Сторінками технічних періодичних видань

                                          IІI квартал 2022 року                               

                          Поліграфія . Видавнича справа.

Гордєєв, А. С. Комплексна оцінка якості цифрового друку [Текст] / А. С. Гордєєв // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 29-36.

Гринівський, Т. С. Редакторсько-видавнича та публіцистична діяльність Василя Сімовича на Буковині початку ХХ ст. [Текст] / Т. С. Гринівський // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 158-156.

Зубко, Н. Н. Програма поповнення фондів публічних бібліотек українського інституту книги: кількісний і якісний виміри [Текст] / Н. Н. Зубко, О. С. Левицька // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 167-183.

Киричок, Т. Ю. Вибір раціонального формату аудіоданих для мультимедійних видань [Текст] / Т. Ю. Киричок [та ін.] // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — C. 104-114.

Книш, О. Б. Дослідження кінематики безупинного різання книжкових блоків дисковими ножами з планетарним приводом [Текст] / О. Б. Книш // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 62-69.

Кошелюк,  О. В епоху цифрових комунікацій: нові візії медіаредакторства [Текст] / О. Кошелюк, Н. Благовірна, М. Рожило // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 89-98.

Кудряшова, А. В. Встановлення інтегрального показника якості проектування після друкарських процесів [Текст] / А. В. Кудряшова // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 28-33.

Кудряшова, А. В. Розроблення онтології проектування післядрукарських процесів [Текст] / А. В. Кудряшова // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 62-71.

Маїк, Л. Я. Аналіз програмного забезпечення для верстання нотних видань [Текст] / Л. Я. Маїк [та ін.] // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 38-50.

Огар, Е. І. "Історична бібліотека" Івана Тиктора: досвід ефективного видавничого менеджменту [Текст] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 128-137.

Регей, І. І. Привод натискної плити штанцювального преса з використанням передачі "гвинт-гайка" ( аналіз складових кінетичної потужності) [Текст] / І. І. Регей , О. Б. Книш, С. В. Терницький // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 51-60.

Регей, І. І. Синтез кулачково-зубчастого механізму для покрокового транспортування картонних заготовок за бокові поля через технологічні секції штанцювального обладнання [Текст] / І. І. Регей [та ін.] // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — C. 11-19.

Семенів, М. Р. Використання колірних просторів XCMYK та ECICMYK для підготовки до друку зображень [Текст] / М. Р. Семенів, В. В. Лапко, В. В. Семенів // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 52-60.

Тимченко, О. В. Нейромережеві методи розпізнавання зображень текстів [Текст] / О. В. Тимченко, Б. М. Гавриш, Б. В. Дурняк // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 72-87.

Шарко, О. В. Моделі просторово-розподілених марківських процесів у слабоструктурованих задачах управління складними організаційно-технічними системами [Текст] / О. В. Шарко [та ін.] // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — C. 128-138.

Шепіта, П. І. Використання логіко-когнітивних підходів захисту інформації при автоматичному формуванні замовлень на поліграфічних підприємствах [Текст] / П. І. Шепіта, Л. Л. Тупичак // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 74-87.

Щегельська, Ю. П. Носії зовнішньої реклами з доданою реальністю: класифікація та можливості їх застосування у промоційних кампаніях [Текст] / Ю. П. Щегельська // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 113-125.

Ясінська-Дамрі, Л. М. Методологічні засади розробки гібридних індуктивних моделей кластеризації великих даних [Текст] / Л. М. Ясінська-Дамрі, Б. В. Дурняк, С. А. Бабічев // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 2. — С. 141-150.

Ясінська-Дамрі, Л. М. Модель оцінки якості нормалізації даних на основі застосування критеріїв якості класифікації об’єктів [Текст] / Л. М. Ясінська-Дамрі, Б. В. Дурняк // Поліграфія і видавнича справа. — 2021. — № 1. — С. 35-

                                Комп’ютерні технології. Інформаційні технології.

Замрій, І. В. Структура єдиного інформаційного простору підприємства з критичною інфраструктурою [Текст] / Замрій І.В., Вишнівський В. В. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 3. — С. 12-24 : мал. кол. — Бібліогр.: 23 назви.

Ильин, О. Ю. Усовершенствование информационной технологии для повышения функциональной устойчивости сети с помощью теории графов [Текст] / О. Ю. Ильин, Е. А. Балашова, М. К. Чепур // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 3. — С. 47-53.

Кузьмич, М. Ю. Имплементация и автоматизация развертывания WEBRTC приложений в CLOUD NATIVE окружении [Текст] / М. Ю. Кузьмич, Т. Б. Гордиенко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 3. — С. 55-62.

Шпурик, В. В. Информационная система анализа антропогенного влияния на состояние лесных насаждений [Текст] / В. В. Шпурик, Е. И. Бандурка // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 3. — С. 26-36.

                                             Радіотехніка

Белоусов, О. Праздничная иллюминация "Автомат световых эффектов 2022" [Текст] / О. Белоусов // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 31-33.

Бровко, А. Использование дросселя групповой стабилизации в компьютерных ИП [Текст] / А. Бровко // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 16-19.

Бутов, А. Електровипалювач — блок живлення [Текст] / А. Бутов // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 8 -9.

Власюк, Н. Ремонт китайского Power Bank 208000 mA h модели NDY 02 AD [Текст] / Н. Власюк // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 20-23.

