. Електроніка
37. Бабын, С. Простое реле времени / С. Бабын // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 35—37.
38. Безверхний, И. Особенности схемы и сервисных режимов телевизионного шасси S63A фирмы Samsung / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 32—34.
39. Безверхний, И. Особенности схемы и сервисных режимов телевизионного шасси S63A фирмы Samsung / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 36—39.
40. Бутов, А. Компактная пассивная АС с защитой и индикатором перегрузки / А. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 5—7.
41. Бутов, А. Новая жизнь УМЗЧ от старой автомагнитолы / А. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 13—15.
42. Бутов, А. Устройство защитного отключения потребителей от сети 230 В / 50 Гц / А. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 18—20.
43.Ільченко, М. Ю. Радіотелекомунікації терагерцового діапазону / М. Ю. Ільченко, Т. М. Наритник // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 3. — С. 30—36.
44. Искажения в выходном каскаде УМЗЧ и как на них влияет ООС // Радиоаматор. —2016. — № 7—8. — С.2—5.
45. Карелов, Д. Часы  сувенир на одном газоразрядном индикаторе ИН—12Б / Д. Карпелов //Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 46—50.
46. Кашкаров, А. А нужен ли дисплексер? / А. Кашкаров // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 56—58.
47. Кисленский, А. Какие параметры на самом деле определяют качество работы  УМЗЧ? / А. Кисленский // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. С. 8—11.
48. Кифаренко, Н. Новая серия мультисенсорных промышленных мониторов / Н. Кифаренко // Электрик. — 2016. — № 7—8. — С. 14—15.
49. Компания СЭА поставила несколько наборов производства СТМ в ХПИ по университетской программе // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 35.
50. Ксензенко, П. Широкополосный понижающий конвертор с двойным преобразованием частоты / П. Ксензенко, П. Химич // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 25—26.
51. Кудрявцев, М. Простой звуковой пробник / М. Кудрявцев // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 16.
52. Мельничук, В. КВ усилитель мощности UR5YW на лампе ГУ—81М / В. Мельничук // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 44—47.
53. Мельничук, В. КВ усилитель мощности UR5YW на лампе ГУ—81М / В. Мельничук // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 52—55.
54. Николаев, А Оптимизация работы велосипедного генератора / А. Николаев // Радиоаматор. — 2016. — №6. — С. 16—17.
55. Одинец, А. Мелодичный автомат с полифоническим звучанием / А. Одинец // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 21—23.
56. Петренко, В. Зарядное устройство из источника питания ИПБТ—30 / В. Петренко.// Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 20—21.
57. Петров, А. ИТУН и ИНУН — переосмысление искажений / А. Петров // Радиоаматор. — 2016. —  № 6. — С. 2—5.
58. Рюмик, С. Микроконтролеры WIFI. Сеанс 1 / С. Рюмик // Радиоаматор.— 2016. — № 6. — С. 42—43.
59. Рюмик, С. Микроконтролеры WIFI. Сеанс 2 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 44—45.
60. Семенов, И. Простая USB звуковая карта / И. Семенов // Радиоаматор  2016. — № 6. — С. 10—13.
61. Тушнов, В. Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя с МК / В. Тушнов // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 40—43.
62. Цирульник, С. VI Всеукраинская олимпиада по радиоэлектронике / С. Цирульник // Радиоаматор. — 2016. — № 6. — С. 38—41.
63. Шепель, Э. Новый прецизионный цифровой датчик внешнего освещения / Э. Шепель // Радиоаматор. — 2016. — №. 7—8. — С. 17.
Технологія металів. Матеріалознавство
64. Васильев, И. Новые IGBT для аппаратов аргонодуговой сварки и не только / И. Васильев // Радиоаматор. — 2016. — № 7—8. — С. 27.
65. Каратеев, А. М. Новейшая технология сохраняет метал. Экологически чистый модификатор ржавчины / А. М. Каратеев, Л. Н. Высоцкая // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 3. –С. 28—29.
Двигунобудування
66. Аль-Рифан, Н. Дроны в будущее / Н. Аль-Рифан // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 3. — С. 39—40.
67.Гараненко, Т. Р. Математическое моделирование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора / Т. Р. Гараненко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. С. 18—23.
68. Гонтарь, Ю. А. Использование энергии гравитации / Ю. А. Гонтарь // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 1. — С. 14—20.
69. Катренко, М. А. Определение оптимального относительного расхода воды в комбинированном гидрореактивном двигателе с подачей воды в закритическую часть сопла / М. А. Катренко, А. А. Панченко // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 13—17.
70. Качан, А. Я. Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки / А. Я. Качан, С. А. Уланов // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 52—57.
71. Лоскутов, С. В. Оценка контактной температуры при сцеплении частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки / С. В. Лоскутов, С. В. Ершов, Е. А. Зеленина // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 7—12.
72. Моргун, С. А. Влияние поля центробежных сил на частоты колебаний лопаток турбомашин / С. А. Моргун // Вестник двигателестроения.— 2016. — № 1. — С. 32—36.
73. Остапенко, В. И. Система питания двигателя внутреннего сгорания / В. И. Остапенко // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — №1. — С. 21.
74. Павленко, Д. В. Закономерности изнашивания рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей эксплуатирующихся в условиях запыленной атмосферы / Д. В. Павленко, Я. В. Двирник // Вестник двигателестроения. — 2016. — № 1. — С. 42—51.
75. Федосєєв, В. Г. Так бути чи не бути безшатунним двигунам? / В. Г. Федосєєв // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 3. — С. 47—48.
Харчова промисловість
76. Автоматическая линия для производства гриссини и таралли // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. С. 21.
77.Антибактериальная упаковка для пищевых продуктов // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 2. — С. 3.
78.Гревцова, Н. В. Макаронні вироби з підвищеним вмістом каротиноїдів / Н. В. Гревцова, Д. О. Набоков // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 26—29.
79. Гук, П. Спор о «пальме» дошел до Верховной Рады / П. Гук // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 14—15.
80. Польовик, В. Структура білкового десерта залежить від технологічних властивостей рецептурних компонентів / В. Польовик, І. Кірецька // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 36—38.
81. Приоритетное направление: расширение области применения производимого оборудования // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 42—43.
82. Рак, В. П. Сучасні дослідження у технології пшеничного хліба з використанням хмелю / В. П. Рак, В. Г. Юрчак // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 30—32.
83. Соколов, А. Обзор рынка сушек и баранок  в Украине / А. Соколов // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 18—20.
84. Цыганова, Т. Жировые продукты нового поколения для хлебопечения Т. Цыганова, В. Тарасова // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 6—7.
85. Шубина, В. На рынке муки все прогнозируемо стабильно / Г. Шубина // Хлебный и кондитерский бизнес. — 2016. — № 7. — С. 12—13.
Деревообробна промисловість
86. Альтернатива фанері та ДСП // Деревообробник. — 2016. — № 8. — С. 7.
87. Богуславский, В. Найкраще рішення для робочого місця на дільниці ручного шліфування / В. Богуславский // Деревообник. — 2016. — № 10. — С. 10.
88. Варениця, І. Використовуйте більше важкодоступних місць / І. Варениця \\ Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 7.
89. Варениця, І. Від ідеї на серветці — до точних і міцних зєднань / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — №. 9. –С. 8.
90. Варениця, І. Стрічкові шліфувальні машинки / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — №. 9. — С. 6.
91.Варениця. І. Шліфування без пилу / І. Варениця // Деревообробник. —2016. — № 9. — С. 7.
92. Гурин, І. М. Forteh крокує Україною / І. М. Гурин // Деревообробник. — 2016. — № 10. — С. 4.
93.Дунбек, Й. Мораторій на експорт кругляку став визначальним фактором… / Й. Дунбек // Деревообробник. — 2016. — № 8. — С. 1—2.
94. Економічна та довговічна чорнова фреза // Деревообробник. — 2016. — № 13—14. — С. 12.
95. Експорт естонських пелет  зростає // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 2.
96.Інноваційний водний лак “Acguapur Opal 2K” — європейський стандарт якості // Деревообробник. — 2016. — № 10. — С. 14.
97. Кінцеві фрези зі сферичною головкою // Деревообробник. — 2016. — № 13—14. — С. 12.
98. Кожній технології свій інноваційний інструмент // Деревообробник. — 2016. — № 7. — С. 12.
99.Кузьмічова, І. Мисли —глобально, дій —локально / І. Кузьмічова // Деревообробник. — 2016. — № 8. — С. 6.
100. Кузьмічова, І. Дивишся на життя по—іншому, коли є власна пилорама / І. Кузьмічова // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 8.
101. Масюк, В. Шлях успіху: від щита до меблів! В. Масюк // Деревообробник. — 2016. — № 10. — С. 11.
102. Намозов, О. Українські лісопильні в очікуванні старту / О. Намозов // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 1—3.
103. Олеськів, Б. Низькотемпературне сушіння твердих порід деревини / Б.Олеськів, Р. Олеськів // Деревообробник. — 2016. — № 13—14. — С. 11.
104. Оприск. О. Бензопила –як скальпель, звалювальник –як хірург / О. Оприск // Деревообробник. — 2016. — №. 13—14. — С. 8.
105. Оприск, О. Від пилорам — до котлів: КП Ясень не перестає дивувати / О. Оприск // Деревообробник._ 2016. — № 10. — С. 18.
106. Оприск, О. Мораторій на експорт деревини — все-таки зло? / О. Оприск // Деревообробник. — 2016. — № 7. — С. 6—9.
107. Почуйте те, що вам не заважає // Деревообробник. — 2016. — № 10. — С. 17.
108. Середа, О. А в будинку —  дерево / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 8.
109. Середа, О. Лісова дорога із неінтенсивним рухом  у пріоритеті / О. Середа. — 2016. — № 7. — С. 10—11.
110. Середа, О. Циркулярну пилку винайшла жінка / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 7.
111. Тимчук, А. Маленькі секрети вибору великого інструменту / А. Тимчук // Деревообробник. — 2016. — 3. 120. — С. 20.
112. Шепелев, А. І колоди пиляти легко… / А. Шепелев // Деревообробник. — 2016. — № 10. — С. 7.
Будівництво
113. Деревянко, Н. В. Исследование влияния добавок фосфогипса и раствора железного купороса на основание физико-механические свойства магнезиально-бишофитной композиции / Н. В. Деревянко, А. А. Максименко, А. Н. Гришко // Будівництво України. — 2015. — № 6. — С. 13—16.
114. Карюк, А. М. Теплотехнічні характеристики стін цивільних будівель в умовах зростання вартості енергоносіїв / А. М. Карюк, О. Б. Кашлатий // Будівництво України. — 2015. — № 5. — С. 12—14.
115. Кліменко, В. З. Державний нормативний документ з проектування деревяних конструкцій / В. З. Кліменко // Будівництво України, — 2015. — № 5. — С. 35—42.
116. Кліменко, В. З. Державний нормативний документ із проектування деревяних конструкцій / В. З. Кліменко // Будівництво України. — 2015. — № 6. — С. 5—12.
 117. Матченко, Т. І. Оцінка запасів сейсмостійкості сталевих конструкцій будівель і споруд, що експлуатуються, та визначення їх залишкового ресурсу / Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко // Будівництво України. — 2015. — № 6. — С. 33—41.
118. Стенд для дослідження приводу вентилятора відцентрового типу / В. П. Лукавенко // Будівництво України. — 2015. — № 5. — С. 46—48.
119. Субота, И. С. Использование местных глин для производства строительной керамики / И. С. Субота, Т. И. Булка, Н. Л. Гес // Будівництво України. — 2015. — №. 6. — С. 42—43.
120. Файнер, М. Ш. Адаптація і гармонізація технічної документації на бетонні та залізобетонні вироби і конструкції до європейських норм / М. Ш. Файнер // Будівництво України. — 2015. — № 6. — С. 2—4.
Транспорт
121. Безбах, В. Система безпеки при перевезенні вантажів / В. Безбах // Винахідник і раціоналізатор. — 2016. — № 2. — С. 40—44.
122. Варениця, І. Мить тривалістю як вічність / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — №8. — С.8.
123. Європейський досвід утилізації та рециклінгу транспортних засобів / С. В. Бойченко // Екологічний вісник. — 2015. — № 6. — С. 12—13.
124. Середа, О. Лісова дорога із неінтенсивним рухом — у пріоритеті / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 6. — С. 4—5.
125. Середа, О. Лісова дорога із неінтенсивним рухом — у пріоритеті / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 8. — С. 4—5. 
Склала                                                      М. Й. Вайшле
Комп’ютерний набір та верстка      Н. М. Ковбасник
Відповідальний за випуск                    В. І. ВітенкоIІІ квартал 2016 року


Техніка. Високі технології
1.Дубов, Д. В. Нові покоління технологій подвійного призначення як інноваційні детермінанти розвитку сфери національної безпеки та оборони / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети. — Київ, 2014. — № 4(33). — С. 106—112.

2. Марищенко, Л. Система ГОСТів не працює. Що далі? / Л. Марищенко // Віче. — 2015. — № 21. — С. 12—13.

3.70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Розова // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 11. — С. 108.

                                     Альтернативна енергетика
4. Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах/ В. Г. Литовченко та ін. // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 11. — С. 59—66.

5. Море хвилюється — раз…: Невідома донедавна царина фізики може дати ключ до видобування електроенергії з океану / The Ekonomist Newspaper Limited // Український тиждень . — 2015. — № 45. — С. 38.

6. Мартиненко, Н. М. Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода / Н. М. Мартыненко, А. С. Вавриш // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 3—14.

7. Общие принцыпы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий / В. А. Жовтянский [та ін.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 24—46.

8. Пилипенко, Р. А. Опыт применения технологии точного нагрева при ожиге огнеупорных изделий / Р. А. Пилипенко, А. В. Пилипенко, Д. М. Логвиненко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 46—51.

Побутові відходи
9. Купінець, Л. Є. Впровадження зарубіжного досвіду поводження з відходами в  Україні / Л. Є. Кулінець, С. І. Рассадникова // Екологічний вісник. — 2014. — № 6. — С. 22—23.

10. Особенности обращения  с твердым остатком термического обезвреживания  медицинских отходов / В. В. Алексеенко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 4. — С. 52—58.
Енергетика. Електротехніка. Теплотехніка
11.Безверхний, И. Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion). Особенности и защита / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 22—23.

12. Безверхний, И.  Оптимальный алгоритм заряда и ЗУ для Li-ion и Li-pol аккумуляторов / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 24—25.

13. Белоусов, О. Регулятор мощности для нагревательных приборов / О. Белоусов // Радиоаматор. — 2015. — №. 10. — С. 36—37.

14. Бутов, А. Сетевой удлинитель с вольтметром и защитой / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 32—33.

15. Висоцький, В. Знову запізнюємося, панове!: Витрати на створення вітчизняної технології генерації дешевої енергії менше витрат на «гречку» одного депутата  під час виборчої кампанії / В. Висоцький // Дзеркало тижня. — 2015. — №41 (31 жовт.). — С. 13.

 16. Довженко, Д. Нестандартні підходи до опалювального сезону : Можна знизити витрати українців на тепло без дотації і субсидій, переконують науковці / Д. Довженко // День. — 2015. — № 207/208 (13—14 лист.). — С. 11.

17. Зейда, В. Експлуатація  пічного опалення та заходи безпеки / В. Зейда // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 11. — С. 23.

18. Киселев, А. Зарядное устройство для щелочных, NiCd, NiMN и Li-ion аккумуляторов / А. Киселев // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 34—35.

