четвер, 30 липня 2020 р.

Професія - системний адміністратор


Професія системного адміністратора в сучасному світі просто незамінна. Вже неможливо уявити собі зараз як би ми жили без наших шановних сисадмінів, адже на них покладено одне з найбільш відповідальних завдань - забезпечення надійної інформаційної взаємодії між нами. Робота великих і малих корпоративних мереж, глобальної мережі Інтернет, величезна кількість локальних систем і програмних комплексів, що включають в себе не тільки поштові системи або сервери баз даних, а також багато іншого - все це налагоджено і функціонує завдяки фахівцям цієї унікальної професії, яка об’єднала в собі висококваліфікованих і глибоко не байдужих до технічних тонкощів людей.
Своє професійне свято системні адміністратори відзначають в останню п’ятницю липня. Ця традиція, за даними проекту DilovaMova.com, зародилася починаючи з 1999 року. Тоді один з американських системних адміністраторів з Чикаго на ім’я Тед Кекатос виступив з ініціативою на підтримку нового професійного свята, яке би об’єднало фахівців цієї, вже славної професії. І 28-го липня того року це свято, під назвою «System Administrator Appreciation Day», було вперше відзначене в США. В силу надзвичайної актуальності й затребуваності професії системного адміністратора по всьому світу, свято День сисадміна швидко набуло широкого поширення і вийшло на міжнародну арену.
Парадоксально, але факт - про системного адміністратора багато з нас згадують не тоді, коли все працює добре, а тільки тоді, коли в наших системах щось не так. Зауважимо, що робота переважної більшості служб системних адміністраторів організована в цілодобовому режимі сім днів на тиждень і буває, що ми звертаємося до них, як до лікарів швидкої допомоги, адже тільки вони в змозі швидко визначити точний діагноз і провести ефективну терапію будь якому технічному збою. У 2020 році День системного адміністратора припадає на 31 липня.
В цей День ми приєднуємося до привітань на адресу працівників цієї славної професії і хочемо нагадати про те, що у фонді відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ представлені книги та періодичні видання з цієї тематики. 

понеділок, 27 липня 2020 р.

Серце моє - енергетика (До 110-річчя з дня народження Петра Непорожнього – творця єдиної енергетичної системи України)Небагато електростанцій в світі носять ім’я видатних людей. Одна з таких Каховська ГЕС імені Петра Степановича Непорожнього. Часто люди, які проїжджають через греблю задаються питанням: чому станція носить ім’я саме цієї людини? Спробуємо розповісти про унікального і талановитого енергетика минулого сторіччя. Петро Непорожній  народився 13 липня 1910 року в Україні у місті Яготин. Цього року відзначається 110 річниця від дня його народження. Ім’я Петра Степановича увійшло в історію як ім’я видатного енергетика та енергобудівника. Петро Непорожній був проректором та доктором технічних наук. За життя був нагороджений  багатьма орденами. Написав близько 30 фундаментальних праць у галузі енергетики та гідроенергетичного будівництва. Однак найвагомішим внеском для історії України стала його кропітка робота під час будівництва Каховської ГЕС. Саме у 1953 році  він очолив службу головного інженера «Дніпробуду». І саме він грав ключову роль під час будівництва основної конструкції Каховської ГЕС. Зведення греблі на Херсонщині було не простою справою, однак Петро Степанович з гідністю впорався з цим. Його принципово новий метод поточного будівництва  забезпечив  будівництво греблі за рекордно короткий час. Завдяки наполегливості та кропіткій роботі висококваліфікованого фахівця оцінив уряд і невдовзі він очолив Держбуд Української РСР. Також  Петро Непорожній був міністром енергетики та електрифікації СРСР. За період діяльності Непорожнього забезпечувалася потреба в електроенергії всіх галузей народного господарства України, підвищилася надійність роботи електростанцій і енергосистем, збільшилося виробництво електроенергії, а витрати на її вироблення — питомі витрати палива знизилися в 1,5 рази. Це був час розквіту енергетичної науки. Кількість науково-дослідних і проектних робіт переступила за сотню, багато з яких здобули міжнародне визнання. Одним з головних досягнень Петра Непорожнього - є організація єдиної енергетичної системи (ЄЕС), однієї з найпотужніших і економічних серед аналогічних систем в інших країнахn За значний внесок у розвиток енергетичної галузі постановою Кабінету Міністрів України у 2000 році ім'я Петра Непорожнього присвоєно Каховській ГЕС. У світі є ще одна станція, яка носить його ім’я -  Саяно-Шушенська  ГЕС імені П.С. Непорожнього з 2002 року. Це людина-легенда, яка протягом 70 років трудової діяльності жила за девізом - "Серце моє - енергетика".