Елкин, С. Устройства с оптической связью между элементами [Текст] / С. Елкин // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 50-53.

Использование дросселя групповой стабилизации в компьютерных ИП [Текст] // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 5/6. С. 43-45.

Йолкін, С. Зарядний пристрій автомобільного акумулятора з плавним регулюванням струму заряду [Текст] / С. Йолкін // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 10-14.

Йолкін, С. Простий ремонт ліхтарика локального підсвічування [Текст] / С. Йолкін // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 26 -31.

Кандауров, В. Релейний коректор напруги мережі [Текст] / В. Кандауров // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 15-17.

Коломойцев, К. Триступінчатий регулятор напруги зі спрощеною силовою схемою [Текст] / К. Коломойцев // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 50-51.

Конкин, В. Мировой дефицит микросхем ударил по индустрии смартфонов, автопрому и производителям игровых консолей [Текст] / В. Конкин // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 10-11.

Котов, Г. Литиевые аккумуляторы для радиостанции Kenwood TK 2260 [Текст] / Г. Котов // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 7-9.

Кривецький, А. Кварцовий генератор з перестроюваною частиною [Текст] / А. Кривецький // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С.38-41.

Левчук, Д. PWM-200KN-перші у світі LED драйвери потужністю 200 Вт із захищеною системою даних KNX [Текст] / Д. Левчук // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 7.

Лященко, К. Модернізація кишенькового ліхтарика з ручною динамо-машинкою [Текст] / К. Лященко // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 24-25.

Лященко, К. Регулятор частоты вращения коллекторного электродвигателя на MOSFET транзисторе с функцией коректора коэффициента мощности [Текст] / К. Лященко // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 9/10. — С. 12-13.

Лященко, К. Регулятор частоты вращения коллекторного элнктродвигателя на MOSFET транзисторе с функцией корректора коэффициента мощности [Текст] / К. Лященко // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 12-13.

Мельник, В. Джерело аероіонів із призматичною електростатичною лінзою [Текст] / В. Мельник // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 42-43.

Петров, А. Анализ упрощенной модели УМЗЧ Ampzila [Текст] / А. Петров // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 44-49.

Рентюк, В. 3D друк. Народження та шлях до ефективного інструменту [Текст] / В. Рентюк // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 32 -35.

Рентюк, В. Что лучше-изготовить или купить изолированный DC|DC преобразователь малой мощности ? [Текст] / В. Рентюк // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 34-39.

Сергиенко, А. Особенности реверсивного магнитного пускателя [Текст] / А. Сергиенко // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 14-15.

Сергиенко, А. Особенности реверсивного магнитного пускателя [Текст] / А. Сергиенко // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 14-15.

Спиридонов, О. Два простих пристрої [Текст] / О. Спиридонов // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 52-53.

Черніхов, Ю. Деякі факти з історії радіо [Текст] / Ю. Черніхов // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 36-37.

Шепель, Е. Огляд нових датчиків газу компанії FIGARO [Текст] / Е. Шепель // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 18-19.

                       Автоматика. Вимірювальні прилади.

Абрамов, С. Удосконалення домофону [Текст] / С. Абрамов // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 48-49.

Кашкаров, А. Восстановление контактов гибкого шлейфа и ЖКИ [Текст] / А. Кашкаров // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 24-26.

Котов, Г. Прилад для пошуку пошкоджень ізоляції [Текст] / Г. Котов // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 44-47.

Литвяков, Л. Адаптований до жорстких промислових умов гігабітний медіаконвертер IGT 1205AT від PLANET [Текст] / Л. Литвяков // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 40-41.

Мельник, В. Джерело аероіонів із призматичною електростатичною лінзою [Текст] / В. Мельник // Радіоаматор. — 2022. — № 1/2. — С. 42-43.

Спиридонов, А. Малогабаритный блок питания для радиолюбительского осциллографа [Текст] / А. Спиридонов // Радиоаматор [Текст]. — 2021. — № 11/12. — С. 42-43.

                                      Відеотехніка.

Мельник, В. Простой ремонт спутникового тюнера и тепловентилятора / Владимир Мельник // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 46-47 : рис., фот.

Мельник, В. Ревенбератор на основе DVD плеера ВВК / Владимир Мельник // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 48-50 : рис., фот.

Петров, О. Вимірювання основних характеристик моделей біполярних транзисторів [Текст] / О. Петров // Радиоаматор. — 2022. — № 1/2. — С.20-23.

Шепель, Е. Новий OLED модуль WEAO 12864А від Winstar / Едуард Шепель // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 51 : рис.

   Кондитерська промисловість. Хлібопекарська промисловість.

Гук, П. Кожен торт - це картина, яку пише кондитер [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 12-15.

Гук, П. "Термін дії постанови уряду про забезпечення підприємств газом за пільговими цінами варто продовжити" [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 5-8.

Ідеальний круасан - із заморозкою чи без [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.10-11.

Кравченко, І. Структура ринку заморожених виробів змінюється [Текст] / І. Кравченко // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 44-45.

Лабораторія ДП "Харківстандартметрологія": сучасний підхід до визначення безпеки та якості продукції [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 9.

Lesaffre Ukraine: тренди, що змінюють бізнес виробника хлібобулочних виробів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 24-26.