19. Махно, Л. Н. Зола-уноса угольных ТЭС — уникальный строительный материал / Л. Н. Махно, Л. Н. Вахитова, В. Л. Дрижд // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 39—46.

20. Мисак, С. Й. Розрахунок продуктивності пилосистеми котлівТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні непроектних видів палива / С. Й. Мисак  // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 65—71.

21.Напіврозпад: АЕС не продукують парникових газів. Але в багатьох країнах їхне майбутнє непевне / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень. — 2015. — № 44. — С. 44—45.

22. Опыт сжигания импортных углей  в котлоагрегатных ТЭС и ТЭЦ / Н. В. Чернявский // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 15—23.

23. Продление ресурса промышленных и отопительных котлов от 12 МВт котельных и ТЭЦ / И. Я. Сигал та ін. // Энерготеххнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — №. С. 46—55.

24.Саєнко, Ю. Атомна енергетика України: ставлення українського загалу / Ю. Саєнко, Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992—2010: соціологічний моніторинг. — Київ, 2010. — С. 459—466.

25. Снєжкін, Ю. Ф. Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-комунального  господарства і промисловості / Ю. Ф. Снежкін // Вісник Національної академії наук України. —2015. — № 7. — С. 23—31.

26. Сухие методы десульфуризации дымовых газов при слоевомсжиганииугля в водогрейном котле малой мощности / А. В. Горбунов [та ін.]  // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 59—64.

27.Халатов, А. А. Энергетическое газотурбостроение: перспективы использования в энергетике Украины / А. А. Халатов, И. Н. Карп, Ю. Г. Куцан // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 11. — С. 52—57.
Радіотехніка. Електроніка
28. Бабын, С. Стационарный УКВ—ЧМ радиоприемник из модулей от старых телевизоров / С. Бабын // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 3—5.

29. Бутов, А. Доработка компьютерного  ИП «Delux» / А. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 21.

30. Грачев, А. Антенна UA6AGW v. 40.21 (походная) / А. Грачев // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 48—50.

31. Григорьев, Н. Высококачественный модуль ЦАП на гибридной ИМС / Н. Григорьев // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 14—17.

32. Елкин, С. Использование 3-фазного центробежного насоса / С. Елкин // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 36—39.

33. Ковальский, А. Бюджетные усилители «Super — A» класса с выходным каскадом на биполярных транзисторах /А. Ковальский // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 6—9.

34. Интернет вещей // Радиоаматор. —2016. — № 2. — С. 42—43.

35. Кашкаров, А. Индивидуальный звуковой опознавательный сигнал для радиопереговоров / А. Кашкаров // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 46—47.

36. Кашкаров, А. Полезные советы пользователю ПК / А. Кашкаров // Радиоаматор, — 2015. — № 10. — С. 24—26.

37. Коломойцев, К. Трехступенчатый регулятор переменного напряжения для мощной нагрузки / К. Коломойцев // Радиоаматор, — 2016. — № 2. — С. 18—20.

38. Котов, Г. Потери в силовом трансформаторе и как их уменьшить / Г. Котов // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 14—17.

39. Ксензенко, П. Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки по частоте / П. Ксензенко, П. Химич // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 38—42.

40. Ксензенко, П. Широкополосный понижающий конвертор с двойным преобразованием частоты / П. Ксензенко, П. Химич // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 38—41.

41.Попович, А. LED фотоприемник-индикатор для ситем охранной сигнализации / А. Попович // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 46—47.

42.Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 7 / С. Рюмик //Радиоаматор. —2016. — № 1. — С. 48—50.

43. Сергеев, А. Аудиофильские заблуждения / А. Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 2—5.

44. Сергиенко, А. Искажения в выходном каскаде УМЗЧ и как на них влияет ООС /А. Сергиенко // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 10—13.

45.Сергеев, А. Как воспроизвести звук с минимумом искажений / А. Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 10—13.

46. Стехин,А. Доработка акустических систем S-90 / А. Стехин // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 6—9.
Вимірювальні прилади
47. Бутов, А. Активный широкополосной входной щуп для частотомера / А. Бутов // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 34—35.

48. Петров, А. Измерения индуктивности и емкости  с помощью мультиметра и компьютера / А. Петров // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 34—35.

49. Савицкий, Ю. Новые наборы фирмы «Мастер» для измерения напряжения и тока / Ю. Савицкий // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 40—41.

50.Савицкий, Ю. Новые наборы фирмы «Мастер» для измерения напряжения и тока / Ю. Савицкий // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 36—37. — Начало. — 2016. — № 1.

51. Створення комп’ютеризованої сорбційно-десорбційної установки та її випробування на прикладі адсорбції водню / Ю. В. Марчук [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 3. — С. 56—62.

Двигунобудування
52. Моторные свойства низкокалорийных газовых топлив и их влияние на показатели двигателей внутреннего сгорания / А. П. Марченко та [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 5/6. — С. 3—11.
Освітлювальні прилади
53. Бущик, В. Архитектура и аквариумистика. Что общего ? / В. Бущик // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 26.

54. Бущик, В. Секрет экономии денег с новыми LED-технологиями / В. Бущик // Радиоаматор. — 2016. — № 1. — С. 42—43.

56. Кашкаров, А. Светодиодный светильник с регулируемой яркостью / А. Кашкаров // Радиоаматор. — 2016. — № 2. — С. 31—32.

57. Михальчук, В. Бюджетные светодиодные лампы. Обзор / В. Михальчук //Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С. 43—44.

58. Михальчук, В. Бюджетные светодиодные лампы. Обзор / В. Михальчук // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 16—19.

59. Павлов, И. Оптика для уличных светодиодных светильников / И. Павлов // Радиоаматор. — №10. — С. 14—15. 

Охорона навколишнього середовища. Ресурсозбереження

60. Біогаз із стічних вод муніципальних очисних споруд в Україні. Перспективи виробництва / М. С. Мальований [та ін.] // Хімічна промисловість України. —2015. — № 6. — С. 34—39.

61. Вронська, Н. Ю. Очищення стічної води методом ультрафіолетового опромінювання / З. Н. Мемедляев, п. Ф. Бондарь, В. М. Москалик // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 29—33.

62. Гвоздяк, П. И. Очистка питьевой воды от нитратов пробиотиками / П. И. Гвоздяк, Е. В. Сапура, В. П. Демчина // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 5/6. — С. 50—54.

63. Пилев, В. А. Улучшение эколого-экономических показателей дизиля с учетом модели эксплуатации транспортного средства / В. А. Пилев, А. Н. Клименко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 3. — С. 37—46.
Хімічна промисловість
64. Аміруллоєва, Н. В. Компонентний склад сумішевого дизельного палива / Н. В. Аміруллоєва // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 28—30

65. Відходи кополімерів поліетилентерефталату. Кислотний гідроліз / І. Л. Слєпцова, Б. М. Савченко, Н. В. Сова, Р. Ш. Іскандарова // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 24—26.

66. Исак, А. Д. Антрахинон из  коксохимической смолы. Восстановительное формирование / А. Д. Исак, А. В. Мороз, В. М. Диброва // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 50—54.

67.Казаков, В. В. Активизация рутениево-палладиевого катализатора под воздействием электромагнитных и акустических полей / В. В. Казаков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 10—13.

68. Кожушко, М. І. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот / М. І. Кожушко, А. М. Лудин, В. В. Реутський // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 3—6.

69. Коломієць, О. М. Моделювання напівсухого аміачного методу видалення діоксида сірки / О. М. Коломієць, А. О. Ясинецький // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 5/6. — С. 69—78.

70. Кудрявцев, С. А. Исследование процесса крекинга мазута в условиях аэрозольного нанокатализаторана цеолитсодержащем катализаторе типа Y / С. А. Кудрявцев, С. В. Леоненко, И. М. Гликина // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 46—49.

71. Мемедляев, З. Н. О влиянии размера отверстий на пропускную и массообменную способности ситчатых тарелок / З. Н. Мемедляев, П. Ф. Бондарь, В. М. Москалик // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 27—28.

72. Механізм екстрагування олії з рослинної сировини / Є. М. Семенишин, Р. В. Стадник, М. О. Андрияшева, Я. Я. Псюк // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 3—7.

73.Мороз, А. В. Водоэмульсионная лакокрасочная композиция на пигментной основе из кубовых полициклических красителей. Влияние модификаторов на реологические свойства / А. В. Мороз / Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 19—23.

74. Полоз, О. Ю. Зносостійкі епоксидні композити конструкційного призначення / О. Ю. Полоз, С. Г. Ліпицький, С. М. Кущенко // Хімічна промисловість України. —2015. — №5. — С. 25—27.

75. Потапов, А. М. Разработка эластомерных материалов для внутреннего теплозащитного покрытия корпусов ракетных маршевых двигателей / А. М. Потапов // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 14—19.

76. Создание производства высокопрочных термохимических волокон Армалон и материалов на их основе в Украине / Б. Д. Рысюк [и др.] // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 20—24.

77. Склабинский, В. И. Исследование влияния конструкционных особенностей излучателя механических колыбаний на процесс образования и дробления струй жидкости в вибрационном грануляторе минеральных удобрений / В. И. Склабинский, А. Н. Демченко, М. С. Скиданенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 31—34.

78. Старокадомский, Д. Л. Эпоксидные полимеры на базе смол ЭД-20 и Ероху-520. Влияние чистого и модифицированного нанокремнезема А-300 на прочность и набухание в сольвенте / Д. Л. Стпарокадомский, А. А. Ткаченко, А. Г. Образков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 15—18.
Харчова промисловість
79. Бокій, О. В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України / О. В. Бокій // Економіка АПК. — 2016. — № 1. — С. 48—55.

80. Страви з медом до святкового столу : солодкий, поживний, цілющий // Пасіка. — 2015. — № 12. — С. 18—20.
Транспорт
81. Батурин, М. Реле поворотов на микроконтроллере РІС12F675 / М. Батурин // Радиоаматор. — 20116. — № 2. — С. 44—45.

82. Сливінська, І. Що треба знати про безпеку руху на велосипеді / І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 10. — С. 37.

83. Совенко, О. Бережи автомобіль! / О. Совенко // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 11. — С. 22—23.

