Сторінками преси

Сторінками технічних періодичних видань
III квартал 2018 рокуТехніка. Технічні науки


Анісімова, М. Вплив методів розрахунку амортизаційних відрахувань на показники діяльності підприємств  / М. Анісімова  // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. конференції, 26 жовт. 2016 року, Україна, м. Кам’янець-Подільський / Подільський держ. аграрно-технічний університет, Тернопільський нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — С. 115—117.

Васильєв, О. Науково-технічне співробітництво України і Китаю / О. Васильєв // Зовнішні справи. — 2017. — № 10. — С. 54—57.
Венгер, Є. Ф. Про результати виконання державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки: стенограма наукової доповіді на засідання Президії НАН України 22 листопада 2017 року / Євген Федорович Венгер // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 1. — С. 56—61.
Волошин, О. І. Шляхом ученого-гірника : до 70-річчя академіка НАН України А. Ф. Булата / Олексій Іванович Волошин // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 12.— С. 93—99.
90-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 10. — С. 106 : фот.
Лідерство, вищість і довголіття в професії: з нагоди присудження академіку  НАН України О. М. Гузю премії Albert Nelson Marguis Lifetime Achievement Award 2017 // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 1. — С. 105—107.
Любар, О. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємств / О. Любар, О. Томчук, О. Грушелевич // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. конференції, 26 жовт. 2016 року. Україна, м. Кам’янець-Подільський / Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. — Тернопіль. 2016. — С. 219—221.
75-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи / Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 10. — С. 109.
Шама, О. Запад – Восток: 130 лет назад бельгийские предприниматели запустили первую в Украине доменную печь мирового образца. Так в степях Донбаса начинался индустриальный бум // Новое время страны. — 2017. — № 13. — С. 62—65.
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Харченка // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 12. — С. 109.
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Позднякова // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 2. — С. 129.
60-річчя члена-кореспондента НАН України Т. О. Пріхи // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 9. — С. 106.
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Шевченка // Вісник Національної академії наук України . — 2018. — № 5. — С. 129.
                               Охорона навколишнього середовища.  Ресурсозбереження.
Аристархова, Е. О. Використання Allium cepa L для оцінки токсичності питної води / Е. О. Аристархова // Вісник аграрної науки. — 2017. — № 9. — С. 58-62.
Визначення оптимальних схем поводження з твердими побутовими відходами міст України / Г. В. Жук [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С. 48—61.
Гомеля, Н. Д. Оценка эффективности баромембранных методов при очистке воды от ионов тяжелых металлов / Н. Д. Гомеля, В. П. Иванова // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — 1. — С. 62-68.
Дослідження екологічно чистих технічних мийних засобів / Г. М. Прокоф’єва [ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С. 43-47.
Кухарець, С. Потенціал сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області / С. Кухарець // Екологічний вісник. — 2017. — № 6. — С. 26—29.
Листопад, О. Коли вдаримо по хвостах ? / О. Листопад // Урядовий кур'єр. — 2017. — № 85.— С. 4.
Омельяненко, Т. Проблеми обліку та інвентаризаціїї полігонів ТПВ в Україні /Т. Омельяненко, В. Міщенко, Ю. Маковецька // Екологічний вісник. — 2018. — №1.— С.21— 23.
Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області // Екологічний вісник.— 2018.— № 1. — С.26.
Термодинамический анализ процесса нейтрализации сильно токсичных стоков //Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — №1. — С.71—72.
Чир, М. Звуковий пейзаж сучасного міста / М. Чир // Дзвін. — 2018 .—  №1.— С.162—167.
Енергетика. Теплоенергетика.
  Безродний, М. К. Аналіз комбінованої теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря та стічних вод будинку / М. К. Безродний, Н. Щ. Пригнула,   С. О. Ословський // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С.3—10.
Відновлювана енергетика : чи приєднається Україна і коли ? // Краєзнавство, географія, туризм.— 2018.— №7.— С.36—37.
Воєводін, В. М. Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України  13 вересня 2017 року / В. М. Воєводін // Вісник Національної академіїї наук України. — 207. — №10 . — С.22—33.
Калашник, В. Автономный 3 – фазный инвертор напряжения / В.Калашник // Радиоаматор. — 2017. — №.3. — С.14—17.