Маслов, Ю. Технологія перерваної випічки від компанії J4 [Текст] / Ю. Маслов // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.40-41.

Міні-пекарня - успішний та прогресивний малий бізнес! [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.32-35.

Мокряков, А. Огляд ринку заморожених хлібобулочних та кондитерських напівфабрикатів України [Текст] / А. Мокряков // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 16-21.

MIWE ideal e+ - ідеальна подова піч, яка дозволяє економити енергоресурси [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 27.

MIWE roll-in e+. Вражаюча енергоефективність та економічність [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 28-30.

Пилипенко, А. Енергоефективні рішення у хлібопекарській галузі [Текст] / А. Пилипенко // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 36-38.

Хліб на будь-який смак [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 22-23.

 Склала                                           М. Й. Вайшле

Комп’ютерний набір та верстка   Л. В. Шатарська

Відповідальний за випуск              В. І. Вітенко                                                    II квартал 2022 року                               

             Техніка. Технічні науки. Винахідництво. Упаковка.

Agness, M. Історії успіху [Текст] / M. Agness // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 41-43.

Актуальні вимоги до упаковки в часи COVID-19 ( погляд із практики) [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 31-33.

Біополімери: факти та статистика [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 27-29.

Екологічна етикетка [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 26.

Кривошей, В. Впевнені кроки українських пекарів [Текст] / В. Кривошей // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 12-14.

 Маркетологи інформують [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 18-22.

Мікула, О. М. Українська етикетка для вина останньої чверті ХХ ст. [Текст] / О. М. Мікула // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 47-51.

Місце та вплив дизайну упаковки на продаж хліба [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С.44-46.

 Упаковка з усіх континентів [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 34-35.

                                         Енергетика. Теплоенергетика.

Бричка, С. Я. Отримання та властивості нанорозмірного твердотільного накопичувача тепла з карнаубським воском [Текст] / С. Я. Бричка // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 36-44.

Гурович, П. Сигналізатор наявності напруги в однофазної мережі / Павло  Гурович // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10.

Ёлкин, С. О терминах, определениях, и ремонте светодиодных ламп / Сергей Ёлкин // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 20-22 : рис. - Библиогр.: с. 22.

Іванов, Ю. В. Порівняльний аналіз ефективності водних та водно-амінових абсорбційних процесів вилучення СО2 з біогазу [Текст] / Ю. В. Іванов, Жук Г. В., Л. Р. Онона // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 17

Карпов, А. Особенности электродвигателей постоянного тока / Алексей Карпов // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 38-43 : рис.

Мельник, В. Аэроионизатор с малогабаритным излучателем аэроионов / Владимир Мельник // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 44-46 : рис.

Мікульонок, І. О. Стан та перспективи поводження з використаними ПЕТ-пляшками [Текст] / І. О. Мікульонок // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 45-62.

Петров, А. Система серво-контроля и ее влияние на работу УМЗЧ / Александр Петров // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 24-26 : рис.

Сафонов, А. Усовершенствованный мощный УМЗЧ с ТОС / Андрей Сафонов // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 32-37 : рис.

Сігал, І. Я. Енергоефективне обладнання для модернізації газових котлів потужністю 0,1-30 МВт [Текст] / І. Я. Сігал, Є. М. Лавренцов, А. Сміхула та інші // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 27-35.

Спиридонов, А. Приспособление для изготовления печатных плат / Александр Спиридонов // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 23 : рис. - Библиогр.: с. 23.

Туз, В. О. Теплогідравлічні розвірки у витих мікротеплообмінниках, розташованих в кільцевих каналах [Текст] / В. О. Туз, Н. Л. Лебедь // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 71-79.

Чернявський, М. В. Стан та перспективи теплової енергетики в умовах курсу України на безвуглецеву енергетику [Текст] / М. В. Чернявський // Енерготехнології та ресурсозбереження. — 2021. — № 4. — С. 4-16.

                               Автоматика. Вимірювальні прилади.

Власюк, Н. По каким причинам новые электронные электросчётчики завышают потребление электроэнергии / Николай  Власюк // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 16-21 : рис. - Библиогр.: с. 2.

Журенков, А. Ультрафиолетовая лампа в сушилке для маникюра / Анатолий Журенков // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 52-53.

Котов, Г. Компьютерный БП в искателе кабельных трасс / Геннадий Котов // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 48-53 : рис.

Спиридонов, А. Две простые схемы / Александр Спиридонов // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 14-15 : рис. - Библиогр.: с. 15.

Ходаковский, В. Прибор для нахождения скрытой проводки / Владимир Ходаковский // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 7-9 : рис.

Шишкин, С. Периферийные устройства для терморегуляторов / Сергей Шишкин // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 10-13 : рис. - Библиогр.: с. 13. - Начало в РА . - 2021. - № 5/6.

                                       Відеотехніка.

Мельник, В. Простой ремонт спутникового тюнера и тепловентилятора / Владимир Мельник // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 46-47 : рис., фот.

Мельник, В. Ревенбератор на основе DVD плеера ВВК / Владимир Мельник // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 48-50 : рис., фот.

Шепель, Е. Новий OLED модуль WEAO 12864А від Winstar / Едуард Шепель // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 51 : рис.

                           Джерела електроживлення.