84. Шевчук, Ф.«Кукушка» — дорога крізь три століття : Гайворонську вузькоколійку треба зберегти / Ф. Шевчук // День. — 2015. — № 140/141 (7—8 серп.). — С. 12.   Склала                                              М. Й. Вайшле
       Комп'ютерний набір та верстка    Н. М. Ковбасник
Відповідальний за випуск              В. І. ВітенкоІІ квартал 201року
Радіотехніка. Електроніка
1.                 Безверхний, И. Понижающие стабилизаторы на микросхемах LM2675 от Semiconductor / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 38—40.
2.                 Карелов, Д. Электронный ЛАТР / Д. Карелов // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 28—30.
3.                 Коломойцев, К. В. Устройство для динамического торможения однофазного асинхронного конденсаторного двигателя / К. В. Коломойцев // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 21—22.
4.                 Кравченко, А. Измеритель С-ESR электролитических конденсаторов для внутрисхемных измерений  приставка к мультиметру / А. Кравченко // Радиоаматор. — 2015.  № 11—12. — С. 25—27.
5.                 Кучеров, Д. Устройство и ремонт импульсного адаптера СP-PWR-CUBE-3 / Д. Кучеров // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 35—37.
6.                 Петров, П. Простой детектор-индикатор электромагнитного излучения на 555-м таймере / П. Петров // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 15—16.
7.                 Попович, А. Измеритель емкости конденсаторов / А. Попович // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 23—24.
8.                 Рентюк, В. Детекторы быстроменяющихся сигналов / В. Рентюк // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 17—20.
9.                 Сергеев, А. Как воспроизвести звук с минимумом искажений / А. Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 3—7.
10.             Скрипко, Ю. HLG-24OH-C: LED — драйвер для очень суровых условий эксплуатации / Ю. Скрипко // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 13—14.
11.             Ярешко, Р. USB — накопители. Устройство, неисправности, восстановление и ремонт / Р. Ярешко // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 8—9.
Побутові відходи
12.             Алексеенко, В. В. Особенности обращения с твердым остатком термического обезвреживания медицинских отходов / В. В. Алексеенко, А. Б. Сезоненко, А. А. Васечко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 52—58.
13.             Мальований, М. С. Біогаз із осадів стічних вод муніципальних каналізаційних очисних споруд в Україні. Перспективи виробництва / М. С. Мальований, В. М. Жук, В. П. Левчишин, М. С. Одуха // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 34—39.
Двигунобудування
14.             Бахмет, Я. Г. Численное моделирование динамических характеристик регуляторов расхода / Я. Г. Бахмет // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 20—24.
15.             Брусило, Ю. В. Оптимизация технологии восстановления деталей двигателя электродуговым напылением / Ю. В. Брусило, А. А. Тамаргазин // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 138—142.
16.             Великанова, Н. П. Анализ ресурсных возможностей диска турбины авиационного ГТД для вертолета / Н. П. Великанова, П. Г. Великанов, А. С. Киселев // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 37—41.
17.             Волков, Д. И. Разработка и моделирование перспективных электронных систем управления авиационными  ГТД с использованием программного симулятора / Д. И. Волков, В. П. Комаров, В. В. Нерубасский // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 92—94.
18.             Воробьев, Ю. С. Проблемы анализа динамических напряжений в лопаточном аппарате компрессора ГТД в газонодинамическом потоке / Ю. С. Воробьев, Н. Ю. Овчарова, П. Н. Кулаков // Вісник двигунобудування. — 2015. — 3 2. — С. 58—61.
19.             Дмітрієв, С. О. Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіаційних двигунів / С. О. Дмітрієв, О. В. Попов, Д. В. Попов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 67—71.
20.             Кошелев, Н. Н. Разработка вакуумной высокотемпературной печи с минимальной неравномерностью температуры в рабочей зоне / Н. Н. Кошелев, А. В. Лоян, А. И. Цаглов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 25—28.
21.             Логінов, В. В. Аналіз стану надійності авіаційної техніки / Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 62—66.
22.             Панченко, Н. А. Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при подаче охладителя через парные отверстия / Н. А. Панченко // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 47—51.
23.             Папченков, А. В. Эффективность спектральных методов диагностического контроля технического состояния зубчатых передач ГТД / А. В. Папченков // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 125—131.
24.             Хаустова, А. Н. Разработка оптического приемника для измерения скорости эрозии отдельно наружной и внутренней керамических вставок газоразрядной камеры стационарного плазменного двигателя /А. Н. Хаустова, А. В. Лоян, О. П. Рыбалов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 29—36.
25.             Чигрин, В. С. Исследование процессов развития неустойчивых течений в осевом компрессоре / В. С. Чигрин, Ф. Мохаммадсадеги // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 165—170.
26.             Шереметьев, А. В. Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно—деформированного состояния и ресурса деталей авиационных ГТД / А. В. Шереметьев, Т. И. Прибора, В. В. Тихомиров // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 52—57.
Альтернативна енергетика
27.             Бунецький, В. Ринок торефікованих пелет: які перспективи? / В. Бунецький // Деревообробник. — 2016. — № 22. — С. 4—5.
28.             Гелетуха, Г. Біопаливні барєри / Г. Гелетуха // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 6.
29.             Генерація з префіксом «біо»: пелетна історія // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 7.
30.             Жовтянский, В. А. Общие принцыпы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий. 1. Экологические требования, термодинамика процесса и его энергетическая эффективность /В. А. Жовтянский, В. Н. Орлик, С. В. Петров // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 24—42.
31.             Мартыненко, Н. М. Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода / Н. М. Мартыненко, А. С. Вавриш // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 4. — С. 3—12.
32.             Семенишин, Є. М. Механізм екстрагування олії з рослинної сировини / Є. М. Семенишин, Р. В. Стадник, М. О. Андрияшева, Я. Я. Псюк // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 7
Освітлювальні прилади
33.             Котов, Г. Применение диодных сумматоров в светотехнике / Г. Котов // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 42—45.
34.             Михальчук, В. Бюджетные светодиодные лампы. Обзор / В. Михальчук // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 50—51.
35.             Одинец, А. Двухканальный контроллер светового шнура типа «дюралайт» / А. Одинец // Радиоаматор. — 2015. — № 11—12. — С. 45—4.
Хімічна промисловість
36.             Аміруллоєва, Н. В. Інгібітування корозії сталей поліелектролітами в кислому середовищі / Н. В. Аміруллоєва // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 34—39.
37.             Аміруллоєва, Н. В. Компонентний склад сумішевого дизельного палива / Н. В. Аміруллоєва // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 28—30.
38.             Зубцов, Е. І. Парова конверсія вугілля в розплаві . Дослідження кінетики  із застосуванням  спеціалізованого програмного забезпечення / Е. І. Зубцов, С. О. Сафонова, А. В. Зубцова // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 7—10.
39.             Исак, А. Д. Антрахинон из коксохимической смолы. Восстановительное формилирование / А. Д. Исак, А. В. Мороз, В. М. Диброва // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 50—54.
40.             Казакова, В. В. Активация рутениево-палладиевого катализатора под воздействием электромагнитных и акустических полей / В. В. Казакова // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 10—13.
41.             Кожушко, М. І. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот / М. І. Кожушко, А. М. Лудин, В. В. Реутський // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 3—7.
42.             Кудрявцев, С. А. Исследование процесса крекинга мазута в условиях аэрозольного нанокатализа на цеолитсодержащем катализаторе типа Y / С. А. Кудрявцев, С. В. Леоненко, И. М. Гликина // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 46—49.
43.             Махно, А. Я. Зола-уноса угольных ТЭС — уникальный строительный материал / А. Я. Махно, Л. Н. Вахитова, В. Л. Дрижд // Хімічна промисловість України. — 2015. —№ 5. — С. 39—45.
44.             Мемендляев. З. Н. О влиянии размера отверствий на пропускную и массообменную способности ситчатых тарелок / З. Н. Мемедляев, П. Ф. Бондарь, В. М. Москалик // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 27—28.
45.             Мороз, А. В. Водоэмульсионная лакокрасочная композиция на пигментной основе из кубовых полициклических красителей. Влияние модификаторов на реологические свойства / А. В. Мороз // Хімічна промисловість України. — 2016. — № 6. — С. 19—23.
46.             Мороз, А. В. Тиоиндигоидные красители с модифицированной поверхностью частиц. Получение и исследование свойств выпускных форм / А. В. Мороз // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 8—15.
47.             Нові лакофарбові матеріали ТМ «Kemichal» // Деревообробник. — 2016. — № 5. –С. 3.
48.             Полоє, О. Ю. Зносостійкі епоксидні композити конструкційного призначення / О. Ю. Полоє, С. Г. Ліпицький, С. М. Кущенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 25—27.
49.             Потапов, А. М. Разработка эластомерных материалов для внутреннего теплозащитного покрытия корпусов ракетных маршевых двигателей / А. М. Потапов // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 14—19.
50.             Рысюк, Б. Д. Создание производства высокопрочных термохимостойких волокон армалон и материалов на их основе в Украине / Б. Д. Рысюк, В. И. Грыщенко, В. И. Кириченко, А. Н. Миронов // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 5. — С. 20—25.
51.             Слєпцова, І. Л. Відходи кополімерів поліетилентерефталату. Кислотний гідроліз / І. Л. Слєпцова, Б. М. Савченко, Н. В. Сова, Р. Ш. Іскандаров // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 24—25.
52.             Старокадомский, Д. П. Эпоксидные полимеры на базе смол ЭД-20 и ЕРОХY-520. Влияние чистого и модифицированного нанокремнезема на прочность и набухание в сольвенте / Д. П. Старокадомский, А. А. Ткаченко, А. Г. Образков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 15—18.
Деревообробна промисловість
53.             Варениця, І. Верстат один, функцій — багато / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 11.
54.             Варениця, І. Канадські пилорами / І. Варениця // Деревообробник.— 2015. — № 24. — С. 4.
55.             Варениця, І. Очищувальна система для безперебійного виробництва / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — №23. — С. 5.
56.             Варениця, І. Переваги одно- і двокомпонентних клеїв — в одному засобі / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 4.
57.             Варениця, І. Практика використання низькотоварної деревини / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 22. — С. 7.
58.             Варениця, І. Польські клеї –вже в Україні / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 1—2.— С. 4.
59.             Варениця, І. СВЧ-сушіння — не нове, та не зовсім відоме / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 3. — С. 5.
60.             Варениця. І. Сушіння крокує в ногу з часом / І. Варениця // Деревообробник. — 2016. — № 3. — С. 4.
61.             Варениця, І. Шредер, що подрібнить все / І. Варениця // Деревообробник.—2015. — № 23. — С. 5.
62.             Заготівля та логістика лісової біомаси // Деревообробник. —2015. — № 23. — С. 4.
63.             Каскадна стрічкова сушильна камера // Деревообробник. — 2015.— № 24. — С. 2.
64.             Коваль, Л. Деревні пелети 2.0: паливо з біомаси другого покоління, або деревний пластилін для чого зовгодно / Л. Коваль // Деревообробник. — 2015. — № 21. — С. 1, 3.
65.             Leuco P-System — революційний підхід до деревообробки // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 10.
66.             Муні, Д. З верстатом Wood-Mizer італійська сімейна фірма благополучно пережила кризу / Д. Муні // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 12.
67.             Муні, Д. Каркасне домобудівництво в Шотландії / Д. Муні // Деревообробник. — 2015. — № 21. — С. 6.
68.             Оприск, О. Дві країни: історія — схожа, сьогодення — різне / О. Оприск // Деревообробник. — 2015. — № 21. — С. 4.
69.             Розпилювання каучукового дерева, або як пилорами працюють в Ліберії // Деревообробник. — 2015. — № 23. — С. 6.
70.             Середа, О. Підлога — польська, деревина — українська, сушарка — німецька / О. Середа // Деревообробник. —2016. — № 3. — С. 5.
71.             Середа. О. Спеціальне виробництво, технологічне новаторство + древній матеріал/ О. Середа // Деревообробник. — 2016. — №1—2. — С. 12.
72.             Ще кращий захід від вогню // Деревообробник. — 2015. — № 24. — С. 7.
Меблеве виробництво
73.             Екомеблі із картону // Деревообробник. — 2015. — № 21. — С. 8.
74.             Комфортна функція відкривання // Деревообробник. — 2016. — № 5. — С. 10.
75.             Лужняк, В. Завіси для скляних і тонких фасадів / В. Лужняк // Деревообробник. —2016. — № 3. — С. 6.
76.             Межа між гарним і поганим — у сотих міліметра // Деревообробник. — 2016. — № 5. — С. 5.
77.             Середа, О. Меблі із тисячолітньої деревини / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 23. — С. 7.
78.             Тонкі боковини, що збільшують простір // Деревообробник. — 2016. — № 5. — С. 10.
79.             «Roto»: міцно й непомітно // Деревообробник. — 2016. — № 5. — С. 11.
Будівництво
80.             Мироненко, Д. Архітектурна спадщина А. В. Добровольського (1910—1988) / Д. Мироненко // Будівництво України. — 2016. —№ 1. — С. 35—37.
81.             Першаков, В. М. Найвищі хмарочоси світу // В. М. Першаков, І. Л. Машков, К. М. Лисницька // Будівництво України. — 2015. — № 1. С. 7—8.
82.             Оприск, О. 3D — новації від українського виробника / О. Оприск // Деревообробник. — 2015. — № 22. — С. 1—7.
83.             Савчук, Д. П. Ступінчасті колодязі в Індії — від резервуара для води до пам’ятки архітектури / Д. П. Савчук // Будівництво України. — 2016. — № 1. — С. 2—6.
84.             Середа, О. Церква як корабель: Техніка каркасного будівництва вікінгів / О. Середа // Деревообробник. — 2016. — № 1—2. — С. 9.
85.             Шаміс, Л. Б. Розрахунок болтових з’єднань на циклічну тріщиностійкість і крихку міцність / Л. Б. Шаміс // Будівництво України. — 2016. — № 1. — С. 27—34. 
Транспорт
86.             Божко, В. В. Нове обладнання та інноваційні технології для контактної мережі  та тягових підстанцій залізниць України / В. В. Божко, О. О. Краснов // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 27—32.
87.             Велінець, В. П. Огляд робіт по дослідженню горизонтального вигину і кручення рейкової нитки / В. П. Велінець // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 7—13.
88.             Габа, В. В. Підвищення кваліфікації професійних кадрів з логістики для залізниць України в нових економічних умовах / В. В. Габа // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 48—49.
89.             Кузін, О. А. Роль технологічних режимів у формуванні  пошкодженості  контактних пластин електровозів, отриманих методом порошкової металургії / О. А. Кузін, О. С. Мінєєв, М. О. Кузін // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 33—39.
90.             Леонов, А. В. Реализация медицинского обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины в условиях реформирования / А. Б. Леонов // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 49—55.
91.             Ломотько, Д. В. Аналіз перспективних напрямків використання контейнерних та контрейлерних перевезень  в Україні / Д. В. Ломотько, А. Обухова, І. В. Сеніва // Залізнгичний транспорт України. — 2015. — № 6. –С. 65—71.
92.             Любарский. Б. Г. Сравнительный анализ накопителей энергии для транспортных средств / Б. Г. Любарский, В. П. Шайда, С. Г. Буряковский // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 13—20.
93.             Максименко, С. Д. Система психологічного забезпечення управління персоналом на залізничному транспорті: основні складові, здобутки, перспективні напрямки / С. Д. Максименко // Залізничний транспорт України. — 2015. — №. 6. — С. 55—65.
94.             Молчанов. В. М. Аналіз виходу рейок у дефектні в умовах експлуатації на коліях метрополітену / В. М. Молчанов, Р. М. Йосифович // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 21—26.
95.             Пазинич, В. О. Створення ефективного інструменту управління організацією / В. О. Пазинич // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 6. — С. 71
                      Склала                                                       М. Й. Вайшле
                             Комп’ютерний набір та верстка       Н. М. Ковбасник
                             Відповідальний за випуск                     В. І. Вітенко

І квартал 2016 року
Техніка. Високі технології
1. 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 6. — C. 116.

2.Методи оцінки промислової безпеки оболонкових конструкцій / В. Д. Макаренко и др. // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 5. — C. 21—24.

3.Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води // Наука та інновації. — 2015. — № 1. — C. 86—91.

4.Позняков, В. Д. Знавець міцності матеріалів та конструкцій. До 75-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова / В. Д. Позняков, В. А. Півторак // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 9. — C. 98-101.

5.Сергієнко, І. В. Відданість науці. До 80-річчя академіка НАН України О. А. Летичевського / Іван Васильович Сергієнко // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 6. — C. 96-101.

6.Треніна, А.  C. Користь і шкода кондиціонера / А.  C. Треніна // Безпека життєдіяльності.- 2015. — № 7. — C. 4.

7.60-річчя члена-кореспондента НАН України  О. М. Трофимчука // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 9. — C. 108.

8.60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Кузнєцова // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 6. — C. 117.
Побутові відходи
9.Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких  трав’янистих  рослинних угруповань / А. Ю. Мазур // Наука та інновації. — 2015. — № 4. — C. 41-52.

10.Треніна, А.  C. Загроза, яку несе спалювання сміття! / А. C. Треніна // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 9. — C. 22.

11.Німець, О. І. Проблема сміттєзвалищ мегаполісів в умовах глобалізації / О. І. Німець, Аліна Підгайна // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 9. — C. 24—25.

12.Пьяных, К. Е. Газификация как метод переработки отходов / К. Е. Пьяных // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 2. — C. 12-17.

13.Хвесику  Михайлу Артемовичу-60 // Економіка АПК. — 2015. — № 7. — C. 135-136.
Радіотехніка. Електроніка
14.Автоматический источник питания для 12-вольтового паяльника / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — C. 25-27.

15.Аудиофильские заблуждения / подгот. Анатолий Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. — C. 2-5.

16.Безверхий, И. О восстановлении работоспособности планшета / И. Безверхий // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. — C. 9-11.

17.Журенков, А. Любительский автомобильный стереоприемник / А. Журенков // Радиоаматор. — 2015. — №  7-8. —  C. 12-15.

18.Импульсный понижающий регулируемый стабилизатор напряжения на МР1584 / В. Михальчук // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. — C. 23-24.

19.Карелов, Д. 7-канальная охранная сигнализация / Д. Карелов // Радиоаматор. — № 7-8. — C. 37-39.

20.Ксензенко, П. Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки по частоте / П. Ксензенко, П. Химич // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 49-52.

21.Мельничук, В. Секвенсор и таймер для накала лампы ГУ-81М / В. Мельничук // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. — C. 56-58.

22.Никулин, C. Сигнализатор аварийных режимов работы источника питания /  C. Никулин // Радиоаматор. — 2015. —  № 7-8. —  C. 16-18.

23.Петров, А. Устройство управления бытовым вентилятором / А. Петров // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 40-42.

24.Принципиальная электрическая схема телевизора RT-29FA34RB (шасси МС-036А) фирмы LG // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. —  C. 31-34.

25.Семенов. А. Узлы ламповых усилителей  класса HI-End / А. Семенов // Радиоаматор. — 2015. — № 7-8. —  C. 6-8.

26.Тимченко, А. Новое поколение шлюзов AirLink для сетей 4G LTE / А. Тимченко // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 48-49.
Енергетика. Електротехніка. Теплотехніка
27.Бєлкін, Д. І. Гідродинаміка газорідинних апаратів з відцентровоежекційними мішалками. Насосна продуктивність мішалок / Д. І. Бєлкін, О. О. Демченко,  C. В. Шабрацький // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — C. 21-31.

28.Галянчук, І. Р. Визначення наслідків режимних змін повітропідігравача  котла  ТП-100 / І. Р. Галянчук, Й.  C. Мисак, М. Я. Кузнецова // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. —2015. — № 1. —  C. 64-72.

29.Гаценко, А. Всем ли хороши современные энергосберегающие лампы? / А. Гаценко // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 28-30.

30.Грунтовий теплоакумулятор з покращеними теплотехнічними характеристиками / В. В. Клименко та ін. // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 1. —  C. 51-58.

31.Кандауров, В. Повышение экономичности бытовых электроприборов / В. Кандауров // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 36.

32.Кулик, М. Н. Влияние экологических факторов на использование технологий тепловой энергетики / М. Н. Кулик, Т. П. Нечаева // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 2. —  C. 42-53.

33. Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители  для энергетики / В. Н. Морару и др. // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 1. — C. 22-32.

34.Руснак, І. Патріарх української енергетики / І. Руснак // Українське слово. — 2015. — № 21 (27трав.-2черв.). —  C. 13.

35.Соколовский, В. Релейный  стабилизатор сетевого напряжения / В. Соколовский // Радиоаматор. — № 7—8. —  C. 18-21.

36.Черноусенко, О. Ю. Оценка остаточного ресурса  валопровода паровой турбины энергоблока № 10 Старобешевской ТЭС / О. Ю. Черноусенко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 2. —  C. 54-64.
Альтернативна енергетика
37.Гелетуха, Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструмента заміщення природного газу в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Екологічний вісник. — 2015. — № 3. —  C. 6-10.