Кирей, Р. Канівська ГАЕС: бути чи не бути? : у програмі розвитку гідроенергетики України на наступні 10 років передбачено спорудження такої станції / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. — 2016 — № 221. — С.7.
Княжанський, В. Ціна відкладених рішень : майбутнє ядерної енергетики України рясніє « білими плямами» / В. Княжанський // День. — 2017.— № 158/159. — С.10.
Княжанський, В. Як цього досягти? / В. Княжанський // День. — 2017.— № 182. — С.8.
Лебеденко –Титаренко, Л. Бути чи не бути ГАЕС ? /Л. Лебеденко –Титаренко // Голос України. — 2016. — № 225. — С. 6.
Лисиця, О. В. Енергозбереження – твоє майбутнє та майбутнє твоєї країни: (робота  на 16 Всеукраїнський конкурс «Молодь – енергетиці України -2016»)  : твір –есе / О.В. Лисиця, А.О. Прокопенко // Безпека життєдіяльності. — 2017. — №7. — С.9 —10.
Лиховид, І. Життя за рахунок вітру і сонця / І. Лиховид // День. — 2017. — № 119 (13 лип.). — С. 8—9.
Милевский, В. Питание электрической нагрузки от автономных источников соизмеримой мощности / В. Милевский // Радиоаматор. — 2018. — № 12. — С. 42—43.
Носовський, А. В. Про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення обєктаУкриття на екологічно безпечну систему / А. В. Носовський // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 4. — С. 13—21.
Отримання вапна з високою реакційною здатністю в апараті з псевдозрідженим шаром інертного матеріалу / К. П. Костогриз [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С. 31—37.
Про екологічні наслідки будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива / Екологічний вісник. — 2017. — № 6. — С. 12—13.
Прокопчук, С. Енергетична стратегія: хто грає першу скрипку? : чому світовий досвід використання відновлювальних джерел та нічної надлишкової електроенергії не стали досі пріоритетною справою галузевих міністерств / С. Прокопчук // Урядовий кур’єр. — 2017. — № 73 (19 квіт.). — С. 1—5.
Редько, А. А. Термодинамическая эффективность процессов преобразования низкопотенциальной теплоты в энергетических установках с органическим теплоносителем / А. А. Редько // Доповіді Національної академії наук України.   — 2013. — № 3. — С. 71—75.
Семейко, К. В. Исследование характеристики свойств пироуглеродных покрытий / К. В. Семейко // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С. 37-42.
Сердюк. О. С. Обгрунтування напрямів модернізації об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків / О. С. Сердюк // Економіка України. — 2018. — № 4. — С. 30—45.
Снєжкін, Ю. Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / Ю. Ф. Снєжкін // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 79—81.
 Створення засобів визначення параметрів аварійних режимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дніпровської ГАЕС / Б. С. Стогній [та ін.] // Наука та інновації. — 2017. — № 5. — С. 47—54.
Стоєцький,В. Внесок пожежних добровольців у ліквідацію аварії на ЧАЕС / В. Стоєцький // Безпека життєдіяльності. — 2017. — № 4. —С. 32.
Термодинамічний аналіз методів забезпечення автотермічності процесів повітряної газифікації комбінованих палив / О. В. Снігур [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. — 2018. — № 1. — С. 21—30.
Уманець, М. П. Час не чекає / М. П. Уманець // Вісник Національної академії наук України. 2017. — № 11. — С. 81—85.
Щаслива, Л. Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію / Л. Щаслива, А. Пашков, І. Стецька // Екологічний вісник. — 2018. — № 1. — С. 5—7.
Технологія металів. Матеріалознавство. Машинобудування
Братичак, М. М. Новолачний фенолоформальдегідний олігомер, модифікований гліцидилметакрилатом / М. М. Братичак, Г. М. Страп, О. Т. Астахова // Доповіді Національної академії наук України. — 2013. — № 4. — С. 104—109.
80-річчя академіка НАН України А. Г. Косторнова // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 11. — С. 116.
80-річчя академіка НАН України Б. О. Мовчана // Вісник Національної академії наук України. 2018.— № 1.— С. 108.
Дослідження екологічно небезпечних руйнувань інженерних конструкцій // Безпека життєдіяльності.— 2016.— № 2.—С. 24—26.