Бровко, А. Использование дросселя групповой стабилизации в компьютерных ИП / Анатолий Бровко // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 16-19 : рис.

Возный, С. Литиевые источники тока и особенности их применения / Сергей Возный // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 42-45 : рис., табл.

Возный, С. Литиевые источники тока и особенности их применения / Сергей Возный // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 12-14 : рис. - Начало. - 2021. - № 7-8.

Левчук, Д. LED драйверы серий LCM / PWM теперь поддерживают  DALI  2.0 / Дмитрий Левчук // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 26-30 : табл., схеми.

Левчук, Д. NTS-250P, NTS-400P та NTS-750 – серії інверторів з чистою синусоїдою від MEAN WELL / Дмитро Левчук // Радиоаматор. - 2021. - № 9/10. - С. 10-11.

Рентюк, В. Топологии DCS Control™ контроллеров DC/DC преобразователей компании Texas Instruments / Владимир Рентюк  // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 38-41 : рис.

Сергиенко, А. Литий железофосфорные АКБ для транспорта и энергетики / Андрей Сергиенко // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 32-33 : рис., табл. - Начало в РА.  - 2021. - № 5/6.

Сиренко, В. Плавкие предохранители в силовой электронике / Владимир Сиренко // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 22-25 : рис. - Начало в РА . - 2021. - № 5/6.

Шуфотинский, А. Устройства для ограничения зарядного тока конденсаторной батареи / Александр Шуфотинский // Радиоаматор. - 2021. - № 7/8. - С. 34-36 : рис., фото. - Библиогр.: с. 36.

                               Комп’ютерні технології. Інформаційні технології.

Гордійчук-Бублівська, О. В. Підвищення ефективності оброблення великих обсягів інформації з використанням методу розподіленого аналізу даних [Текст] / О. В. Гордійчук-Бублівська // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 2. — С. 15-23.

Гребенніков, А. Б. Аналіз стійкості системи захисту інформації при прийнятті управлінських рішень на підприємстві в умовах дестабілізуючого інформаційного впливу [Текст] / А. Б. Гребенніков, Г. В. Шуклін // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 2. — С. 24-32.

Золотухіна, О. А. Моделювання руху покупців в торгових приміщеннях в умовах соціального дистанціювання [Текст] / О. А. Золотухіна // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 2. — С. 33-45.

Павленко, М. А. Процедура зневадження помилок класу репліка в продукційних базах знань [Текст] / М. А. Павленко, С. В. Осієвський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 2. — С. 4-14.

Ткаченко, О. М. Динамічне рішення при багаторазовій оптимізації запитів [Текст] / О. М. Ткаченко, А. В. Лемешко, І. В. Замрій // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 2. — С. 46-54.

                    Кондитерська промисловість. Хлібопекарська промисловість.

Гук, П. Кожен торт - це картина, яку пише кондитер [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 12-15.

Гук, П. "Термін дії постанови уряду про забезпечення підприємств газом за пільговими цінами варто продовжити" [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 5-8.

Ідеальний круасан - із заморозкою чи без [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.10-11.

Кравченко, І. Структура ринку заморожених виробів змінюється [Текст] / І. Кравченко // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 44-45.

Лабораторія ДП "Харківстандартметрологія": сучасний підхід до визначення безпеки та якості продукції [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 9.

Lesaffre Ukraine: тренди, що змінюють бізнес виробника хлібобулочних виробів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 24-26.

Маслов, Ю. Технологія перерваної випічки від компанії J4 [Текст] / Ю. Маслов // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.40-41.

Міні-пекарня - успішний та прогресивний малий бізнес! [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С.32-35.

Мокряков, А. Огляд ринку заморожених хлібобулочних та кондитерських напівфабрикатів України [Текст] / А. Мокряков // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 16-21.

MIWE ideal e+ - ідеальна подова піч, яка дозволяє економити енергоресурси [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 27.

MIWE roll-in e+. Вражаюча енергоефективність та економічність [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 28-30.

Пилипенко, А. Енергоефективні рішення у хлібопекарській галузі [Текст] / А. Пилипенко // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 36-38.

Хліб на будь-який смак [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2022. — № 1. — С. 22-23.

                                                     Транспорт.

Васильев, К. На швидкість не впливає. Лада Ларгус [Текст] / К. Васильев // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 70-71.

Виноградов, О. Зовсім інша справа. Lexus LX [Текст] / О. Виноградов // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 18-20.

Виноградов, А. Опасный новичок. Genesis GV80 [Текст] / А. Виноградов // За кермом [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 34-43.

Виноградов, О. Присядем на дорожку ЛАЗ-695Н [Текст] / О. Виноградов // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 72-75.

Гудков, Н. Взятая высота. KIA RIO X [Текст] / Н. Гудков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 30-32.

Ермоленко, О. Дошколяти. Найдоступніші кросовери В-класу [Текст] / О. Ермоленко // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 58-59.

Ермоленко, О. Ілюзія обману. Mercedes -Vision - Eqxx [Текст] / О. Ермоленко // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С.10-12.

Захаренков, Н. Грация и практика. Премьера PORSCHE4S CROSS TURISMO [Текст] / Н. Захаренков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 12-17.

Захаренков, М. Магія форм. Volvo V60 B4 [Текст] / М. Захаренков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 48-50.