38.Давиденко, Є. Як запустити серце «зеленої» енергетики? / Є. Давиденко // Дзеркало тижня. — 2015. — № 19 (30 трав.). —  C. 9.

39.Кондратенко, Н. Екологічна безпека України: альтернативні джерела енергії / Н. Кондратенко // Краєзнавство, географія, туризм. — 2015. — № 8 (квіт.). —  C. 14-19.

40.Пятничко, А. И. Оптимизация параметров технологической схемы аминовой очистки биогаза от СО2 и Н2S / А. И. Пятничко, Ю. В. Иванов, Г. В. Жук // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 1. —  C. 14-21.
Технологія металів. Зварювання
41.Каховський, М. Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі / М. Ю. Каховський // Наука та інновації. — 2015. — № 4. —  C. 25-31.

42.Матченко, Т. І. Методика розрахунку довговічності фрикційних  з’єднань сталевих конструкцій / Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко // Будівництво України. — 2015. — № 2-3. —  C. 44-51.

43.Методи оцінки промислової безпеки оболонкових конструкцій / В. Д. Макаренко // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 5. —  C. 21-24.

44.Основні принципи розробки монетних сплавів із заданою електропровідністю / А. Верховлюк, В. Лахненко, О. Щербицький // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 6. —  C. 29-33.

45.Семейко, К. В. Использование электротермического псевдоожиженного слоя в качестве внешнего нагревательного элемента реактора / К. В. Семейко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 1. —  C. 58-64.

46.Системний аналіз технології виробництва масивного металевого лиття / В. І. Большаков та ін. // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 9. —  C. 69-73.
Хімічна промисловість
47.Близнюк, О. М. Формовані оксидні католізатори високотемпературного окиснення амоніаку до NO. Розробка технології / О. М. Близнюк, М. Ф. Клещев, О. М. Огурцов // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 29-35.

48.Дослідження взаємодії карбаміду з азотно-кислотною  витяжкою із низькосортних фосфоритів / Ю. І. ВенцерА.  C. Савенков, І.  C. Білогур, І. М. Рищенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 6-8.

49.Казаков, В. В. Технология утилизации некондиционных окислителей на основе концентрированной азотной кислоты. Выделение фторсодержащих ингибиторов / В. В. Казаков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 3-5.

50.Масалітіна, Н. Ю. Розробка багатокомпонентних метал-оксидних каталізаторів окиснення амоніаку до закису азоту / Н. Ю. Масалітіна, А.  C. Савенков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 23-29.

51.Самойлюк, Д.  C. Модифіковані поліестерні композити . Технологічні особливості одержання та властивості / Д.  C. Самойлюк, В. Є. Левицький // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 36-40.

52.Сердюкова, М. Г. Окиснення SO2 в SO3в умовах аерозольного нанокаталізу / М. Г. Сердюкова,  C. О. Кудрявцев, І. М. Глікіна // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 45-48.

53.Сучасний стан і перспективи  виробництва авіаційних мастильних матеріалів в Україні / Л. В. Железний та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. —  C. 64-67.

54.Формування полімерних матеріалів. Дослідження впливу геометричних параметрів каналів обладнання на величину пристінних ефектів / І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок, В. І. Сівецький // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. —  C. 41-44.

55.Хімач, Н. Ю. Про механізм синтезу метанолу за умов механохімічної активації мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора / Н. Ю. Хімач,  C. Л. Мельникова, Є. В. Полункін  // Хімічна промисловість України. — 2015. — №. 4. —  C. 9-18.
Нафтова та газова промисловість
56.Великодный, В. А. Система отопления вертикальной цилиндрической печи многофакельным горелочным устройством на установке гидроочистки парафина / В. А. Великодный, В.  C. Пикашов // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 2. — С.65-70.

57.Ильенко, Б. К. Производство моторных топлив в Украине. Перспективы расширения сырьевой базы / Б. К. Ильенко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 2. —  C. 3-12.

58.Карп, И. Н. О производстве синтетических моторных топлив / И. Н. Карп // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2015. — № 1. —  C. 5-14.

59.Кожевников, А. А. Юбилеи инновационных буровых технологий / А. А. Кожевников, А. К. Судаков // Наука та інновації. — 2015. — № 4. —  C. 62-74.
Харчова промисловість
60.Дружбляк, Н. Запросити «на каву» — не те саме, що запросити «на чай»… / Н. Дружбляк // Високий замок. — 2015. — № 47 (30 квіт.-6 трав.). —  C. 13.

61.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв’язання  в Україні / Л. А. Нападовська та ін. // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 6. —  C. 21-25.

62.Раздієвська, І. Г. Кінетичні характеристики  природних антиоксидантів рослинних олій / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник // Наука та інновації. — 2015. — № 4. —  C. 32-37.

63.Ціватий, В. Гастрономічна (кулінарна)дипломатія як дієва складова дипломатії «м’якої сили» ХХІ століття / В. Ціватий // Зовнішні справи. — 2015. — № 8. —  C. 60-62.

64.Шпирка, Н. Ф. Оптимізація параметрів модифікації поверхні біосенсора на основі ІЧПТ для підвищення його чутливості при визначенні патуліну / Н. Ф. Шпирка // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 7. —  C. 68-70.

65.Шумкова, Е. Зерно истины / Е. Шумкова // Аргументы и факты. Здоровье.- 2015. — № 13 (24-31 марта). — C. 9.
Будівництво
66.Влияние скорости нагрева на структуру золокерамических изделий / И.  C. Суббота та ін. // Будівництво України. — 2015. — № 4. —  C. 42-43.

67.Гузенко, Ю. М. Вдосконалення конструкцій вантажозахоплювальних пристроїв // Ю. М. Гузенко, Ю. П. Горбатенко, О. В. Закора // Будівництво України. — 2015. — № 2-3. —  C. 15-16.

68.Кліменко, В. З. Державний нормативний документ з проектування деревяних конструкцій В. З. Кліменко // Будівництво України. — 2015. — № 4. —  C. 2-12.

69.Матченко, Т. І. Методика розрахунку довговічності фрикційних з’єднань сталевих конструкцій / Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко // Будівництво України. — 2015. — № 2-3. —  C. 44-51.

70.Монографія: Проблеми протидії конструкцій прогресуючому  обваленню будівель та споруд / В. М. Першаков та ін. // Будівництво України. — 2015. — № 4. —  C. 28-30.

71.Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд (СН 441-72, MOD) ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 // Будівництво України. — 2015. — № 4. —  C. 19-27.

72.Раптовий обвал будівлі // Безпека життєдіяльності. — 2015. — №  9. —  C. 37.

73.Файнер, М. Ш. Про наукову відмінність та економічну доцільність переходу на європейські норми на цемент / М. Ш. Файнер // Будівництво України. — 2015. — № 2-3. —  C. 13-14.
Транспорт
74.Давыдок,  C. ЗУ для автомобильных АКБ / C. Давыдок // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  C. 22-23.
75.Кротов, Р. В. Затори як наслідок  високого рівня автомобілізації / Р. В. Кротов, В. М. Першаков // Будівництво України. — 2015. — № 4. —  C. 31-32.

76. Правила безпеки дорожнього руху // Безпека життєдіяльності. — 2015. — № 9. —  C. 30.
               Склала                                  М. Й. Вайшле
                                   Комп’ютерний набір та верстка    Н. М. Ковбасник
                        Відповідальний за випуск                   В. І. Вітенко