.Людмила Шатарська — головний бібліотекар відділу технічної літератури

четвер, 23 липня 2020 р.

День працівників торгівлі (колись і побутового обслуговування населення та житлово - комунального господарства)


Завжди і у всі часи його величність Торгівля мала найважливіше значення в економічному житті переважної більшості регіонів. Життя будь-якої повноцінної держави не можливо уявити без хороших і розвинених торгових відносин. Професія "продавець" одна з найбільш поширених і повсюдно затребуваних професій у світі В 2020 році День працівників торгівлі (колись і побутового обслуговування населення та житлово - комунального господарства) припадає на 26 липня. Підкреслюючи глибоке визнання і колосальну соціальну відповідальність перед працівниками торговельних організацій, а так само працюючих з ними в тісній співпраці працівниками комунального господарства і побутового обслуговування, ще в 1966-му році в Радянському Союзі було встановлено щорічне професійне свято, яке стало відзначатися в четверту неділю липня  Тепер в Україні "День працівників торгівлі" святкується в останню неділю липня на підставі нового Указу Президента України від 5-го червня 1995 року І цілком заслужено, адже без торгівлі та праці наших шановних працівників сфери послуг просто немислимо уявити собі сучасний світ і наш повсякденний побут.
       В цей День ми приєднуємося до привітань на адресу працівників цієї славної професії і хочемо нагадати про те, що у фонді відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ представлені книги та періодичні видання з цієї тематики. Особливою популярністю користуються підручники та навчальні посібники.
     Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. К.: Знання, 2019 — 379 с.

         У підручнику на системній основі розглядаються найважливіші елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як передумови забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Узагальнено великий практичний досвід з вивчення розвиненої інфраструктури західних країн, висвітлено способи його адаптації до умов транзитивної економіки України. Особливе місце відведено практичній діяльності комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі товарного ринку, логістичним аспектам загальної системи розподілу, зберігання та продажу товарів.
      Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
         Інфраструктура товарного ринку: Продовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. К.: Знання, 2019.— 564 с.
       Висвітлено найважливіші особливості інфраструктури товарного ринку продовольчих товарів, досліджено його елементи з позицій загальних методологічних принципів і практики функціонування певних груп продовольчих товарів. Розкрито найбільш загальні сучасні характеристики харчових продуктів, логістичні підходи до їх зберігання і продажу. Особливе місце відведено розгляду впливу на стан інфраструктури таких чинників, як зростання конкуренції, відмінності у рівні доходів різних верств населення, забруднення навколишнього природного середовища. Окремі розділи присвячено ринкам екологічно чистих і функціональних продовольчих продуктів. Знання інфраструктури ринку продовольчих товарів, розуміння особливостей його динаміки дають можливість фахівцям вчасно виявляти тенденції у його змінах і таким чином уникати ризику і здобувати перевагу на певному товарному ринку.
         Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
       ЧЕРЕВКО О.І. НОВІКОВА О.В. ПОТАПОВ В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. посібник/ Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. - 2-ге вид. — К.: Ліра-К, 2011. - 648 с.

      В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення. 
        Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» , аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться даним питанням.
Людмила Шатарська –головний бібліотекар
відділу технічної літератури

понеділок, 20 липня 2020 р.