Захаренков, Н. Маленький принц. Toyota Yaris Cross [Текст] / Н. Захаренков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 22-25.

Кадаков, М. Поживи ще. Lada Niva Travel [Текст] / М. Кадаков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 28-30.

Каннуніков, К. Бюргер Кінг. Mercedes -Benz 200D [Текст] / К. Каннуніков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 76-79.

Каннуніков, С. Важкий стрибок. ГАЗ - 69 [Текст] / С. Каннуніков // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 80-81.

Колодочкін, М. Варимо акумулятор. Пуск двигуна [Текст] / М. Колодочкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 54-55.

Колодочкін, М. Обкатати чи заїздити ? [Текст] / М. Колодочкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 64-67.

Колодочкін, М. Покращити, щоб погіршити. [Текст] / М. Колодочкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 63.

Мілешкін, К. Китай прагне влади. Нові технології на китайських автомобілях [Текст] / К. Мілешкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 60-62.

Милешин, К. Майже Порше. AUDI RS4 [Текст] / К. Милешин // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С.22-23.

Милешкин, К. Свидетели, недорого [Текст] / К. Милешкин // За кермом [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 56-57.

Московка, Я. З іскоркою в серці. Renault Koleos [Текст] / Я. Московка //  За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 42-45.

Московка, Я. Смак життя. Opel Mokka [Текст] / Я. Московка // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 50-52.

Тимкін, Ю. Робітник з амбіціями. DFM Rich 6 [Текст] / Ю. Тимкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С.24-26.

Тимкін, Ю. Справжній гетьман. [Текст] / Ю. Тимкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 32-41.

Тимкін, Ю. Час економити. Infiniti QX55 [Текст] / Ю. Тимкін // За кермом [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 14-16.

 Склала                                           М. Й. Вайшле

Комп’ютерний набір та верстка   Л. В. Шатарська

Відповідальний за випуск        В. І. Вітенко                                                                           

 

 

                                             I квартал 2022 року

                       Техніка. Технічні науки. Винахідництво.

Бредли, С. Аккумуляторы нового поколения создаются в Европе [Текст] / С. Бредли // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 25-29.

Зубанюк, Ю. Синтетическое композитное топливо из биоила очистных сооружений [Текст] /  Ю. Зубанюк // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С.19-22.

Кондратов, В. Спосіб та пристрій передачі енергії постійного чи/та змінного струму по однопровідній лінії електропередач [Текст] / В. Кондратов // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 12-18.

Котурбач, І. Низьковитратна антикавітаційна турбіна [Текст] / І. Котурбач // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 10-11.

Ляпко, М. Масажер Ляпко [Текст] / М. Ляпко // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 6-9.

Ночніченко, І. Технологія отримання водню з металевого брухту [Текст] / І. Ночніченко // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 23-24.

Фирсова, К. Безопасные для планеты кондиционеры [Текст] / К. Фирсова // Винахідник і раціоналізатор [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 30-34.

                                          Упаковка

Agness, M. Історії успіху [Текст] / M. Agness // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 41-43.

Актуальні вимоги до упаковки в часи COVID-19 ( погляд із практики) [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 31-33.

Біополімери: факти та статистика [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 27-29.

Екологічна етикетка [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 26.

Кривошей, В. Впевнені кроки українських пекарів [Текст] / В. Кривошей // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 12-14.

Маркетологи інформують [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 18-22.

Мікула, О. М. Українська етикетка для вина останньої чверті ХХ ст. [Текст] / О. М. Мікула // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 47-51.

Місце та вплив дизайну упаковки на продаж хліба [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С.44-46.

Упаковка з усіх континентів [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 34-35.

                                         Енергетика. Теплоенергетика.

Войтенко, И. Зарядное устройство для суперконденсаторов [Текст] / И. Войтенко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 50-51.

Вольчин, І. А. Моделювання процесу очищення запиленого газового потоку в рамках кінематичної моделі взаємодії дисперсних частинок та крапель у мокрому скрубері [Текст] / І. А. Вольчин, В. А. Ращепкін // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 84-95.

Зинченко, А. Улучшенные DC / DC преобразователи с повышенной мощностью, надежностью и эффективностью [Текст] / А. Зинченко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 31-33.

Калашніков, О. В. Порівняння програмних систем ГазКондНафта та HYSYS у галузі комп'ютерного моделювання нафтогазопромислових технологій [Текст] / О. В. Калашніков, С. В. Будняк , Ю. В. Іванов // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 4-20.

Кашкаров, А. Увеличение влагостойкости электронных конструкций [Текст] / А. Кашкаров // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 54-55.

Кириченко, В. І. Аналіз технічних олій як основа комплексного їх перероблення на альтернативі біопродукти паливно-мастильної галузі: Інноваційний метод та технологія [Текст] / В. І. Кириченко, В. В. Кириченко, В. П. Нездоровін // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 43-54.

Лавренченко, Г. К. Підвищення ефективності систем компресорно-насосних та холодильних установок, що подають рідкі CO2 та NH3 до агрегату синтезу карбаміду [Текст] / Г. К. Лавренченко, Б. Г. Грудка // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 23-30.

Лобов, С. Высокоэффективные источники питания для промышленных применений от компании TDK - Lambda [Текст] / С. Лобов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 16-17.