ІV квартал 2015року
Радіотехніка. Електроніка
1.Безверхний, И. О восстановлении работоспособности планшета Cortland TAB 001 / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — С. 9—11.
2.Белоусов, О. Регулятор мощности для нагревательных приборов / О. Белоусов // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 36—37.
3.Бутов, А. Автоматический источник питания для 12—вольтового паяльника / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. —  С. 25—27.
4.Бутов, А. Сетевой удлинитель с вольтметром и защитой / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С.32—33.
5.Вербицкий, Л. Подключение компьютера к трансиверу и работа в эфире / Л. Вербицкий // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 20—23.
6.Давыдок, С. ЗУ для автомобильных АКБ / С. Давыдок // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — С. 23—24.
7.Журенков, А. Любительский автомобильный стереоприемник / А. Журенков // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — С. 12—15.
8.Журенков, А. Упрощенный ремонт болгарки / А. Журенков // Радиоаматор. — 2015. —№ 9. — С.24.
9.Кашкаров, А. Полезные советы пользователю ПК / А. Кашкаров // Радиоаматор. — 2015. —  № 10. — С. 24—27.
10.Киселев, А. С. Зарядное устройство для щелочных , NICd, NIMN и Li-ion аккумуляторов / А. С. Кисилев // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 34—35.
11.Ксензенко, П. Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки по частоте / П. Ксензенко, П. Химич // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С. 38—42.
12.Никулин, С. Сигнализатор аварийных режимов работы источника питания / С. Никулин // Радиоаматор. 2015. — № 7—8. — С.16—18.
13.Семенов, А. Узлы ламповых усилителей класса HIEnd / А. Семенов // Радиоаматор. — 2015. —№ 7—8. — С.6—8.
14.Сергеев, А. Аудиофильские заблуждения  /А. Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 10. — С.2—5.
15.Скрипка, Ю. LRS—новое поколение промышленных источников  питания Mean Well / Ю. Скрипка // Радиоаматор. —–2015. —№ 10. — С 31.
16.Стехин, А. Доработка акустических систем S—90 / А. Стехин // Радиоаматор. — 2015. —№ 10. — С. 6—9.
Вимірювальні прилади
 17.Бутов, А. Два варианта включения электромагнитных реле / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 9. — С. 33—35.
18.Закоморный, Г. Индикатор радиоактивности  / Г. Закоморный // Радилоаматор. — 2015. — № 9. — С. 36—37.
19.Калашник, В. Двухпозиционный регулятор уровня воды в резервуаре / В. Калашник // Радиоаматор. —2015. — № 7—8.
20.Карелов, Д. 7—канальная охранная сигнализация / Д. Карелов // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — С. 37—39.
21.Коломойцев, К. В. Устройство защиты трехфазных електродвигателей  от перегрузки  / К. В. Коломойцев // Радиоаматор. — 2015. —№ 9. — С. 38—39.
 Світлотехніка
 22.Гаценко, А. Всем ли хороши современные энергосберегающие лампы? / А. Гаценко // Радиоаматор. — 2015. — № 7—8. — С. 28—35.
23.Костик, Л. Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла /Л. Костик, Я. Осадца, М. Липовецький // Вісник Тернопільського національного технічного університету. —2015. — № 2. — С. 184—191.
24.Мельник, В. В. Устройство для светодиодной иллюминации  / В. В. Мельник // Радиоаматор. — 2015. — № 9. — С. 24—25.
25.Михальчук, В. Бюджетные светодиодные лампы. Обзор / В. Михальчук // Радиоаматор. —2015. — № 10. — № 10. –С. 16—19.
26.Мушак, А. Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків / А. Мушак // Вісник Тернопільського національного технічного університету / А. Мушак // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 191—198.
27. Павлов, И. Оптика для уличных  светодиодных  светильников  / И. Павлов // Радиоаматор. —2015. — № 10. — С. 14—15.
 Технологія металів. Матеріалознавство
28.Бабич, Д. Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом / Д. Бабич, Т. Дородних // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 7—19.
29.Багно, О. Поширення хвиль Лемба у попередньому деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини / О. Багно // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. —№ 2. — С. 20—28.
30.Бедзір, О. Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформованим заповнювачем / О. Бедзір //Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 29—36.
31.Безверхний, О. Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних  оболонок / О. Безверхний, В. Карлаш, Л. Зінчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 36—50.
32.Гречанюк, В. Структура і корозійна стійкість композиційних матеріалів, отриманих методом електронно —променевого випаровування –конденсації / В. Гречанюк, В. Чорновол, О. Старостіна // Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2015. — № 2. — С. 125—130.
33.Добротвор І. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень / І. Добротвор, Д. Стухляк, А. Каплун // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 144—152.
34.Замора, Я. Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію кобальтового сплаву / Я. Замора // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 139—143.
35.Ковбашин, В. Вплив технології силікобурування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів / В. Ковбашин, І. Бочар // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 131—139.
36.Максимчук, Д. Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими напруженнями  / Д. Максимчук // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 101—110.
37.Панчук, О. Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору / О. Панчук, Г. Габрусєв // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С. 93—100.
38.Попович, П. Уніфікація дослідження напружено—деформованого стану несучих конструктивних систем / П. Попович, М. Сташків, Т. Довбуш // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. —№ 2. — С.153—163.
39.Соляр, Т. Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень  / Т. Соляр // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2015. — № 2. — С.61—70.
 Двигунобудування
 40.Великанова, Н. П. Анализ ресурсных возможностей диска турбины авиационного ГТД для вертолета / Н. П. Великанова, П. Г. Великанов, А. С. Киселев // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С.37—41.
41.Волков, Д. И. Разработка и моделирование перспективных электронных систем управления авиационными ГТД с использованием программного симулятора / Д. И. Волков, В. П. Комаров, В. В. Нерубасский  // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 92—94.
42.Воробьев, Ю. С. Проблемы анализа динамических напряжений в лопаточном аппарате компрессора ГТД в газодинамическом потоке / Ю. С. Воробьев, Н. Ю. Овчарова, П. Н. Кулакова // Вісник двигунобудування.— 2015. — № 2. — С. 58—61.
43.Дмітрієв, С. О. Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіаційних двигунів / С. О. Дмітрієв, О. В. Попов, Д. В. Попов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 67—71.
44.Качан, А. Я. Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД / А. Я. Качан, С. А. Уланов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 1. — С. 81—86.
45.Кошелев, Н. Н. Разработка вакуумной высокотемпературной печи с минимальной неравномерностью температуры в рабочей зоне / Н. Н. Кошелев, А. В. Лоян, А. И. Цаглов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 25—28.
46.Логинов, В. В. Аналіз стану надійності авіаційної техніки  / В. В. Логінов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 65—66.
47. Лоскутов, С. В. Удосконалення рентгенівського способу визначення поверхневих залишкових напружень / С. В. Лоскутов, С. В. Сейдаметов, М. О. Щетініна // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 1. — С. 24—26.
48. Папченков, А. В. Эффективность спектральных методов диагностического контроля технического состояния зубчатых передач ГТД / А. В. Папченков // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 125—131.
49. Шереметьев, А. В. Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно—деформированного состояния и ресурса деталей авиационных  ГТД / А. В. Шереметьев, Т. И. Прибора, В. В. Тихомиров // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 52—57.
50. Хаустова, А. Н. Разработка оптического приемника для измерения скорости эрозии отдельно наружной и внутренней керамических вставок газоразрядной камеры стационарного плазменного двигателя / А. Н. Хаустова, А. В. Лоян, О. П. Рыбалов // Вісник двигунобудування. — 2015. — № 2. — С. 29—36.
51. Чигрин, В. С. Исследование процессов развития неустойчивых течений в осевом компрессоре / В. С. Чигрин, Ф. Мохаммадсадеги // Вісник двигунобудування. — 2015.— № 2. — С. 165—170.
 Хімічна промисловість
 52. Бєлкін, Д. І. Гідродинаміка газорідинних апаратів з відцентрово—ежекційними мішалками. Питомий газовміст середовища і площа поверхні контакту фаз / Д. І. Бєлкін, О. О. Демченко, С. В. Шабрацький // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 50—56.
53. Большанина, С. П. Гальваническое цинкование . Технологическая схема улавливания оксида цинка из стоков промывных ванн / С. П. Большанина, И. Г. Воробьева, А. А. Ляпощенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 51—57.
54. Бондаренко. В. М. Полімери — це наша пристрасть. Люди — це наша головна цінність  / В. М. Бондаренко, В. П. Плаван, Н. М. Березненко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 42—46.
55. Брей, В. В. Каталізатори крекінгу. Цирконійсилікати як альтернатива алюмосилікатам / В. В. Брей, О. І. Іньшина, К. М. Хоменко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 33—37.
56. Вецнер, Ю. І. Дослідження взаємодії карбаміду з азотно—кислотною витяжкою із низькосортних фосфоритів / Ю. І. Вецнер, А. С. Савенков, І. С. Білогур // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 6—8.
57. Железний, Л. В. Сучасний стан і перспективи виробництва авіаційних мастильних матеріалів в Україні / Л. В. Железний, Г. С. Поп, О. Є. Донець // Хімічна промисловість України. —2015. — № 3. — С. 64—67.
58. Івіцький. І. І. Формування полімерних матеріалів. Дослідження впливу геометричних параметрів каналів обладнання на величину пристінних ефектів  /І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 41—44.
59. Казаков, В. В. Технология утилизации некондиционных  окислителей  на основе концентрированной азотной кислоты. Выделение фторсодержащих ингибиторов / В. В. Казаков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 3—5.
60. Ковеня, Т. В. Аналіз стану виробництва та споживання основних видів хімічної продукції  в Україні в 2014 році  / Т. В. Ковеня // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. —3—32.
61. Масалітіна, Н. Ю. Розробка багатокомпонентних метал—оксидних каталізаторів окиснення амоніаку до закису азоту / Н. Ю. Масалітіна, А. С. Савенков // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 23—29.
62. Самойлюк, Д. С. Модифіковані поліестерні композити. Технологічні особливості одержання та властивості  / Д. С. Самойлюк, В. Є. Левицький // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 36—40.
63. Семенцов, Ю. І. Електрохімічний реактор неперервного окислення  природного графіту / Ю. І. Семенцов, М. Т. Картель // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — с. 56—63.
64. Слепцов, О. О. Функціоналізований поліетилен. Застосування для модифікації наповнених полімерних композицій / О. О. Слепцов, Б. М. Савченко, Н. В. Сова // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 47—49.
65. Хацевич, О. М. Безхлоридне калійне добриво. Технологія конверсії мірабіліту з калій хлоридом у хлоридмагнієвому розчині / О. М. Хацевич, М. І. Артус, І. Ю. Костів // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 37—41.
66. Хімач, Н. Ю. Про механізм синтезу метанолу за умов механохімічної активації мідь—цинк—алюмооксидного каталізатора / Н. Ю. Хімач, С. Л. Мельникова, Є. В. Полункин // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 4. — С. 9—18.  
 Деревообробна промисловість
 67. Варениця, І. Безшумні пилки із стружковивідною сходинкою  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. — С 10.
68. Варениця. І. Інтелектуальна система ізоляції з …целюлози  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 18. — С. 2.
69. Варениця, І. Новинки від Biesse” / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 19. — С. 6.
70. Варениця, І. Нові преси — дедалі потужніші  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 19. — С. 7.
71. Варениця, І. Норвезький замок  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 5.
72. Варениця, І. Норвезький лофт — справжнє житло вікінгів / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 5.
73.Варениця, І. Палети — не лише тара, а й цікаві  та екологічні меблі / І. варениця // Деревообробник. — 2015. — № 19. — С. 4—5.
74. Варениця, І. Сушарка, яка економить енергію / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. — С. 10.
75. Єднак, О. Для експорту гранул і брикетів з деревини висновок Мінприроди не потрібен! / О. Єднак // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. — С. 9.
76. Кійко, О. «Стимулювання деревообробного сектору потрібне, проте інструменти можуть бути різними» / О. Кійко // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. — С. 6—7.
77. Коваль, Л. Мораторій на експорт деревини: позов до Порошенка та Гройсмана / Л. Коваль // Деревообробник. — 2015. — № 11—12 — С. 4—5.
78. Коваль, Л. Ювелірна точність і шахматна стратегія розпилювання / Л. Коваль // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 6—7.
79. Кузьмічова, І. Стовідсоткова переробка деревини / І. Кузьмічова // Деревообробник. — 2015. — № 15—16. — С. 5.
80. Лісозаготівля у фокусі біоенергетики // Деревообробник. — 2015. — № 13—14. — С. 5.
81. Лужняк, В. Багаторукий обкутувальник / В. Лужняк // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. — С. 10.
82. Маргетич, Г. «Працюючи з деревиною, завжди придумуєш щось нове!» / Г. Маргетич // Деревообробник. — 2015. — № 11—12. С. 12.
83. Муні, Д. З верстатом WoodMizer італійська сімейна фірма благополучно пережила кризу / Д. Муні // Деревообробник. — 2015.— № 20. С. 12.
84. Нестеров, П. Огляд нової лінійки обладнання і рекомендації з підбору лісопиляльної техніки / П. Нестеров // Деревообробник. — 2015.— № 19. — С. 4.
85. Оприск, О. Заокеанські клеї на українському ринку / О. Оприск // Деревообробник.— 2015. — № 11—12. — С. 11.
86. Оприск, О. Сучасна технологія для горизонтальних стрічкових пилорам  / О. Оприск // Деревообробник. — 2015. — № 19. С. —9.
87. Оприск, О. Щоб вікна були без дефектів  / О. Оприск // Деревообробник. — 2015. — № 13—14. — С. 8.
88. Плаксій, І. Шуруповерти для складних завдань  / І. Плаксій // Деревообробник, — 2015. — № 15—16. — С. 4.
89. Сагаль, С. З. «Усю деревину може спалити зелена енергетика» / С. З. Сагаль //Деревообробник. — 2015. — № 13—14. — С. 4.
90. Середа. О. Канадський варіант рубки  / О. Середа // Деревообробник. — 2015.— № 20. — С. 4.
91. Середа. О. Найбільший споживач пелет — Європа  / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 17.— С. 8.
92. Середа. О. Нове слово у трансформерах: стіл—гусениця  / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 19.— С. 3.
93. Середа, О. Подавальний пристрій «Efeeder 200» / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 19. — С. 6.
94. Середа, О. Російський зруб — в чашку і в лапу / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 20. — С. 4.
95. SIP — панелі і SIP — будинки: за що їх так люблять американці // Деревообробниик. — 2015. — № 20. — С. 8—9.
96. Шепелев, А.Новий рівень горизонтального розпилювання / А. Шепелев // Деревообробник, — 2015. — № 19. — С. 7.
 Меблеве виробництво
 97. Варениця, І. Гнута деревина—це красиво  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 13—14. — С. 7.
98. Варениця. І. Для кожного виду меблів — певна деревина  / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 15—16.— С. 7.
99. Варениця, І. Меблі чи мистецтво? / І. Варениця // Деревообробник. — 2015.— № 19. — С. 1.
100.Середа, О. Лампи—колоди: повернення до природи у виробництві меблів  / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 19. — С. 3.
101. Середа, О. Нове життя бабусиних меблів, або на допомогу приходить реставрація / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 15—16. — С. 6—7.
 Залізничний транспорт
 102. Бабенко, І. А. Діагностика інфраструктури колійного господарства: фактичний стан, проблеми та перспективи / І. А. Бабенко // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 4. — С. 12—15.
103. Гаврилюк, В. І. Дослідження особливостей роботи рейкових кіл в умовах електромагнітного впливу контактної мережі / В. І. Гаврилюк, В. І. Щека // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 4. — С. 16.
104. Даніленко, Е. І. Експериментальні дослідження характеристик горизонтальної поперечної жорстокості  і модуля пружності залізничної колії  при різних конструкціях  рейкових скріплень / Е. І. Даніленко, В. П. Велінець // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 4. — С. 3—11.
105.Лесик. В. Й. Досвід проведення та основні принципи модернізації тепловозів українських залізниць / В. Й. Лесик // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 4. — С. 37—42.
106.Лобойко, Л. М. Аналіз економічної доцільності та технічних можливостей запровадження курсування денних швидкісних поїздів категорії ІНТЕРСІТІ + сполученням Львів-Харків / Л. М. Лобойко, О. М. Красноштан // Залізничний транспорт України. — 2025. — № 4. — С. 49—52.
107. Мойсеєнко, В. І. Вплив технічного обслуговування на показники RAMS (Безвідмовність, Готовність, Ремонтопридатність, Безпека) / В. І. Мойсеєнко // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 3. — С. 40—47.
108. Мостович, А. В. Застосування методів кореляційного  та спектрального аналізу до обробки результатів  динамічних випробувань рухомого складу залізниць / А. В. Мостович, Г. Ю. Черняк // Залізничний транспорт україни. — 2015. — № 4. — С. 20.
109. Нагорний, Є. В. Оцінка ефективності функціонування об'єднаного транспортного підприємства при міських пасажирських перевезеннях / Є. В. Нагорний, В. М. Мосьпан // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 3. — С. 21—27.
110. Нікітенко. А. В. Збільшення об’єму рекуперованої електроенергії на електропоїздах постійного струму / А. В. Нікітенко, М. О. Костін // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 4. — С. 25—31.
111. Посмитюха, А. А. Тренажеры для локомотивных бригад  важная составляющая учебного процесса / А. А. Посмитюха, В. Н. Самсонкин // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 3. — С. 32—40.
112. Придубков, П. Я. О несоответствии схемы замещения трансформатора его электромагнитным процессам / П. Я. Придубков // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 3. — С. 47—52.
113.Равлюк, В. Г. Застосування ефективного методу діагностування для достовірного виявлення дефектів буксових підшипників рухомого складу / В. Г. Равлюк // Залізничний транспорт України. — 2015. — № 3. — С. 15—20.
                                         Склала                                                М. Й. Вайшле
                                                       Комп’ютерний набір та верстка   Н. М. Ковбасник
                                                       Відповідальний за випуск                  В. І. Вітенко


ІІІ квартал 2015 року

ПОБУТОВІ ВІДХОДИ
1. Калимон, Я. А. Дослідження процесу упарювання сульфатної кислоти у порожнистій розпилюючій колоні / Я. А. Калимон, А. Б. Гелеш, О. Є. Яворський // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 4. — С. 64—71.
2. Клінцов, Л. М. Моделювання впливу БСК5 стічної води та погодних умов на ефективність роботи комплексу очисних споруд / Л. М. Клінцов, О. А. Шевченко // Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації. — Чернігів, 2013. — С.172—173.
3. Руденко, Л. Г. Регіональні відмінності в накопиченні відходів життєдіяльності населення України / Л. Г. Руденко, С. О. Западнюк, К. А. Поливач // Екологічний вісник. — 2014. — № 5. — С. 15—17.

ЕНЕРГЕТИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ТЕПЛОТЕХНІКА
4.Безверхний, И. Об экономии электроэнергии при работе РЭА в дежурном режиме / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 35—37.
5. Климчук, О. В. Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів / О. В. Климчук // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 6. — С. 62—66.

РАДІОТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА
6. Бабын, С. Импульсный блок питания — ЗУ для компенсационного подзаряда АКБ при хранении / С. Бабын // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 23.
 7. Барабан, С. ВСОРТ—2015 — традиционная олимпиада по радиотехнике с нетрадиционным подходом проведения соревнования / С. Барабан, К. Коваль, А. Семенов // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.42—44.
8. Безверхний, И. Особенности УМЗЧ для переносной РЭА / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 6. — С.16—19.
9. Безверхний, И. Серводвигатели для роботов и игрушек / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С.22—24.
10. Белоусов, О. Дискретный сетевой регулятор мощности на нагрузке / О. Белоусов // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С.38—41.
11. Белоусов, О. Электронный свисток / О. Белоусов // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 40—41.
12. Бутов, А. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.22—24.
13. Бутов, А. Применение презентера / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С. 33—34.
14. Бутов, А. Стабилизатор напряжения для мобильного телефонного аппарата \ А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 14—15.
15. Бутов, А. Усилитель для будильника / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 4—5.
16. Бутов, А. Экономный индикатор наличия напряжения сети 220 В / 50Гц  / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.24—25.
17. Бутрименко, С. Старый мобильный телефон — ваш автосторож / С. Бутрименко //радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.37—39.
18. Васильев, И. Новый высоковольтный высокочастотный двухканальный аналоговый коммутатор для промышленных приложений / И. Васильев // Радиоаматор. — 2015. — № 6. — С. 27.
19. Вербицкий, Л. Устройство и эксплуатация импульсного источника питания фирмы MEAN WELL / Л. Вербицкий, М. вербицкий // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 16—19.
20. Довгополов, А. Повышающий DС / DC—преобразователь из деталей от мобильного телефона / А. Довгополов // Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С.36—37.
21. Елкин, С. Ремонт источника питания DVD—проигрывателя RAINFORD DVD-3300 / С. Елкин // радиоаматор. — 2015. — № 1. — С.31—32.
22. Журенков, А. Ремонт электродинамической головки 10ГДШ-1 / А. Журенков // Радиоаматор. — 2015. — №. 1. — С. 6—8.
23.Заец, Н. Охранная система на основе мобильного телефона / Н. Заец // Радиоаматор. — 2015. — № 6. — С. 30—31.
24. Заец, Н. Устройство управления двигателем постоянного тока / Н. Заяц // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.31—33.
25. Коваленко, Г. В. Особенности аэродинамики теплообменных поверхностей с цилиндрическими лунками / Г. В. Коваленко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 4. — С. 49—59.
26. Корниенко, Р. О некоторых аспектах ремонта кинескопных (ЭЛТ) телеевизоров импортного производства / Р. Корниенко // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С.34—37.
27. Котов, Г. Нестандартное использование микросхем серии К176 / Г. Котов // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 41—42.
28. Кравченко, А. Шина 12С для 2—строчных дисплеев LCD и OLED c контроллером HD44780 / А. Кравченко // Радиоаматор. — 2015. —№ 1. — С. 44—46.
29. Ксензенко, П. Аналоговая часть прямого QPSK модулятора с большим диапазоном перестройки по частоте / П. Ксензенко, П. Химич // радиоаматор. — 2015. — № 6. — С. 12—15.
30. Мельничук, В. Светодиодный индикатор уровня выходной мощности связной радиостанции / В. Мельничук //Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 48—49.
31. Мельничук, В. Модули современных усилителей мощности D—класса / В. Мельничук // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 11—13.
32. Петров. С. Линейки «мигающих» светодиодов / С. Петров // Радиоаматор. — 2015. — №. 4. — С. 8—10.
33. Погребняк, В. Широкополосная резонансная антенна «Ластівка» / В. Погребняк // Радиоаматор — 2015. — № 6. — С. 19—22.
34. Рашитов, И. Зарядное устройство для аккумуляторов различных типоразмеров / И. Решитов // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 26.
35. Рентюк, В. Методы суммирования высокочастотной мощности, использующие гибридные ответвители / В. Рентюк // Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С. 17—19.
36. Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 1 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2015. — № 1. — С. 40—43.
37. Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 2 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 43—46.
38. Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 3 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 44—46.
39. Рюмик, С. Эксперименты с Android. Приложение 4 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С.42—45.
40. Савченко, А. Защита коаксиальных линий и оборудования систем видеонаблюдения от грозовых импульсных перенапряжений / А. Савченко // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 8—10.
41. Сахненко, А. Ремонт помпы ЕР-1 ВЕКА-МАХ / А. Савченко // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — 31—34.
42. Семенов, А. Узлы ламповых усилителей класса HI-End / А. Семенов // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 4—7.
43. Семенов, А. Узлы ламповых усилителей класса HI-End / А. Семенов // Радиоаматор. — 2015. — № 6. — С. 2—5.
44. Сергеев, В. Какой звуковой ЦАП лучше? / В. Сергеев //Радиоаматор. — 2015. — № 6. — С.7—11.
45. Федієнко, О. Назустріч операторам телекомунікацій і користовачам РЧР / О. Федієнко // Радиоаматор, — 2015. — № 4. — С. 46—49.
46. Феклистов, А. Для чего нужна коррекция коэффициента мощности в импульсном источнике питания / А. Феклистов // Радиоаматор. — 2015. —№ 5. — С. 18—21.
47. Черный, В. Светодиоды 5630 с эффективностью до 200 лм Вт / В. Черный // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 50—51.