День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості)


       В історії цього ремесла є безліч цікавих фактів. Наприклад, за свідченням дослідників і деяких археологічних знахідок, можна з упевненістю стверджувати, що перші металурги в Європі з’явилися ще десь близько 5000 років до Різдва Христового. Звичайно ж людина звернула увагу на дуже зручні властивості металів набагато раніше, але до сучасного розуміння його використання ми прийшли не відразу.
     Металург - одна з найбільш гарячих професій в сучасній промисловості. Саме нашим сталеварам ми зобов’язані безліччю прогресивних досягнень в області не тільки економіки, а й в багатій культурній спадщині. Металургійний комплекс об’єднав в собі всі кращі традиції кооперації і взаємодії різних трудових колективів.
     Професійне свято людей, так або інакше пов’язаних з металургією - День металурга, офіційно в колишньому Радянському Союзі було засновано ще 28 вересня 1957 року по указу Президії Верховної Ради СРСР. Його святкування було встановлено на третю неділю липня. Таким чином віддавалася якась данина знаменитої радянської металургійної промисловості не тільки в післявоєнному відновленні Радянської економіки, але і в її одному з ключових участей в забезпеченні перемоги СРСР у Другій Світовій Війні. Надалі, з огляду на важливість збереження і закріплення авторитету сталеварів, День металургів неодноразово підтверджувався відповідними указами Верховної Ради в 1980 році 1 жовтня і в 1988 році 1 листопада.
     Після розпаду Великого Радянського Союзу професійне свято День металурга було збережено практично у всіх країнах Союзу Незалежних Держав, де металургійна промисловість мала істотне значення для економіки держави. У незалежній Україні 3 червня 1993 цей чудовий День був підкріплений відповідним Указом Президента України за номером 187/93 і набув більш широке формулювання в назві - "День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості". Це не дивно, адже гірничодобувна промисловість нерозривно пов’язана з металургійною.
        Відомо, що без участі наших металургів практично неможливо налагодити і забезпечити роботу безлічі підприємств не тільки важкої, але і легкої промисловості. Без них не можна уявити і наше повсякденне життя. Виплавка металів є необхідним складовим елементом в найскладніших ланцюгах найрізноманітніших промислових і будівельних робіт. Професію металурга ні як не можна назвати легкою і це лише одна з причин, по яких в професійне свято всіх працівників металургійної промисловості ми з особливим почуттям вітаємо цих славних робітників!
    В 2020 році День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості) припадає на 19 липня.
З нагоди свята пропонуємо згадати найбільш популярне видання , що присвячене цій галузі. У 2020 році виповнилось 60 років з часу заснування науково – виробничого журналу «Нафтова і газова промисловість». Журнал було засновано у 1960 році; протягом останніх  років його видавцем та фінансовим спонсором є НАК “Нафтогаз України”. Журнал внесено до Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України  за спеціальностями “Геологічні науки” та “Технічні науки”. В цьому виданні публікуються статті з питань економіки і організації нафтогазового та нафтопереробного виробництва; геології та розвідки нафтових і газових родовищ; буріння свердловин; видобування нафти і газу; транспортування та зберігання нафти і газу; переробки нафти і газу; охорони навколишнього середовища.
Людмила Шатарська –головний бібліотекар
відділу технічної літератури

четвер, 16 липня 2020 р.