Манилов, А. Как бороться с миллиардными потерями на коронуи в проводах воздушных линий напряжением 220 кВ и выше? [Текст] / А. Манилов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 34-35.

Мікульонок, І. О. Стан та перспективи поводження з пневматичними шинами, що втратили свої споживчі властивості (Огляд) [Текст] / І. О. Мікульонок // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 63-78.

Петренко, А. Гибридная молниезащита источников питания [Текст] / А. Петренко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 46-48.

Петровский, А. Проблемы в энергетике Китая [Текст] / А. Петровский // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 22-26.

Потоцкий, И. Светодиодные драйверы для систем внутреннего освещения [Текст] / И. Потоцкий // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 36-41.

Сімейко, К. В. Дослідження процесу одержання піровуглецю в електротермічному псевдозрідженому шарі [Текст] / К. В. Сімейко, А. І. Маліновський, С. О. Карсім // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 32-39.

Слама, Д. Не тратьте время попусту - откажитесь от самостоятельного изготовления катушек индуктивности [Текст] / Д. Слама // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 8-10.

Турковский, А. Применение интеллектуальных силовых ключей PROFET [Текст] / А. Турковский // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 28-30.

Федоренко, И. Какой путь развития выбрать украинской электроэнергетике? [Текст] / И. Федоренко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 42-45.

Шепель, Е. Міцний РоЕ + комутатор (некерований) від Fischer [Текст] / Е. Шепель // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 14-15.

Якименко, А. Быстродействующий силовой ключ нижнего плеча [Текст] / А. Якименко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 12. — С. 49.

                       Комп’ютерні технології. Інформаційні технології.

Асєєва, Л. А. Оцінка ризиків конфіденційності інформаційної безпеки проектів на основі нечіткої логіки [Текст] / Л. А. Асєєва // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 1. — С. 88-95.

Гайдур, Г. І. Теоретичний підхід до вирішення проблеми виявлення шкідливих процесів на основі аналізу станів логічного об'єкта інформаційної системи [Текст] / Г. І. Гайдур // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 1. — С. 79-87.

Гельжинський, І. І. Схема приладу керування OLED для освітлення приміщення [Текст] / І. І Гельжинський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 1. — С. 17-27.

Крестьянполь, Л. Ю. Застосування експертних систем для проектування технологічного обладнання [Текст] / Л. Ю. Крестьянполь // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 1. — С. 42-53.

Макаренко, В. ADI Precision Studio від компанії Analog Devices. Частина 4 [Текст] / В. Макаренко // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 32-37.

Панфьоров, О. Особливості вибору компонентів для кросоверів акустичних систем [Текст] / О. Панфьоров // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 24-25.

Рентюк, В. Модуль компанії RECOM спрощує рішення збору та використання вільної енергії [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 47-52.

Сатерлей, Й. Контролери EtherCAT з погляду Microchip Technology [Текст] / Й. Сатерлей // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С.43-44.

Собчук, В. В. Функціональна стійкість технологічних процесів та формування індивідуальної стратегії управлінням експлуатацією виробничих центрів [Текст] / В. В. Собчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2021. — № 1. — С.4 -16.

Тарасов, І. Системи на модулі Kria компанії Xilinx [Текст] / І. Тарасов // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 38-42.

Трошин, О. Інжиніринг та "Індустрія 4.0" Розбір термінології [Текст] / О. Трошин, М. Піскайкін // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 18-23.

Унмехопа, М. Вибір стандартів LI-FI під час розробки LI-FI пристроїв [Текст] / М. Унмехопа // CHIP NEWS. — 2022. — № 1. — С. 28-31.

                                         Кондитерська промисловість

Еволюція споживання панетоне в Італії [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 15-17.

Індустріальні та крафтові панетоне [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 20-21.

Маржа шоколадних "Санта-Клаусів" тане [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 10.

MIWE roll-in e + моделі 2021 року [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 30-33.

"PROGRESSA BREAD" - нова компактна лінія для виробництва хліба [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 38-39.

Споживачі віддають перевагу європейським виробам [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 11-14.

Тренди у випічці на Різдво [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — 26-28.

Економічна лінія устаткування по нарізці й упакуванню хліба й хлібобулочних виробів для середніх і маленьких пекарень [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 40-41.

Які смаки будуть популярними ближчим часом [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 10. — С. 23-25.

                                                         Транспорт

Васильев, К. На швидкість не впливає. Лада Ларгус [Текст] / К. Васильев // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 70-71.

Виноградов, О. Зовсім інша справа. Lexus LX [Текст] / О. Виноградов // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 18-20.

Виноградов, А. Опасный новичок. Genesis GV80 [Текст] / А. Виноградов // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 34-43.

Виноградов, О. Присядем на дорожку ЛАЗ-695Н [Текст] / О. Виноградов // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 72-75.

Гудков, Н. Взятая высота. KIA RIO X [Текст] / Н. Гудков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 30-32.

Ермоленко, О. Дошколяти. Найдоступніші кросовери В-класу [Текст] / О. Ермоленко // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 58-59.

Ермоленко, О. Ілюзія обману. Mercedes -Vision - Eqxx [Текст] / О. Ермоленко // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С.10-12.

Захаренков, Н. Грация и практика. Премьера PORSCHE4S CROSS TURISMO [Текст] / Н. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 12-17.

Захаренков, М. Магія форм. Volvo V60 B4 [Текст] / М. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 48-50.