Клименко, С. А. Створення нових типів конкурентоспроможних різальних пластин та виготовлення дослідної партії інструменту для механічної обробки важкооброблюваних матеріалів / С. А. Клименко, М. М. Прокопів // Наука та інновації.— 2018.— № 1.— С. 80—85.
Кравченко, І. Ф. Співробітництво «ДП Івченко –Прогрес» з установами НАН України / І. Ф. Кравченко // Вісник Національної академії наук України.— 2018.—№5.—С.37—41.
Кривцун, И. В. Лазерно –плазменная сварка нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов /И.В. Кривцун, А.И. Бушма, В.Ю.Хаскин // Доповіді Національної академії наук України.— 2013.—№3.—С.76—82.
Прокопенко,О. Життя заради старту /Урядовий кур'єр.—2017.—№69.—.5.
Русанов, А.В. Наукові проблеми створення турбомашин нового покоління з покращеними техніко – економічними показниками : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 червня 2017 / А. П. Русанов // Вісник Національної академії наук України.— 2017.—№8.— С.47 -52.
Тавадзе, Г.Ф. Про розвиток напряму високотемпературного самопоширюваного синтезу : доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України / Г. Ф. Тавадзе // Вісник Національної академії наук України.— 2017.—№5.—С. 46—51.
Туркевич, В. З. Синтез і спіткання надтвердих матеріалів термодинаміки та кінетики : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України / В. З. Туркевич // Вісник Національної академії наук України. —2018.—№1.—С.28—33.
Электролитические сплавы олово – никель как анодные материалы литий – ионных аккумуляторов / И. И. Глоба, В. Д. Присяжный, В. Н. Никитенко, В. С. Кублановский // Доповіді Національної Академіїї наук України. — 2013.—№4.—
С.110 -115.
Радіотехніка. Електроніка.
Безверхний. И. Особенности телевизионного шасси МС -059С компании /И. Безверхний // Радиоаматор. — 2017. — №2. — С. 44—46.
Бобрович, П. Простой транзисторный УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах /П. Бобрович // Радиоаматор. — 2017. — №3. — С. 2—5.
Бутов, А. Картридж фильтров для воды – корпус для сетевого фильтра / А. Бутов // Радиоаматор. — 2017. — № 3. — С. 12—13.
Бутов. А. Микросхема МС33063А в USB-зарядке А. Бутов // Радиоаматор. — 2018.   —№1-2. — С. 10—11.
Зызюк, А. Ремонт бытовых кофемолок и электродвигателей / А. Зызюк // Радиоаматор. — 2017. — № 3. — С. 36—38.
Карелов, Д. Простые часы на четырех газоразрядных индикаторах ИН-12А /Д. Карелов // Радиоаматор. — 2017. — № 11-12. — С. 38—40.
Кашкаров, А. Измеритель сопротивления кожного покрова человека / А. Кашкаров // Радиоаматор. — 2017. — № 11-12. —С. 12—13.
Руденко, Э. Цифровая паяльная станция WSD 81і / Э. Руденко // Радиоаматор. — 2017. — № 3. — С. 35.
Рюмик, С. Эксперименты с Wi-Fi. Монтаж 3 / С. Рюмик // Радиоаматор — 2017. —№ 3. —С. 40—41.
 Рюмик, С. Эксперименты с Wi-Fi. Монтаж 8 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2017. — № 10. — С. 42—43.
Рюмик, С. Эксперименты с Wi-Fi. Монтаж 9 / С. Рюмик // Радиоаматор. — 2017. — № 11-12. —С. 42—43.
Сергієнко, І. В. Сучасна інформатика досягнення і перспективи розвитку: до 60-річчя заснування Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України / І. В. Сергієнко // Вісник Національної академії наук України.— 2017.— № 12.— С 77—92.
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анісімова // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 6. —С. 123.
Федоров, В. Общие принципы передачи и приема сигналов по системе DVB-S2 В. Федоров // Радиоаматор. — 2017. — № 2. — С. 24—31.
Хливенко, И. Универсальный модуль управления нагрузками / И. Хливенко // Радиоаматор. — 2017. — № 3. — С. 26—34.
Шустов, М. Коммутатор 2-х сильноточных нагрузок с однокнопочным слаботочным управлением / М. Шустов // Радиоаматор. — 2018. — № 1-2. —С. 48.