Журнал «Упаковка» — там, де народжуються інноваціїЖурнал «УПАКОВКА» — перше в Україні   спеціалізоване інформаційно-аналітичне видання для виробників  та споживачів продукції та обладнання.
За роки роботи (з 1996 р) журнал сформував професійний авторський колектив, має постійну широку читацьку аудиторію фахівців-пакувальників та фахівців, які використовують упаковку в різних галузях промисловості. В журналі ретельно підібрана тематика публікованих матеріалів, звертаючи особливу увагу на їх актуальність і затребуваність читачами. У травні 2016 г. Вища атестаційна комісія України своєю Постановою № 515 підтвердила включення журналу «Упаковка» в перелік наукових фахових видань України в розділ «Технічні науки». Журнал реферують ВІНІТІ і «Джерело». Електронні та друковані версії журналу поширюються по підписці в Україні, Росії, Білорусії, Польщі, Німеччині (через редакцію, ДП «Преса» та підписні агентства), також на виставках, семінарах, конференціях, цільовою розсилкою на підприємства, які виробляють і використовують упаковку і пакувальне обладнання. Направляється в наукові і технічні бібліотеки, ТПП України, торгові відділи посольств. Основні рубрики журналу: Презентація, Ринок, Матеріали, Технологія, Обладнання, Упаковка, Екологія Дизайн, Логістика, Поліграфія, Лабораторія, Клуб, Університет, Виставка, Служба коротких Повідомлень. Журнал «Упаковка» є інформаційним органом Клубу пакувальників України. З 1996 року публікується кольорове видання форматом А4 і обсягом 84 сторінок. Виходить 6 разів на рік (друкована та електронна версії). Тематика публікацій в журналі охоплює широкий спектр проблем, пов'язаних з виробництвом і споживанням всіх видів пакувальних матеріалів, тари і упаковки, допоміжних пакувальних засобів, пакувальних технологій і обладнання, починаючи від історії упаковки і закінчуючи питаннями охорони навколишнього середовища. Особлива увага приділяється результатам наукових досліджень, аналізу національних і регіональних ринків упаковки. У журналі розміщується оперативна інформація з виставок, конференцій, семінарів, ділових зустрічей. Всього за 15 років в журналі було опубліковано 1718 статей, інформаційних матеріалів з проблем пакувальної індустрії. За 20 років редакцією було видано 85 видань загальним тиражем 64 600 примірників. Автори журналу - відомі фахівці, що працюють в області пакувальної індустрії - практики і підприємці, які домагаються високого рівня в сфері виробництва і споживання пакувальної продукції, вчені, конструктори. Всього в журналі розміщували свої публікації 980 авторів. Серед них 67 докторів наук, 156 кандидатів наук, 106 фахівців-експертів з 20 країн світу. Щорічно на сторінках журналу розміщується інформація і реклама більше 150 вітчизняних і зарубіжних рекламодавців - виробників і постачальників сировини, пакувальних матеріалів, виробів, технологій, обладнання. За цей час опублікована реклама більш 925 компаній. Журнал має спеціалізовані програми: виставкову газету «Пак Експо», матеріали конференції «Пакувальна індустрія»; конференції молодих вчених «Новітні технології пакування», матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції з проблем пакувальної індустрії. Будучи інформаційним органом Клубу пакувальників України, журнал «Упаковка» представляє пакувальну промисловість України на всіх заходах, що проводяться Клубом і Всесвітньою організацією пакувальників (WPO), висвітлює щорічні конкурси на кращу упаковку в Україні «Українська зірка упаковки» і за кордоном - World Star, є головним інформаційним партнером спеціалізованої виставки «Пак Експо» та співорганізатором конференції в області упаковки «Пакувальна індустрія (стан і перспективи)». Журнал «Упаковка» - учасник багатьох виставок в Україні та за кордоном. Організатор колективних стендів на пакувальних виставках в Польщі, Чехії та інших країнах Сподіваємось, що дане періодичне видання з фонду відділу технічної літератури  ТОУНБ приверне до себе увагу студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та керівників підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з питань пакування у різних галузях промисловості та торгівлі.
.Завідувачка відділу технічної літератури
Вайшле М.Й.

середа, 15 липня 2020 р.