Захаренков, Н. Маленький принц. Toyota Yaris Cross [Текст] / Н. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 22-25.

Кадаков, М. Поживи ще. Lada Niva Travel [Текст] / М. Кадаков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 28-30.

Каннуніков, К. Бюргер Кінг. Mercedes -Benz 200D [Текст] / К. Каннуніков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 76-79.

Каннуніков, С. Важкий стрибок. ГАЗ - 69 [Текст] / С. Каннуніков // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 80-81.

Колодочкін, М. Варимо акумулятор. Пуск двигуна [Текст] / М. Колодочкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 54-55.

Колодочкін, М. Обкатати чи заїздити ? [Текст] / М. Колодочкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 64-67.

Колодочкін, М. Покращити, щоб погіршити. [Текст] / М. Колодочкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 63.

Мілешкін, К. Китай прагне влади. Нові технології на китайських автомобілях [Текст] / К. Мілешкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 60-62.

Милешин, К. Майже Порше. AUDI RS4 [Текст] / К. Милешин // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С.22-23.

Милешкин, К. Свидетели, недорого [Текст] / К. Милешкин // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 1. — С. 56-57.

Московка, Я. З іскоркою в серці. Renault Koleos [Текст] / Я. Московка // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 42-45.

Московка, Я. Смак життя. Opel Mokka [Текст] / Я. Московка // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 50-52.

Тимкін, Ю. Робітник з амбіціями. DFM Rich 6 [Текст] / Ю. Тимкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С.24-26.

Тимкін, Ю. Справжній гетьман. [Текст] / Ю. Тимкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 32-41.

Тимкін, Ю. Час економити. Infiniti QX55 [Текст] / Ю. Тимкін // Украина За рулем [Текст]. — 2022. — № 2. — С. 14-16.

Склала    М. Й. Вайшле

Комп’ютерний набір та верстка   Л. В. Шатарська

Відповідальний за випуск: В. І. Вітенко                                                                           

 

 IV квартал 2021 року

Техніка. Технічні науки. Раціоналізаторство

Карбівський В. Біоактивний неорганічний матеріал [Текст] / В. Карбівський, В. Дубок, С. Смоляк // Винахідник і раціоналізатор. — 2021. — № 3. — С. 18 -20.

Луговський, О. Мехатронний електролізер для отримання водню та кисню [Текст] / О. Луговський, І. Ночніченко, А. Зілінський // Винахідник і раціоналізатор. — 2021. — № 3. — С. 28 -33.

Мікульонок, І. О. Стан та перспективи поводження з твердими полімерними відходами [Текст] / І. О. Мікульонок // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 2. — С. 52 - 77.

Менеджери року [Текст] // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 42 - 45.

Переробка відходів - це не бізнес, а надання послуги [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С.90 -97.

Стельмах, В. Дієвий засіб проти заторів у містах [Текст] / В. Стельмах // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 146-150.

Струтинський С. Магнітогідродинамічний електричний двигун [Текст] / С. Струтинський // Винахідник і раціоналізатор. — 2021. — № 3. — С. 13 -17.

Фотоелектричні жалюзі для вікон [Текст] / Є. Ерик // Винахідник і раціоналізатор. — 2021. — № 3. — С. 21 -27.

Чорний, В. Маркетинг-мікс у часи змін [Текст] / В. Чорний // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С.93-97.

Упаковка

Гамова, І. В. Упаковка для фармацевтичної продукції ( полімери чи скло?) [Текст] / І. В. Гамова // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 27 - 29.

Європейський прорив [Текст] / К. Парпоунас // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 50 - 53.

Замотаев, П. В. Злоупотребление не отменяет употребления [Текст] / П. В. Замотаев // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 44 - 49.

Інноваційні розробки Tosaf для пакування [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 16 - 17.

Корнацький, А. Переробка упаковки з ламінатів [Текст] / А. Корнацький // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 54 - 56.

Корольчук, О. Ф. Сталість в упаковці - внесок Mondi у кращий світ [Текст] / О. Ф. Корольчук // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 12 - 15.

Кривошей, В. Етикетка як витвір мистецтва [Текст] / В. Кривошей // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 8 - 10.

Кривошей, В. М. Ринок пакувального обладнання ( ситуація та тенденції) [Текст] / В. М. Кривошей // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 32 - 36.

Кривошей, В. Сироварне диво на Гуцульщині [Текст] / В. Кривошей // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5.

 Легейда, Д. А. Стакани Food in Box: комфортноі нешкідливо [Текст] / Д. А. Легейда // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 30.

Майбутнє флексодруку на гофрокартоні [Текст] // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 5. — С. 38 - 42.

Регей, І. І. Розгортки з гофрованого картону [Текст] / І. І. Регей // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 18 - 21.

Сімончук, Є. П. Моделювання зони спаю в литих полімерних пакувальних виробах [Текст] / Є. П. Сімончук // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 44 - 45.

Холодов, С. В. Упаковка із жерсті (перспективи розвитку) [Текст] / С. В. Холодов // Упаковка [Текст]. — 2021. — № 4. — С. 32 - 33.

 

Енергетика. Теплоенергетика

Браверман, В. Я. Кріогенна акумуляція електроенергії, виробленої з використанням відновлювальних джерел енергії [Текст] / В. Я. Браверман, Б. К. Ільєнко // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 2. — С. 22 - 27.