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА.  КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
48. Кандауров, В. Монитор компьютера в качестве телевизора / В. Кандауров // Радиоаматор. — 2015. —№ 6. — С.5—6.
49. Капитонов, П. Монитор электросети / П. Капитонов // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 15—16.
50. Карелов, Д. Простой источник питания гальванотехника из компютерного БП / Д. Карелов // Радиоаматор. — 2015 — № 3. — С. 24—26.
51. Кашкаров, А. Простые способы восстановления нормальной работы ПК / А. Кашкаров // Радиоаматор. —2015. — № 4. — С. 38—41.
52. Молчанов, А. Комбинированный блок питания / А. Молчанов // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 13—14.
53. Рентюк. В. Источники питания индустриальных компьютеров форм-фактора ІТХ / В. Рентюк // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 20—21.
54. Сергеев, В. Восстановление настольного компьютера после сбоя / В. Сергеев // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 14—17.

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
55. Лященко, К. Высокоточный терморегулятор для термостата на ШИМ-контроллере / К. Лященко // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 36—37.
56. Одинец, А. Акустические светодиодыные драйверы / А. Одинец // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 17—19.
57. Сахненко, А. Цифровой термометр на микросхеме МАХ6675 и микроконтроллере / А. Сахненко // Радиоаматор. — 2015. —№ 3. — С.13—15.
58. Спица, Г. Генератор пилообразного напряжения, управляемый цифровой логикой / Г. Спица // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 40—42.
59. Тушнов, В. Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя с МК / В. Тушнов // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 33—36.

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
60. Бабын, С. Простой преобразователь напряжения для питания люминесцентной лампы / С. Бабын // Радиоаматор. — 2015.— № 2. — С. 21.
61. Безверхний, И. Замена лампы накаливания светодиодами в некоторых видах светильников / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 19—20.
62. LED-лампа. Что внутри? / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 22—23.
63. Цвет, свет и светодидное освещение / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 36—39.
64. Бутов, А. Ночник — зарядное устройство / А. Бутов // Радиоаматор. — 2015. — № 4. — С. 22—23
65. Никитенко, О. Ремонт ЗУ светодиодных акумуляторных фонарей / О. Никитенко, В. Никитенко // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 23.
66. Одинец, А. Сенсорные регуляторы яркости / А. Одинец // Радиоаматор. — 2015. — № 3. — С. 20—22.
67. Панасюк, О. Выбираем источник питания для светодиодного освещения / О. Панасюк // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 16—17.
68. Панасюк, О. Новые светодиодные панельные светильники Quadra от LEDsvit / О. Панасюк // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 8—9.
69. Одинец, А. Сенсорные регуляторы яркости / А. Одинец // Радиоаматор. — 2015. — № 5. — С. 6—7.
70. Петренко, Н. Электронный балласт YZ-140ЕАА для люминесцентных ламп / Н. Петренко // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 14—15.
71. Усков, А. ИП для светодиодной лампы с цоколем Е27 / А. Усков // Радиоаматор. — 2015. — № 2. — С. 18.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
72. Бондаренко, В. М. Полімери — це наша пристрасть. Люди — це наша головна цінність / В. М. Бондаренко, В. П. Плаван, Н. М. Березненко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 42—46.
73. Брей, В. В. Каталізатори крекінгу. Цирконійсилікати як альтернатива алюмосилікатам / В. В. Брей, О. І. Іньшина, К. М. Хоменко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С.34—37.
74. Букатенко, А. И. Оптимизация процесса десорбции оксидов азота из их растворов в концентрированной азотной кислоте / А. И. Букатенко, М. А. Подустов, Т. И. Печенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 3—7.
75. Вилучення сполук Скандію із багатокомпонентних відходів виробництва титан (IV) оксиду пігментного / Г. І. Гринь та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 49—54.
76. Гальваническое цинкование. Технологическая схема улавливания оксида цинка из стоков промывных ванн / С. Б. Большанина и др. // Хімічна промисловість України. — 2015. —№ 2. — С. 51—57.
77. Гідродинаміка газорідинних апаратів з відцентрово—ежекційними мішалками. Питомий газовміст середовища і площа поверхні контакту фаз / Д. І. Бєлкін та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. —№ 3. — С. 50—56.
78. Гідродинаміка газорідинних апаратів з відцентрово-ежекційними мішалками. Насосна продуктивність мішалок / Д. І. Бєлкін та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. —№ 2. — С. 21—31.
79. Гликин, М. А. Процессы деструктивной переработки углеводородного сырья в неорганических расплавах. Краткий анализ / М. А. Гликин // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 31—39.
80. Демченко, О. О. Вибір фільтрувального обладнання для розділення пентаеритриту і дипентаеритриту / О. О. Демченко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 32—36.
81. Кириченко, В. І. Сьогодення і майбутнє мембранної технології / В. І. Кириченко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 3—19.
82. Ковеня, Т. В. Аналіз стану виробництва та споживання основних видів хімічної продукції в Україні в 2014 році / Т. В. Ковеня // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 3—32.
83. Корнієнко, Я. М. Гранульовані гуміново-органо-мінеральні добрива стимулюючої дії. Спосіб одержання / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 44—49.
84. Криштоп, И. В. Свободновихревые насосы типа «TURO». Перспективы применения в химических установках / И. В. Криштоп, В, Ф. Герман, А. Г. Гусак // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 40—44.
85. Механоактивація промислового мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора одержання метанолу Н. Ю. Хімач та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 45—50.
86. Мікульонок, І. О. Полімерна ізоляція кабельних виробів. Напрями забезпечення якості / І. О. Мікульонок, О. Л. Сокольський, В. В.Соколенко // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 15—20.
87. Мітусов, Р. О. Процес високошвидкісної каскадної дисковошестеренної екструзії / Р. О. Мітусов, М. П. Швед, Д. М. Швед // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 36—39.
88. Національний круглий стіл « Можливості України щодо хімічної безпеки і захищеності та пропозиції  до Комплексної програми підвищення рівня хімічної безпеки в Україні та сприяння впровадженню Резолюції РБ ООН 1540 // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 58.
89. Новини програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 55—57.
90. Острога, Р. О. Капсульовані  органо-мінеральні добрива пролонгованої дії. Процес одержання / Р. О. Острога, М. П. Юхименко, В. С. Вакал // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 40—43.
91. Разработка технологии диспергаторов из отходов коксохимической и целлюлозно-бумажной промышленности / Ю. М. Юсибова и др. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 2. — С. 7—14.
92. Семенцов, Ю. І. Електрохімічний реактор неперервного окиснення природного графіту / Ю. І. Семенцов, М. Т. Картель // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 56—63.
93. Сучасний стан і перспективи виробництва авіаційних мастильних матеріалів в Україні / Л. В. Железний та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 64—67.
94. Термопластичні композиційні матеріали на основі крохмалю. Дослідження кінетики процесів ретроградації / В. Ю. Булах та ін. // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 1. — С. 20—24.
95. Функціоналізований поліетилен. Застосування для модифікації наповнених полімерних колмпозицій / О. О. Слєпцов, Б. М. Савченко, Н. В. Сова, А. Я. Куриптя // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 47—49.
96. Хацевич, О. М. Безхлоридне калійне добриво. Технологія конверсії мірабіліту з калій хлоридом у хлоридмагнієвому розчині /О. М. Хацевич, М. І. Артус, І. Ю. Костів // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 3. — С. 37—41.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
97. Роїк, М. В. Застосування термографічного методу для встановлення якості дитерпенових глікозидів / М. В. Роїк // Цукрові буряки. — 2015. — № 4. — С. 8—9.
98. Волощук, В. Світова практика законодавчого врегулювання якості мяса / В. Волощук // Тваринництво України. — 2015. — № 6. — С. 8—10.
99. Таран, М. В. Вивчення впливу нанокомпозитів на життєздатність дріжджів низового бродіння Saccaromyces cerevisiae / М. В. Таран // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 6. — С. 76—78.

БУДІВНИЦТВО
100. Орфанова, М. М. Використання нафтошламів у дорожнобудівельних матеріалах / М. М. Орфанова // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 4. — С. 36—41.
101. Хоботова, Э. Б. Исследование радиоактивности щебней гранитных карьеров Украины, используемых для изготовления многокомпонентных бетонов / Э. Б. Хоботова, М. И. Игнатенко, В. Н. Баумер // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 4. — С. 28—35.

ТРАНСПОРТ
102. Мустафаева, С. Р. Оценка уровня конкурентоспособности тракторов отечественного и импортного производства / С. Р. Мустафаева // Економіка АПК. — 2015. — № 1. — С. 126—131.

                               Склала                                                  М. Й. Вайшле
                                  Комп’ютерний набір та верстка                Н. М. Ковбасник
                               Відповідальний за випуск                               В. І. Вітенко


Сторінками технічних періодичних видань

ІІ квартал 2015року

Техніка. Високі технології
1.Дирда, В. І. Створення техніки і технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини / В. І. Дирда // Вісник Національної академії наук України. – 2015. - №1. – С.26-32.
2.Інноваційна технологія виробництва біосумісних нанодезінфектантів нового покоління /Л. Д. Кістерська // Вісник Національної академії наук України. -2015.- №1. – С. 39-48.
3.Ковалінська, Т. В. Радіаційні технології в різних галузях економіки (розробки інституту ядерних досліджень НАН України) / Т. В. Ковалінська // Вісник Національної академії наук України.- 2014.- № 12.- С. 64-69.
4.Мележик, О. О. Зодчий українського авіадвигунобудування : ювілейне засідання Загальних зборів Відділення механіки НАН України, присвячене 100-річчю від дня народження академіка НАН України В. О. Лотарєва /О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України.- 2015.- № 1.- С. 80-84.
5.Мелашич, С. В. Чисельне розв’язання задач аеродинамічної оптимізації профілів компресорних решіток / С. В. Мелашич // Вісник Національної академії наук України . – 2015.- № 1. С. 62-66.
6.Остапенко, Т. Особливості формування глобальних ринків нанотехнологій / Т. Остапенко // Банківська справа.- 2014.- № 11-12.- С. 74-82.
7. Пузиков, В. М. Прозрачная броня и перспективы ее применения в украинской бронетехнике / В. М. Пузиков, Л. А. Литвинов // Вісник Національної академії наук України. – 2015. -  № 2. – С.58-62.
8.Бондаренко, Б. І. Щодо перспектив одержання і використання синтез-газу з вугільної сировини України / Б. І. Бондаренко  // Вісник Національної академії наук України.- 2014.- № 12. – С. 25-28.
9.80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Васильєва // Вісник Національної академії наук України. -2015.- № 2. – С. 101.
Енергетика. Електротехніка. Теплотехніка
10.Зызюк, А. Мощный регулируемый источник питания / А. Зызюк // Радиоаматор. -2015. - № 6. – С. 36-39.
11. Мисак, Й. С. Одержання легованої індустріальної оливи для устаткування електростанцій / Й. С. Мисак, Т. П. Коваленко, В. О. Сердюк //Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2014. - № 4. – С. 21-27.
12. Шульженко, М. Г. Діагностування вібраційного стану , термоміцності та ресурсу енергетичних агрегатів / М. Г. Шульженко // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 12. – С. 39-44.
13. Феклистов, А. Для чего нужна коррекция коэффициента мощности в импульсном источнике питания? /А. Феклистов // Радиоаматор. – 2015. -№ 6. – С. 32-35.
Альтернативна енергетика
14.Белінський, В. Аналіз ефективності  застосування деревних паливних гранул в якості альтернативного джерела  енергії / В. Белінський, Р. Валерко // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва  в сучасному інформаційному просторі. – Т., 2014. – С. 72-74.
15. Гонта, І. Несподіваний енергоудар : Відмова від «зеленої» альтернативи – «ні» енергетичній незалежності? / І. Гонта // Дзеркало тижня . -2015. - № 9 (14-20 берез.). – С. 9.
16. Гонта, М. Енергетична незалежність. Голландський рецепт / М. Гонта // Голос України. – 2014. - № 215 (7 листоп.). – С. 13.
17. Грабовська, О. Біогаз-завод на Львівщині - екологічне майбутнє / О. Грабовська // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. – Т., 2014. – С. 76-77.
18. Исследование и внедрение процессов газификации углей и биомассы с целью замещения природного газа / И. Н. Карп та ін. // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. – 2014. – № 4. – С. 3-13.
Радіотехніка. Електроніка.
 19. Безверхний, И. Б. Об экономии электроэнергии при работе РЭА в дежурном режиме / И. Б. Безверхний // Радіоаматор. – 2015. -№ 4. – С. 35-37.
 20. Безверхний, И. Б. Особенности УМЗЧ для переносной РЭА / И. Безверхний // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 10-13.
21. Бутов, А. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора / А. Бутов // Радиоаматор. - 2015. - № 5. – С. 22-23.
22. Бутов, А. Ночник—зарядное устройство  / А. Бутов // Радиоаматор. – 2015. - № 4. – С. 22-23.
23. Бутов, А. Стабилизатор напряжения  для мобильного телефонного аппарата / А. Бутов // Радиоаматор. – 2015. - № 4. – С. 14-15.
24. Бутрименко, С. Старый мобильный телефон – ваш автосторож / С. Бутрименко // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 37-39.
25. Вербицкий, Л. Устройство и эксплуатация импульсного источника питания фирмы МЕАNWELL / Л. Вербицкий, М. Вербицкий // Радиоаматор. – 2015. - № 4. – С. 16-19.
26. Корниенко, Р. О некоторых аспектах ремонта кинескопных телевизоров импортного производства / Р. Корниенко // Радиоаматор. - 2015. - № 4. – С. 24-26.
27. Корниенко, Р. О некоторых аспектах ремонта кинескопных (ЭЛТ)  телевизоров импортного производства / Р. Корниенко // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 34-37.
28. Одинец, О. Сенсорные регуляторы яркости / О. Одинец // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 6-7.
29. Панасюк, О. Новые светодиодные  панельные светильники Quadraот LEDsvit/ О. Панасюк //Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 8-9.
30.Печенюк, А. Перспективи запровадження вільного програмного забезпечення в Україні / А. Печенюк // Економічний дискурс. – Т., 2013. – Вип. 1. – С. 244-247.
31. Рашитов, И. Зарядное устройство для аккумуляторов различных типоразмеров / И. Решитов // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 26-30.
32. Семенов, А. Узлы ламповых усилителей  класса Hi-End / А. Семенов // Радиоаматор. – 2015. - № 5. – С. 2-5.
33. Сохненко, А. Ремонт помпы ЕР-1 ВЕКА-МАХ / А. Сохненко // Радиоаматор. – 20-15. - № 4. – С. 31-34.
Хімічна промисловість
34. Большаніна, С. Б. Гальванічне цинкування. Виділення оксидів цинку із стічних вод / С. Б. Большаніна, І. Г. Воробйова, Л. І. Марченко // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С.44-47.
35. Большанина, С. П. Гальваническое цинкование. Технологическая схема улавливания оксида цинка из стоков промывных ванн / С. П. Большанина, И. Г. Воробьева, А. А. Ляпощенко // Хімічна промисловість України. – 2015. - №2. –С. 57.
36. Букатенко, А. И. Оптимизация процесса десорбции оксидов азота из их растворов в концентрированной азотной кислоте / А. И. Букатенко, М. А. Подустов, Т. И. Печенко //Хімічна промисловість України. – 2015. - № 2. – С. 3-7.
37. Бурмістр, М. В. Полііонени на основі похідних оксиранових сполук та тетрагідро- 1,4-оксазину. Дослідження віскозиметричних властивостей : полімери та композиційні матеріали / М. В. Бурмістр, О. С. Свердліковська, О. О. Феденко // Хімічна промисловість України. – 2014. – № 6. -  С. 24-28.
38. Гликина, И. М. Оксидегидрохлорирование хлорсодержащих соединений : нові технологічні процеси / И. М. Гликина // Хімічна промисловість України. – 2014. - № :. С. 6-14.
39. Криштоп, И. В. Свободновихревые насосы типа «TURO». Перспективы применения в химических установках / И. В. Криштоп, В. Ф. Герман, А. Г. Гусак // Хімічна промисловість України. – 2015. – № 2. – С. 40-44.
40. Левуш, С. С. Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду в сумішах за  адіабатичних умов та вибір реактора : нові хімічні технології та устаткування / С. С. Левуш, В. П. Скачко, Ю. В. Кіт // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С.  34-38.
41. Мікульонок, І. О. Полімерна ізоляція кабельних виробів. Напрями забезпечення якості / І. О. Мікульонок, О. Л. Сокольський, В. В. Соколенко // Хімічна промисловість України. – 2015. - № 2. – С. 15-20.
42. Семенишин, Є. М. Кінетика екстрагування цільових компонентів  з пористих структур у протитечійно-ступінчастих екстракторах / Є. М. Семенишин, Т. І. Римар, Р. В. Стадник // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С. 3-5.
43. Слєпцова, І. Л. Відходи поліестерів. Хімічні методи переробки / І. Л. Слєпцова, Б. М. Савченко, В. О. Пахаренко // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С. 29-33.
44. Старокадомский, Д. Л. Эпоксиполимерные композиции с 10-75% масс. Гипса : полімери та композиційні матеріали  / Д. Л. Старокадомский, А. А. Ткаченко, И. И. Гаращенко, В. М. Верещак // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С.17-24.
45. Хімач, Н. Ю. Механоактивація промислового мідь-цинк-алюмооксидногокаталізатора  одержання метанолу / Н. Ю. Хімач, Є. В. Полункін, С. Л. Мельникова // Хімічна промисловість України. – 2015. - № 2. – С. 45-50.
46. Шеваленко, Н. В. ТК 120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали». Функції, структура та діяльність / Н. В. Шеваленко // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С.48.
47. Шепеленко, А. С. Газодиффузионный электрод восстановления оксида углерода /А. С. Шепеленко, Н. Д. Сахненко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2014. - № 4. – С.60-63.
48. Яценко, К. В. Сомономер-красители. Способ получения для реакции / К. В. Яценко, В. З. Маслош, О. В. Маслош, Н. Е. Шолух // Хімічна промисловість України. – 2014. - № 6. – С.15-16.
Нафтова та газова промисловість
49. Іллєнко, Б. Альтернативні моторні палива : екологічно перспективні, економічно конкурентні / Б. Іллєнко // Дзеркало тижня. – 2015. - № 11 (28 берез.-3 квіт.). – С. 8.
50. Комплексний підхід до проблеми діагностики технічного стану магістральних трубопроводів та усунення їх пошкоджень /А. О. Камінський та ін. // Вісник Національної академії наук України. – 2015. - № 1. – С. 49-61.
Харчова промисловість.
51. Неліна, В. І хай розпуститься брунька чайного дерева : Чим відрізняється Дарджилінг від Ассама та що треба знати про танін і екстративні речовини / В. Неліна // Україна молода.- 2015. - № 45 (2 квіт.). – С. 12.
52. Медові пряники / Г. А. Коваленко // Пасіка. – 2015. - № 3. – С. 29-31.
53. Семенов, О. Оцінка методів для інтенсифікації тепло- та масообміну в герметизованих упаковках / О. Семенов // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. – Т., 2014. – С. 125-126
Деревообробна промисловість
54. Варениця, І. « Ассоуа» - міцніше за тропічні породи і легка в обробці / І. Варениця // Деревообробник . – 2015. - № 10. – С. 3.
55. Варениця, І. Екзотика VSтрадиційність / І. Варениця // Деревообробник. – 2015. - № 8. – С. 7.
56. Варениця, І. Заготівля ліквідної деревини постійно зростає / І. Варениця // Деревообробник. – 2015. - № 8. – С. 3.
57. Варениця, І. Сканерні технології для оптимального розкрою / І. Варениця // Деревообробник. – 2015. - № 8. – С. 6
58. Лісопиляльні лінії « KARA» - еталон точності ефективності та інноваційності // Деревообробник. – 2015. - № 10. – С. 9.
59. Нове положення про порядок реалізації необробленої деревини // Деревообробник. – 2015. - № 9. – С. 4-5.
60. Свердла: контроль, установлення й експлуатація // Деревообробник, - 2015. - № 9. – С. 6.
61. Середа, О. Паркет із бамбука: модна тенденція чи продумане рішення? / О. Середа // Деревообробник. – 2015. - № 8. – С. 7.