Комп’ютерна техніка. Інформаційні технології
Бойчук, В. О. Метод ідентифікації протидії атакам на комп’ютерні системи на базі ієрархічної темпоральної пам’яті / В. О. Бойчук, А. А. Бойчук, К. С. Герасимчук // Наука й економіка. — Хмельницький, 2016. — Вип.4(44). — С. 68—73.
Боюн, В. П. Комп’ютерне приладобудування в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України / В. П. Боюн // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 5. —С. 55—58.
Гатауллін, Р. Г. Переваги і проблеми “вільного інтернету”-Wi-Fi / Р. Г. Гатауллін // Безпека життєдіяльності. — 2016. — № 9. — С. 33—36.
Головинський , А. Л. та ін. Суперкомпютер як платформа для інноваційного розвитку / А. Л. Головинський, А. Л. Маленко, О. Ю. Роганова // Наука та інновації .— 2018. — № 1. — С. 67—79.
Грицик, В. В. Методологія системного проектування нейрокомп’ютерних засобів мобільних робототехнічних систем / В. В. Грицик, І. Г. Цмонь, В. М. Теслюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2013. — № 1. — С. 30—36.
Хіміч, О. М. Суперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем / О. М. Хіміч // Вісник Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 69—72.
Вимірювальна техніка
Безверхний, И. Как начертить новую шкалу для стрелочного измерительного прибора / И. Безверхний // Радиоаматор. — 2017. —№ 9. —С. 31—33.
Бутов, А. Светодиодный индикатор тока / А. Бутов // Радиоаматор. — 2017. — № 4. — С. 10—11.
Елкин, С. Бесконтактный датчик приближения / С. Елкин // Радиоаматор. — 2017. — № 4. — С. 6—9.
Журенков, А. Плавное включение активной электрической нагрузки / А. Журенков // Радиоаматор. — 2017. — № 3. — С. 21—23.
Карелов, Д. Блок контроля нагрузки импульсного источника питания / Д. Карелов Радиоаматор. —2017. —3 2. — С. 14—15.
Рентюк, В. Стабилизатор температуры в замкнутом объеме, содержащим полезную нагрузку / В. Рентюк // Радиоаматор. —2017. — № 2. — С. 19—23.
Табачок. Ю. Дослідження методів забезпечення точності й стабільності прецизійних вимірювальних приладів / Ю. Табачок, С. Федін // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 8-9 груд. 2016 р., м. Тернопіль / ТНЕУ; Терноп. нац. ін-т соціальних і інформаційних технологій. — Тернопіль, 2016. —Ч.1. —С. 191—194.
Світлотехніка
Артюшенко. А. Устройство, управляющее включением-выключением осветительных приборов / А. Артюшенко // Радиоаматор. — 2017. — № 9. — С. 9—11.
Артюшенко, С. Гибриды полупроводников с лампами накаливания / С. Артюшенко, Е. Скорик // Радиоаматор. — 2018. — № 1-2— С. 40— 42.
Бутов, А. Необычные светодиодные ночники / А. Бутов // Радиоаматор. —2017. — № 9. — С. 24— 25.
Бутов, А. Фильтр для электролюминесцентного светильника / А. Бутов // Радиоаматор. — 2017. — № 11-12. — С. 26—31.
Зызюк, А. Модернизация ручных фонариков / А. Зызюк // Радиоаматор. — 2017. — № 10. — С. 24—31.
Ракетно-космічна промисловість України
Бондар, М. А. Космічні технології: сьогодення й майбутнє : VI Міжнародна конференція / М. А. Бондар, Е. І. Кузнєцов // Вісник Національної академії наук України.— 2017.— № 8.— С. 83—87.
Вівчарик, О. Перерваний політ, або Всупереч долі місію виконано / О. Вівчарик, Л. Ліна // Голос України.—2016.—№ 170 (8 верес.).— С. 21.
Горбулін, В. Час Янгеля / В. Горбулін // Наука і культура. Україна.— Київ, 2015.— Вип.36.— С. 160— 177.
Грабовський. С. Про статус космічної держави / С. Грабовський // День.— 2017.— № 153-154 (1-2 верес.).— С. 5.
Дроздов, О. В. Апаратно-програмний комплекс для визначення параметрів міцності композиційних матеріалів і елементів конструкцій ракетно-космічної техніки / О. В. Дроздов // Наука та інновації.— 2017.— № 5.— С. 55—66.