Альтернативна енергетика в Україні: міф чи реальність?           Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії останнім часом стали одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світову спільноту.  В Україні також існує значний потенціал використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. З іншого боку, проблеми ефективності використання традиційних джерел енергії в Україні стоять ще гостріше, ніж у світі чи країнах ЄС. Причинами цього є застарілі технології, вичерпання ресурсів використання основних фондів генерації електроенергії і тепла, що разом з низькою ефективністю використання палива призводить до значних обсягів викидів шкідливих речовин. Значні втрати при транспортуванні, розподілі та використанні електроенергії і тепла, а також монопольна залежність від імпорту енергоносіїв ще більш ускладнюють ситуацію на енергетичних ринках країни.
        Відділ технічної літератури Тернопільської ОУНБ пропонує ознайомитись з документами, які розкривають основні напрямки розвитку відновлюваної енергетики в Україні, резерви альтернативного енергетичного комплексу, дають характеристику  технологіями і матеріалами для обігріву, охолодження й освітлення будинку за допомогою енергії сонця, вітру та води. Сьогодні – час втілення перспективних проектів! Хочете заощадити Ваші витрати на електроенергію – сонячні батареї, вітряки допоможуть кардинально вирішити цю проблему! Використайте енергію відновлюваних джерел – вітру, сонця, тепла землі та здійсніть мрію по створенню власної економної незалежної системи теплопостачання чи енергозабезпечення! Застосовуйте енергоощадні технології, скорочуйте витрати на енергію – починайте впроваджувати «зелені» проекти! Сподіваємось, що книги та періодичні видання з фонду відділу привернуть увагу студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та керівників підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з питань енергетичного розвитку регіонів.
Людмила Шатарська— головний бібліотекар відділу

понеділок, 13 липня 2020 р.

Знайомтесь: журнал "Украина За рулем"


Журнал "Украина За Рулем" - лідер серед автомобільних щомісячників в Україні. Видається на території України з квітня 2005 року і на сьогоднішній  день, є одним із найбільш тиражних автомобільних видань на території пострадянського простору. "Украина За Рулем" входить в портфель брендів UMH Publishing, видавничого підрозділу UMH Group - найдинамічнішої мультимедійної групи в Східній Європі. «Украина За рулем» - найбільш об’ємний кольоровий автомобільний журнал для всіх, хто за кермом! В кожному номері журналу більше десяти презентацій та десяти професійних тестів автомобілів та аксесуарів, поради авторитетних спеціалістів з питань ремонту та експлуатації автомобілів, консультації юриста, новини дилерів, огляд спортивних змагань та інша корисна інформація для автомобілістів любителів і професіоналів. Дане періодичне  видання може стати вашим надійним помічником та надійним джерелом інформації для вас автомобілісти. Тож, якщо Ви мрієте про новий автомобіль, що дарує радість і гарний настрій, радимо завітати до відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ та переглянути сторінки журналу і він розкриє усі секрети автомобільної галузі найбільших компаній світу. Поповнюйте свої знання  і ви неодмінно досягнете успіху. 
Тож хай вам щастить!
Вайшле М. Й
завідувачка відділу технічної літератури"пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Особливості розвитку готельно-ресторанної справи в Україні

Сучасний стан та розвиток економіки України характеризується стрімкими змінами пріоритетів. На даному етапі національна економіка унеможливлюється без туризму. Важливою складовою якого є готельне та ресторанне господарство. Тому, головною метою діяльності українських підриємств готельного та ресторанного господарства сьогодні має бути бездоганне обслуговування, що перевершує очікування споживачів. Нещодавно у відділ технічної літератури надійшло чимало цікавої літератури з різних галузей технічних наук, зокрема книжки з готельно - ресторанного господарства. Пропонуємо ряд книжок для ознайомлення які, сподіваємось, будуть цікавими і корисними для Вас, шановні користувачі студенти, спеціалісти та підприємці у сфері готельного та ресторанного господарства.

Гуць , В. С. Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів : підручник / В . С. Гуць, О. А. Коваль, В. А. Русавська. — К.: Видавництво Ліра-К, 2019. — 568 с.
У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання щодо класифікації, будови, принципів роботи обладнання готельної індустрії.  Дана книжка призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців, хто вивчає устаткування готелів, готельних комплексів, організацію готельного господарства, матеріально-технічну базу, проектування та експлуатацію об’єктів готельного господарства.

