четвер, 8 травня 2014 р.

Нові надходження
Нещодавно у фонд відділу технічної літератури надійшла монографія Яснія П. В., Пиндуса Ю. І. та Яснія О. П.  «Міцність і довговічність елементів конструкцій за змінної амплітуди навантаження» видана у видавництві ТНТУ ім. Івана Пулюя у 2013 році. Монографія стосується прогнозування довговічності важливих елементів конструкцій за змінної амплітуди навантаження. Розглянуто основні детерміністичні й статистичні підходи до оцінювання росту втомних тріщинза нерегулярного навантаження Побудовано моделі росту втомних тріщинза змінної амплітуди навантаження, зокрема і з урахуванням статистичних характеристик навантаження, механічних властивостей і геометрії тріщин. Запропоновані детерміністичні та статистичні методи застосовані для оцінки залишкової довговічності елементів  конструкцій та осей колісних пар локомотивів за нерегулярного навантаження . Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів,які спеціалізуються у галузі прогнозування експлуатаційного ресурсу і забезпечення надійності експлуатації елементів конструкцій.