Дудник, О. В. Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проекту КОРОНАС-Фотон” / О. В. Дудник // Вісник Національної академії наук України. — 2017. — № 11. — С. 53—65.
Неїжмак, В. Ім’я “позичив”, щоб наблизити людство до зірок / В. Неїжмак // Голос України .— 2017.— № 112 (21 черв.).— С. 12.
Пістоленко, І. О. Космонавти і Полтавщина / І. О. Пістоленко // Матеріали 9-ї Всеукїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”.— Київ, 2010.—С. 309—312.
Шпак, В. Місячна траса генія в обмотках: 120 років з дня народження Юрія Кондратюка (Шаргея) / В. Шпак // Урядовий курєр.— 2017.— № 111 (17 черв.).— С. 6.
Яцків, Я. С. Про результати виконання цільової комплексної  програми НАН України з наукових космічних дослідженьна 2012-2017 роки: стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року / Я. С. Яцків // Вісник Національної академії наук України.— 2018.— № 2.— С. 39—41.
Транспорт
Ковальова, в. Сталева леді Антонова: літаки марки АН завоювали репутацію одних із найнадійніших у світі і завдяки авіаконструктору Єлизаветі Шахатуні / В. Ковальова // Урядовий кур’єр.— 2017.—№ 59 (29 берез.).— С. 7.
Костецька, М. Генрі Форд / М. Костецька // Історія плюс.— 2017.—№ 4 (квіт.).— С. 13.
Савчук, І. Г. Просторова організація трамвайного транспорту великого міста ( на прикладі Києва) / І. Г. Савчук, Т. В. Нагорний // Український географічний журнал.— 2018.— № 1.— С. 56—62.
Саньков. П. М. та ін. Вплив автотранспорту на робочі місця в мережі установ обслуговування ( за фактором шуму й загазованості в центрі міста Дніпро) / П. М. Саньков // Наука та інновації: науково-практичний журнал.— 2018.—№ 3.— с. 67—75.
 Фоміна, М. В. Професор В. В. Повороженко про виникнення та функціонування в СТСТ науки “Експлуатація залізниць” / М. В. Фоміна // Матеріали 9-ї Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”.— Київ, 2010.— С. 296—297.
Цимбалюк. Є. Арсен Шумовський із Мирогощі першим у світі зварив електродами залізничного локомотива / Є. Цимбалюк // Слово Просвіти.— 2017.— 3 28 (13-19 лип.).— С. 16.
  Склала                                          М. Й. Вайшле  
  Комп’ютерний набір та верстка   Н. М. Ковбасник 
  Відповідальний за випуск             В. І. ВітенкоСторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2018 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2018.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2018 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2018.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2017 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2018.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2017 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2017.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2017 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2017.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2017 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2017.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2016 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2016.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2016 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2016.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2016 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2016.

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2016 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2016.
Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2015 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2016. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2015 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2015 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2015. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2015 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2015 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2015. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2015 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2015 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2015. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2014 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2014 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2014. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2014 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2014 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2014. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2014 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2014 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2014. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2014 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2014 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2014. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2013 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2013 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2013. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2013 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2013 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2013. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2012 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2012 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2013. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2012 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. III квартал 2012 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2012. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2012 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2012 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2012. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2011 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2011 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2012. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2012 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. I квартал 2012 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2012. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. II квартал 2011 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2011 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2011. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2011 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2011 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2011. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IIІ квартал 2011 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІІI квартал 2011 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2011. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2010 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2010 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2011. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2010 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2010 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2010. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2010 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2010 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2010.Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІII квартал 2010 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІII квартал 2010 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2010. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2009 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IV квартал 2009 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2009. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2008 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2008 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2008. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2009 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2009 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2009. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IІ квартал 2009 року Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. IІ квартал 2009 року /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2009. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІIІ квартал 2008 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2008. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2007 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2007. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2008 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2008. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2008 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2008. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІV квартал 2006 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2007. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІI квартал 2007 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2007. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. І квартал 2007 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2007. Завантажити

Сторінками технічних періодичних видань: Інформаційний бюлетень. ІII квартал 2007 року / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ технічної літератури. Уклад. М. Вайшле. – Тернопіль, 2007. Завантажити

Немає коментарів:

Дописати коментар