Економіка ресторанного господарства : навч. посібник / Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, І. В. Мілаш. — Х.: Світ книг, 2017. — 389 с.
У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку рестораннного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами.  Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми функціонування різноманітніх суб’єктів господарювання в ринковій економіці. Наведено методичні підходи до планування поточної діяльності та обгрунтування бізнес-планів розвитку підприємств ресторанного господарства. Навчальний посібник призначений для студентів, а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства.
Ковешніков В. С. Організація готельно-ресторанного господарства навч. посібник / В. С. Ковешніков, А. Т. Матвієнко, О.Г. Разметова. — К.: Видавництво Ліра-К, 2019. — 564 с.
 У навчальному посібнику розгорнуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детирмінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторані. Розкрито методологічні основи організації функціонування готельних підприємств з урахуванням специфіки окремих їх видів. Навчальний посібник містить основні питання, передбачені стандартом в дисциплінах «Організація готельного господарства», «Готельна справа» для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа».


Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник. / Л. М. Яцун, О. В. Новікова, Л.Д. Льовшина, О. П. Ткаченко, С. С. Ткачева. — Х.: Світ Книг, 2015. — 486 с.
Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Технологія харчування в ресторанному бізнесі», «Готельна та ресторанна справа», а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства.

 Вайшле М. Й
завідувачка відділу технічної літератури

понеділок, 6 липня 2020 р.

7 липня – День макаронів


 

      Це особливий день для любителів макаронів у вільній Америці. Перше письмове свідчення про цей продукт було виявлено у 1154 році на Сицилії. Так само згадки про вироби з борошна на зразок макаронів можна знайти і в грецькій міфології. Вона є джерелом самого раннього свідоцтва про "виробників" макаронів. "Бог Вулкан винайшов пристрій, щоб перетворювати тісто на струни" - говорить легенда.
       У 1884 році в Брукліні, Нью-Йорк, відкрилася перша американська фабрика з виробництва макаронів, якою керував француз. Він використовував коня для роботи спеціального механізму, що виготовляв макарони в промислових масштабах.
        Макарони бувають різних форм і розмірів. Тісто для макаронів зазвичай не містить яєць. Найпоширеніший тип макаронів в США - довга локшина. Її довжина - приблизно в лікоть.
         Американська ідея довгих порожніх макаронів є лише однією з численних варіацій цього продукту. Види макаронних виробів залежать від типу тіста для їх виготовлення. Вони зазвичай не містять в своєму рецепті яйця і мають порожню форму. Слово "макарони" походить від італійського «maccheroni», але частіше згадується як rigatoni. Італійці придумали більш 300 видів макаронних виробів. Всього в світі більше 600 різних сортів і видів макаронів.
        7 липня - Національний день макаронів в США, як ніби нам потрібно інше виправдання, щоб приготувати деякі з наших улюблених макаронів в цей день. В Італії відзначають день, присвячений цьому кулінарному виробу - 25 жовтня, називається День пасти.
         Коли ви почуєте слово «макарони», ваша перша думка може бути «... з сиром». Проте, ця універсальна приправа до макаронів оживляє величезну кількість страв на їх основі. Від холодних салатів до гарячих супів.
          На нашій планеті навіть створена спеціальна міжнародна група людей, які професійно їдять і обговорюють макарони, а Національна асоціація пасти (NPA) в Сполучених Штатах є торговельною асоціацією професіоналів в індустрії виробництва макаронних виробів. NPA спочатку сформувалася як Національна асоціація виробників макаронів і локшини Америки в 1904 році і зареєстрована однією з найстаріших торгових асоціацій в Сполучених Штатах.
        Відділ технічної літератури Тернопільської ОУНБ пропонує всім любителям макаронних виробів і не тільки, книги та періодичні видання в яких розкриваються питання комплексної технології виробництва макаронних виробів. Документи в яких дана характеристика харчовому обладнанню, викладено склад та властивості сировини та допоміжних матеріалів для виробництва борошняних виробів, та  технологія їх приготування. Представлені матеріали з відомостями про дієтичні вироби та вироби дитячого асортименту. Книги та публікації в яких висвітлюються необхідність дотримання умов виробництва і зберігання, термінів придатності  виробів, досліджено системи стандартизації продукції, основні види контролю виробництва і якості готової продукції. Представлені у фонді документи будуть корисні працівникам харчових виробництві громадського харчування, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних виробів.
           Приєднуйтесь до святкування Дня макаронів не тільки 7 липня!

Людмила Шатарська –головний бібліотекар
відділу технічної літератури.