Склала                                     М. Й. Вайшле
Комп’ютерний набір та верстка       Н. М. Ковбасник
Відповідальний за випуск                 В. І. Вітенко


ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Каталитическая активность палладийсодержащих покрытий в реакциях нейтрализации выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Т. А. Ненастина и др. // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 3. — С. 41—45.

Розробка методики розрахунку з метою створення високоефективного радіаційного рекуператора в рамках виконання програми «EUREKA» [Текст] / М. Шевчик // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 3.

Синтез и свойства лигноцеллюлозно-неорганических биосорбентов [Текст] / В. В. Галыш // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 3. — С. 28—34.

Термодинамічне моделювання процесу парокисневої газифікації графіту [Текст] / О. В. Снігур // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — 3. — С. 11—20.

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Бабын, С.

Простой преобразователь напряжения для питания люминисцентной лампы [Текст] / С. Бабын // Радіоаматор. — 2015. — № 2. — С. 21.

Безверхний, И. Б.

Замена лампы накаливания светодиодами в некоторых видах светильников [Текст] / И. Б. Безверхний // Радіоаматор. — 2015. — 2015. — № 2. — С. 19—20.

Безверхний, И. Б.

LED-лампа. Чтовнутри? [Текст] / И. Б. Безверхний // Радіоаматор // Радіоаматор. — 2015. — № 2. — С. 22—23.

Никитенко, О.

Рeмонт ЗУ светодиодных аккумуляторных фонарей [Текст] / О. Никитенко // Радіоаматор. — 2015. — №. 2. — С. 23.

Панасюк, О.

Выбираем источник питания для светодиодного освещения [Текст] / О. Панасюк // Радіоаматор. — 2015. — № 2. — С. 16—17.

Петренко, Н.

Электронный балласт YZ-140EAA для люминесцентных ламп [Текст] / Н. Петренко // Радіоаматор. — 2015. — № 2. — С. 14—15.

Усков, А.

ИП для светодиодной лампы с цоколем У27 [Текст] / А. Усков // Радіоаматор. — 2015. — № 2. C. 18.

Черный, Вадим.

Отказ от «лампочки Ильича» как шаг к энергетической независимости! [Текст] / В. Черный // Радіоаматор. — 2014. — № 11—12. — С. 27—28.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Альгинаты и агар-агар. Ихместо в пищевой промышленности [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 42—46.
Бараш, Б.
Что такое вакуумная выпечка [Текст] / Б. Бараш // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 12—13.
Все о кондитерских красителях [Текст] / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 38—41.
Горбань, Н.
Мука из зерна тритикале, ячменя и кукурудзы [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 32—33.
Гумин, А.
Натуральные красители дают конкурентоспособную цену [Текст] / А. Гумин // Хлібопекарська і кондитерська промисловісь України. — 2014. — № 12. — С. 48.
Даценко, А.
Баланс аминокислот в хлебе повышает амарантовая мука [Текст] / А. Даценко // Хлібопекарська і кондитерська промисловісь України. — 2014. — № 12. — С. 28—30.
Кравченко, О.
Інтенсивне змішування тіста — запорука якості хліба [Текст] / О. Кравченко, Ю. Теличкун, В. Теличкун // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 6—9.
Логвин, Ю.
Охлаждения и стабилизация хлебны хизделий [Текст] / Ю. Логвин // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 15—16.
Наливайко, Н.
Варка макаронных изделий для детского питания [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 14—15.
Наливайко, Н.
Хлебопекарные улучшители. Консерванты, минеральные вещества и другие добавки [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 36—37.
Носенко, Т.
Використання макухи ріпаку в технології хліба з суцільнозмеленого зерна пшениці [Текст] / Т. Носенко, Л. Михонік, Т. Волощенко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 3—5.
Поппер, Л.
Как в Европе улучшают технологические характеристики муки [Текст] / Л. Поппер // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 17—21.
Ришняк, А.
Микроорганизмы, сохраняющиеся в изделиях во время выпечки [Текст] / А. Ришняк // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 22—25.
Шматченко, И.
Алхимия пекаря: рецепт пшеничной и ржаной закваски [Текст] / И. Шматченко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. — 2014. — № 12. — С. 26—27.
ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Варениця, І.
Будинок із … дров! [Текст] / І. Варениця // Деревообробник. — 2014. — № 23. — С. 8.
Варениця, І.
Ексклюзивні меблі із неексклюзивного матеріалу [Текст] / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 10.
Варениця, І.
Новинка у лінійці верстатів «Powermat» [Текст] / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 5.
Варениця, І.
Підіймальний механізм для малих фасадів [Текст] / І. Варениця // Деревообробник.  — 2015. — № 3. — С. 7.
Варениця, І.
У пошуках істини: стрічкове чи дискове розпилювання? [Текст] / І. В. Варениця // Деревообробник. — 2014. — № 23. — С. 9.
Варениця, І.
Форматно-розкрійний верстат К 700 для широкоформатних заготовок [Текст] / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 1–2. — С. 6—7.
Варениця, І.
Універсальний інструмент [Текст] / І. Варениця // Деревообробник. — 2015. — № 24. — С. 6.
Кузмічова, І.
Будматеріали з історією [Текст] / І. Кузмічова // Деревообробник. — 2014. — 2014. — № 23. — С. 2.
Кузмічова, І.
Новий багатоголовковий верстат HR 700 відWood-Mizer [Текст] / І. Кузмічова // Деревообробник. — 2014. — № 24. — С. 6.
Поради із розпилювання замерзлої деревини [Текст] // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 11.
Середа, О.
Різьблена багатогранність [Текст] / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 12.
Середа, І.
Сушарики-фінські, виробник-шведський, інвестиції для Польщі [Текст] / І. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 7.
Середа, О.
Чорна діра імпорту деревини [Текст] / О. Середа // Деревообробник. — 2015. — № 3. — С. 4—5.
Харвестер, екскаватор, навантажувач в одній машині — це реально [Текст] // Деревообробник. — 2014. — № 23. — С. 11.
Чотирибічні верстати ізлитою станиною [Текст] // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 5.
БУДІВНИЦТВО
Гусак, Станіслав
Про «сонячну систему» обігріву, повелителів вітрів і власників «холодильників» [Текст] / С. Гусак, І. Гонта // Дзеркало тижня. — 2015. — № 1. — С. 1, 9.
Давиденко, М. А.
Використання сталебетонних перекриттів у крупнопанельному будівництві [Текст] / М. А. Давиденко, А. І. Давиденко // Будівництво України. — 2015. — № 1. — С. 45—46.
Давиденко, М. А.
До розвитку міцності нормативних перерізів сталефібробетонних труб вертикального вібропересування / М. А. Давиденко // Будівництво України. — 2014. — № 6. — С. 2—4.
Задорога, А.
Повернення до коренів: зодчество із деревини набирає деталі більшого розмаху [Текст] / А. Задорога // Деревообробник. — 2014. — № 24. — С. 5—7.
Кліменко, В. З.
Проблеми гармонізації механічних властивостей деревини за європейським та національним стандартами [Текст] / В. З. Кліменко // Будівництво України. — 2015. — № 1. — С. 8—14.
Матченко, Т. І.
Розрахунок зварних з'єднань елементів сталевих конструкцій на витривалість і циклічну тріщиностійкість [Текст] / Т. І. Матченко, П. Т. Матченко, Л. Б. Шаміс // Будівництво України. — 2015. — № 1. — С. 37—44.
Оприск, О.
Повернення до витоків і дешево, й екологічно [Текст] / О. Оприск // Деревообробник. — 2015. — № 1—2. — С. 3—4.
Петрикова, Є. М.
Складування та зберігання збірних бетонних і залізобетонних виробів [Текст] / Є. М. Петрикова, В. І. Гоц, Н. О. Амелина // Будівництво України. — 2014. — № 5. — С. 27—34.
Сахно, В. І.
Технологія радіаційно-хімічної модифікації бетонів функціональними силіконами [Текст] / В. І. Сахно, Д. Ю. Колесник, К. К. Пушкарьова // Будівництво України. — 2015. — № 1. — С. 31—36.
Сібіковський, О. В.
Визначення актуальності проблеми будівництва багатоповерхових гаражів-стоянок [Текст] / О. В. Сібіковський // Будівництво України. — 2015/  1. C. 15—18.
Слюсаренко, Ю. С.
Технічний стан об'єктів будівництва і його оцінка. Аналіз термінів і визначень [Текст] / Ю. С. Слюсаренко, Н. Д. Гах, І. Любченко // Будівництво України. — 2014. — № 5. — С. 10—14.
Шалінський, В. В.
Реконструкція автодорожнього переходу по спорудах греблі Дніпрогес [Текст] / В. В. Шалінський // Будівництво України. — 2015. — № 1. — С. 2—7.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Гончаров,О. М.
Аналіз передумов модернізації маневрових тепловозів Львівської залізниці гібридною енергетичною установкою [Текст] / О. М. Гончаров // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 19—25.
Доманський, И. В.
Системный анализ состояния и перспективы обеспечения энергоресурсами железнодорожного транспорта Украины [Текст] / И. В. Доманский // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 50—56.
Козаченко, Д. М.
Нормування тривалості виконання маневрових пересувань з врахуванням обмеження швидкості руху на окремих елементах прямування составів [Текст] / Д. М. Козаченко // Залізничний транспорт України. — 2014. — 2014. — № 6. — С. 30—36.
Косорига, Ю. А.
Оценка эффективности компьютерной системы управления маршрутами отцепов на сортировочных горках[Текст] / Ю. А. Косорига // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 36—39.
Кочмала, Г. Д.
Шасси железнодорожного вагона [Текст] / Г. Д. Кочмала // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. C. 26—29.
Лещенко, О. В.
Професійне становлення машиніста локомотива [Текст] / О. В. Лещенко // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 43—49.
Нагорний, Є. В.
Концепція підвищення ефективності взаємодії міського пасажирського транспорту з позицій стійкого розвитку [Текст] / Є. В. Нагорний, В. О. Вдовиченко // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 3—8.
Таранець, О. И.
Удосконалена модель скочування відчепів з сортувальної гілки в умовах дії випадкових факторів [Текст] / О. Т. Таранець // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 40—43.
Ходаківський, О. М.
Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем [Текст] / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України. — 2014. — № 6. — С. 8—13.
Склала                                                  М. Й. Вайшле
Комп’ютерний набір та верстка           Н. С. Мучка
Відповідальний за випуск                    В. І. Вітенко


ЕНЕРГЕТИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ТЕПЛОТЕХНІКА

Воєводін, В.

Актуальні проблеми науково-технічного супроводу безпечного функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу України [Текст] / Віктор Воєводін // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 8. — С. 25—32.

Вольчин, І. А.

Модернізація соплового блоку котла ТП-10 для зменшення викидів оксидів азоту [Текст] / І. А. Вольчин, О. М. Коломієць // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 52—57.

Грінченко, В.

Підвищення ефективності екранування техногенного магнітного поля високовольтних кабельних ліній [Текст] / Володимир Грінченко // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 8. — С. 71—76.

Карелов, Д.

Многофункциональный эквивалент нагрузки из доступных элементов [Текст] / Д. Карелов // Радіоаматор. — 2014. — № 10. C. 9—10.

Карнаухов, І.

Про спорудження ядерної підкритичної установки «джерело нейтронів» [Текст] / І. Карнаухов // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 9. — С. 23—28.

Корабельников, А.

Стабилизация мощности тока электродной батареи на микроконтроллере [Текст] / А. Корабельников // Радіоаматор // 2014. — № 7/8. — С. 16—18.

Куцик, А. С.

Статична система самозбудження синхронного генератора з нечітким регулятором напруги [Текст] / А. С. Куцик, В. В. Тутка // Наука та інновації. — 2014. — № 3. — С. 5—16.

Мудрієвська, І.

Сучасний стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в газовій сфері [Текст] / І. Мудрієвська // Зовнішні справи. — 2014. — № 7. — С. 16—19.

Хачапурідзе, М.

Про сучасні технології створення хімічних джерел струму та їх впровадження у виробництво [Текст] / М. Хачапурідзе // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 8. — С. 16—24.

Хмуренко, А.

Автоматическое зарядное устройство с защитой [Текст] / А. Хмуренко // Радіоаматор. — 2014. — № 9. — С. 6—8.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА


Адамчук, В.

Кукурудзяна альтернатива [Текст] / В. Адамчук, В. Шейченко // Урядовий кур’єр. — 2014. — № 123 (11 лип.). — С. 8.

Альтернативна енергетика чи справді уряд потрапив у зелений «цугцванг» [Текст] // Голос України. — 2014. — № 130 (11 лип.). — С. 10.

Олексюк, Р.

Про деякі проекти в енергетиці та контроль над стихіями планети [Текст] / Р. Олексюк // Наука і суспільство. — 2014. — № 7/8. — С. 43—45.

Оптимизация расхода подсветочного топлива на ТЭС, сжигающих низкореакционные углы [Текст] / Л. А. Кесова // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 14—20.

Пуговиця, М.

Листи з Піднебесної. Краще заплатити одну малесеньку свічку… [Текст] / М. Пуговиця // Пропозиція. — 2014. — № 6. — С. 44—47.

Термодинамічне моделювання процесу кисневої газифікації водографітових сумішей [Текст] / О. В. Снігур // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 25—33.

Хаджирадева, В.

Энергия Земли нагреет ваш дом : Что такое геотермальная энергетика [Текст] / В. Хаджирадева // А и Ф в Украине. — 2014. — № 43 (22—28 окт.). — С. 20 : рис.

Ярошенко, Г.

Котельних справ майстер : Чудо-печі полтавського інженера Олександра Олійника могли б зігріти нині й учасників АТО [Текст] / Г. Ярошенко // Україна молода. — 2014. — № 141 (25 верес.). — С. 6—7. : іл.

Костров, В.

В гостях у сонця [Текст] / В. Костров // Віче. — 2014. — № 13. — С. 34—35.

РАДІОТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА


Артюшенко, А.

Устройство для зарядки АКБ сотового телефона в полевых условиях [Текст] / А. Артюшенко // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 18—19.

Безверхний, И.

Как заменить JU-0003 в ИБП дискретными элементами [Текст] / И. Безверхний // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 20—22.

Белоусов, О.

Релаксационный генератор на транзисторах [Текст] / О. Белоусов // Рвдіоаматор. — 2014. — № 10. — С. 10—11.

Бутов, А.

Универсальный микрофонный усилитель [Текст] / А. Бутов // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 2—3.

Вербицкий, Л.

Азимутальная карта [Текст] / Л. Вербицький // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 35.

Вербицький, Л.

Вертикальная антенна (Ground Plane) на диапазоны 14, 18, 21, 24 и 28 МГц [Текст] / Л. Вербицкий, М. Вербицкий // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 35—36.

Вербицкий, Л.

Достижения украинских радиолюбителей на КВ [Текст] / Л. Вербицкий // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 36—37.

Кандауров, В.

Доработка китайського радиоприемника КІРО и аналогичных [Текст] / В. Кандауров // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 8.

Карелов, Д.

Двухполярный источник питания — зарядное устройство из компьютерного БП [Текст] / Д. Карелов // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 16—17.

Карелов, Д.

Двухполярный источник питания — зарядное устройство из компьютерного БП [Текст] / Д. Карелов // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 28—30.

Карелов, Д.

Индикатор состояния питающей сети [Текст] / Д. Карелов // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 13—15.

Корниенко, Р.

Ремонт и восстановление усилителей и ресиверов импортного производства [Текст] / Р. Корниенко // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 20—22.

Красуцкий, А.

Малоразмерные рефлекторные антены [Текст] / А. Красуцкий, Е. Скорик // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 9—11.

Криночкин, Р.

И пусть победит сильнейший… [Текст] / Р. Криночкин, К. Коваль // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 38—39.

Ксензенко, П.

Повышающий преобразователь для радиочастотного блока  РРС диапазона 2,1—2.3 ГГц [Текст] / П. Ксензенко, П. Химич // Радіоаматор. — 2014. —№ 10. — С. 40—42.

Кульченко, В.

Устройства на емкостной трехточке [Текст] / В. Кульченко // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 27—28.

Петров, П.

Генератор звуков непрерывно изменяющейся частоты на таймере NE555 [Текст] / П. Петров // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 11—12.

Петров, А.

Полевые транзисторы в выходном каскаде УМЗЧ без ОС [Текст] / А. Петров // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 2—5.

Рентюк, В.

Универсальный логический пробник [Текст] / В. Рентюк // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 11—13.

Решетник, Д.

Простой преобразователь напряжений в двух разных конструкциях [Текст] / Д. Решетник // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 15.

Рюмик, С.

Планшет, Android и МК. Ракурс 6 [Текст] / С. Рюмик // Радіоаматор. — 2014. — № 10. — С. 36—39.

Саволюк, А.

Цифровой регулятор громкости на микроконтроллере [Текст] / А. Саволюк // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 9—11.

Семенов, А.

Кодеки звука МРЗ и другие [Текст] / А. Семенов // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 6—8.

Семенов, А.

Кодеки звука МР3 и другие [Текст] / А. Семенов // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 6—7.

Семенов, А

Кодеки звука МР3 и другие [Текст] / А. Семенов // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 4—7.

Тимчук, Н.

Тепловизионные системы двойного видения производства компании DALI [Текст] / Н. Тимчук // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 36—37.

Титов, А.

Широкополосный модуль преобразования частоты и модуляции высокочастотных колебаний [Текст] / А. Титов // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 8—9.

Цирульник, С.

ІV Всеукраинская олимпиада по радиоэлектронике среди студентов вузов І-ІІ уровней аккредитации [Текст] / С. Цирульник // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 41—43.

Федоров, В.

Устройство, диагностика неисправностей и ремонт цифровых СТВ приемников GOLDEN INTERSTAR GI-S777СR GI-S805CI Xpeed Class [Текст] / В. Федоров // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 27—34.

Чекман, І.

Гіганський магнетоопір: природа явища, історія відкриття, застосування в біології та медицині [Текст] / І. Чекман // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 7. — С. 45—53.

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Бутов, А.

Контроль напряжения пульсаций USB порта [Текст] / А. Бутов // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 13—14.

Васильев, И.

Новый сдвоенный оптоэлектрический драйвер MOSFET FDA217 от IXYX [Текст] / И. Васильев // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 27.


Воробієнко, П. П.

Проблеми розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні [Текст] / П. П. Воробієнко // Економіка України. — 2014. — № 2. — С. 51—62.

Задірака, В.

Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки [Текст] / В. К. Задірака // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 5. — С. 65—69.

Корсак, К.

Щасливий шанс для соціально-економічного порятунку України (про перовськіт і 3D-принтери) [Текст] / К. Корсак, Ю. Козак // Віче. — 2014. — № 9. — С. 46—48.

Рентюк, В.

Проектирование DC/DC-преобразователей в системе WEBENCH Design Ctnter [Текст] / В. Рентюк // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 9—12.

Рюмик, С.

Планшет, Android и МК Ракурс 2 [Текст] / С. Рюмик // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 32—34.

Рюмик, С.

Планшет, Android и МК Ракурс 3 [Текст] / С. Рюмик // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 32—34.

Рюмик, С.

Планшет, Android и МК Ракурс 4 [Текст] / С. Рюмик // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 32—34.

Рюмик, С.

Планшет, Android и МК Ракурс 4 [Текст] / С. Рюмик // Радіоаматор. — 2014. — № 7/8. — С. 42—44.

Черній, В.

Новая линейка воздушных автоматических выключателей и выключателей загрузки Ех9Ф [Текст] / В. Черный // Радіоаматор. — 2014. — № 5. — С. 28.

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ


Безверхний, И.

Микросхемы драйверов для электронных балластов люминисцентных ламп [Текст] / И. Безверхний // Радіоаматор. — 2014. — № 6. — С. 16—19.

Собянин, А.

Как выбрать светодиодную (LED) лампочку для дома и офиса? Часть 2. Цветовая температура [Текст] / А. Собянин // Радіоаматор. — 2014. — № 9. — С. 17—18.

Собянин, А.

Пускорегулирующая апаратура для современных светильников [Текст] / Радіоаматор. — 2014. — № 6. —С. 14—15.

Сорокін, В.

Світлодіодному освітленню — зелене світло [Текст] / Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 5. — С. 81—84.

Черный, В.

Отказ от «лампочки Ильича» как шаг энергетической независимости! [Текст] / В. Черный // Радіоаматор. — 2014. — № 10. — С. 33—35.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Артус, М. І.

Безхлорний шеніт. Перероблення полімінеральних калійних руд шляхом конверсії хлорид них калійних і калійно-магнієвих мінералів із натрій сульфатом [Текст] / М. А. Артус // Хімічна промисловість України. — 2014. — № 2. — С. 53—57.

Власян, С. В.

Кальцієвмісні відходи. Оцінка можливості застосування як азотно-фосфатних добрив [Текст] / С. В. Власян, В. М. Філін, А. Б. Шестозуб // Хімічна промисловість України. — 2014. — № 2. — С. 48—52.

Давидов, А. С.

Ротно-плівковий апарат з висхідним потоком. Дослідження середньої товщини плівки [Текст] / А. С. Давидов, Д. О. Бірюк, О. Г. Зубрій // Хімічна промисловість України. — 2014. — № 2. — С. 45—47.

Плешко, О. В.

Розплави полімерів. Визначення продуктивності і критичних обертів у шестерному насосі під час їх перекачування [Текст] / О. В. Плешко // Хімічна промисловість України. — 2014. — № 2. — С. 43—45.

Сахненко, Н. Д.

Фотокатализаторы на основе оксида циркония для очистки органосодержащих сточных вод [Текст] / Н. Д. Сахненко // Хімічна промисловість України. — 2014. — № 2. — С. 58—63.


РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Васильев, И. П.

Нейтрализация вредных выбросов газовых двигателей [Текст] / И. П. Васильев // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 39—46.

Гомеля, Н. Д.

Исследования процессов ионообменного обессоливания высокоминерализованных вод [Текст] / Н. Д. Гомеля, И. Н. Трус, А. И. Петриченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 47—51.

Очистка трапных и кубових остатков от органических соединений, трансуранових элементов и урана на Чернобыльской атомной электростанции [Текст] / Л. И. Руденко // Наука та інновації. — 2014. — С. 17—27.

Саприкіна, М.

Водопровідна вода — нова загроза здоров’ю людей [Текст] / М. Саприкіна // Вісник Національної Академії наук України. — 2014. — № 7. — С. 70—75.

Хвесик, М.

Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій [Текст] / М. А. Хвесик, В. А. Голян // Економіка АПК. — 2014. — № 7. — С. 121—126.

Экспериментальные исследования процесса сажеобразования при высокой концентрации водорода в газе, содержащем монооксид углерода [Текст] / В. Г. Котов // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2014. — № 2. — С. 33—38.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Брусенська, Г. І.

Визначення штучних порошкових вин [Текст] / Г. І. Брусенська // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації. — К. 2013. — С. 378—379.

Галенко, О.

Про степові джерела української та турецької культур [Текст] / О. Галенко // Україна — Туреччина : історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі. — К., 2011. — C. 236—257.

Дунаєвська, О. В.

Порівняльна характеристика вмісту біологічно активних речовин і мінерального складу ординарних вин Каберне, Кагор та напою з аличі Героант [Текст] / О. В. Дунаєвська, О. А. Гребенникова, Г. М. Латишева // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 5. C. 55—58.

Жукова, Я. Ф.

Вплив пастеризації на накопичення ароматичних сполук у сировині для виробництва сиру [Текст] / Я. Ф. Жукова, Ц. О. Король, В. В. Малова // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. — С. 64—67.

Зінченко, Т.

Гастрономічний вогонь [Текст] : чоловічий погляд на португальську кухню / Т. Зінченко // Україна молода. — 2014. — № 124 (27 серп.). — С. 13.

Ружицкая, К. В.

Технические решения компании Agilent Technologies как эффективный инструмент определения и мониторинга параметров пищевых продуктов [Текст] / К. В. Ружицкая, А. А. Дужак // Наука  та інновації. — 2014. — № 2. — С. 70—74.

Скрипка, О.-О.

Випікаємо опішнянські пироги / О.-Щ. Скрипка // Наша Берегиня. — 2013. — № 1. — С. 50—51.

Тимашова, Н.

Вкусная Испания : Некоторые блюда здесь признаны национальным достоянием [Текст] / Н. Тимашова // Аргументы и факты. Здоровье. — 2014. — № 27 (1—7 июля). — С. 11.


РАКЕТНО-КОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УКРАЇНИ

Дегтярев, А. В.

Эволюция ракетно-космических разработок КБ «Южное» [Текст] / А. В. Дегтярев, В. П. Горбулин // Вісник Національної академії наук України. — 2014. — № 6. — С. 51—76.

Ківа, Д. С.

ДП «Антонов» і розвиток співробітництва з Національною академією наук України [Текст] / Д. С. Ківа // Вісник Національної академії наук України. — 2014. — № 5. C. 20—26.

Крючков, О.

Космос став ближче [Текст] : розробки ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» не перестають вражати світ / О. Крючков // Урядовий кур’єр. — 2014. — № 183 (4 жовт.). — С.8—9.

Наш календар [Текст] / Наука і суспільство. — 2014. — № 3/4. — С. 44—45.Склала                                                      М. Й. Вайшле

Комп’ютерний набір та верстка         Н. С. Мучка

Відповідальний за випуск                       В. І. Вітенко

Немає коментарів:

Дописати коментар