Бурмельов, О. Нова серія перетворювачів частоти Eaton DM1 - найвища продуктивність у надкомпактному корпусі [Текст] / О. Бурмельов // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 30 - 31.

Гуревич, В. Зарядка автомобильного акумулятора из многоэтажного жилого дома [Текст] / В. Гуревич // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 54 - 55.

Иголкин, С. Защита электроники от перенапряжений в сети. Общие проблемы надежности электронного оборудования при питании от сетей 220 / 230 В [Текст] / С. Иголкин // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 10 - 13.

Иголкин, С. Защита электроники от перенапряжений в сети [Текст] / С. Иголкин // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 10 - 13.

Иголкин, С. Защита электроники от перенапряжений в сети. Общие проблемы надежности электронного оборудования при питании от сетей 220 / 230 В [Текст] / С. Иголкин // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 6 - 8.

Инструменты с батарейным питанием и бесщеточными двигателями постоянного тока [Текст] // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 24 - 28.

Кашкаров, А. Адресно-аналоговые звуковые и световые оповещатели в системе пожарной сигнализации FX NET [Текст] / А. Кашкаров // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 46 - 49.

Кашкаров, А. Особенности системы пожарной сигнализации FX NET [Текст] / А. Кашкаров // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 50 - 53.

Конкин, В. Мировой дефицит микросхем ударил по индустрии смартфонов, автопрому и производителям игровых консолей [Текст] / В. Конкин // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 30 - 31.

Левчук, Д. Компанія MEAN WELL випустила нові серії інверторів з правильною синусоїдною на 300 Вт, 450 Вт та 1200 Вт [Текст] / Д. Левчук // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 32-33.

Лелека, С. В. Узагальнена математична модель фізичних полів технологічних переділів виробництва електрографітової продукції [Текст] / С. В. Лелека // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 2. — С. 28 - 43.

Лобов, С. Высокоэффективные источники питания для промышленных применений от компании TDK - Lambda [Текст] / С. Лобов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 14 - 18.

Лобов, С. Высокоэффективные источники питания для промышленных применений от компании TDK - Lambda [Текст] / С. Лобов // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 16 - 17.

Лобов, С. JOKARI - инструмент высочайшего качества для работы с различными типами проводников и кабелей [Текст] / С. Лобов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С . 20 - 22.

Лобов, С. JOKARI - инструмент высочайшего качества для работы с различными типами проводников и кабелей [Текст] / С. Лобов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С . 20 - 22.

Марущак, А. РНР - 3500 - мощный безвентиляторный цифровой источник питания от Mean Well с водяным охлаждением [Текст] / А. Марущак // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 30.

Нікітін, Є. Є. Геоінформаційні аспекти модернізації систем теплозабезпечення міст [Текст] / Є. Є. Нікітін, І. С. Комков // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 2. — С. 44 - 51.

Новий асортимент аварійного освітлення Eaton представляє собою унікальне комплексне рішення для безпеки [Текст] // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 7.

Потоцкий, П. Использование трасформаторов для развязки питания уровня +12 В IGBT-заторов преобразователей напряжения [Текст] / П. Потоцкий // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 38-41.

Реле с датчиками дождя, ветра и влажности от "F& F" [Текст] // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — C/ 26 - 27.

Рентюк, В. Вентиляторы переменного тока компании EVERCOOL - современные решения широкого применения [Текст] / В. Рентюк // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 14 - 18.

Рентюк, В. Выпрямительные мосты - удобство применения и широкий выбор [Текст] / В. Рентюк // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С.36 - 39.

Рентюк, В. Как организовать эффективную комплексную защиту оборудования [Текст] / В. Рентюк // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 45 - 49.

Рентюк, В. Оптроны WL - OCPT серии 816 - первая ласточка компании Wurth Elektronik [Текст] / В. Рентюк // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 24 - 28.

Рішення Advantech полегшує оновлення. Модернізація старого обладнання напівпровідникового заводу [Текст] // Электрик [Текст]. — 2021. — № 11. — С. 10 - 11.

Рохман, Б. Б. Розробка концептуальних технічних рішень та способів їх реалізації при конструюванні пиловугільного парогенератора супернадкритичних  параметрів пари 28 МПа / 600 С / 600 С для енергоблока 300 МВт. Частина 3. Особливості роботи котла на мінімальних навантаженнях 40-50% з рециркуляцією димових газів [Текст] / Б. Б. Рохман, Н. І. Дунаєвська, В. Г. Вифатнюк // Енерготехнології та ресурсозбереження [Текст]. — 2021. — № 2. — С. 4 - 21.

Семенов, А. Синхронный понижающий преобразователь с адаптивным контроллером [Текст] / А. Семенов // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 28.

Семчев, О. Двунаправленный DC/ DC-преобразователь для электромобилей [Текст] / О. Семчев // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 52 - 56.

Симоненко, И. Экономичные источники питания для промышленных приложений [Текст] / И. Симоненко // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 56.

.Смешко, С. Интеллектуальные силовые ключи для автомобилей [Текст] / С. Смешко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 32 - 35.

Солошенко, Н. Всегда ли нужна миниатюризация керамических конденсаторов [Текст] / Н. Солошенко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 23 - 25.

Cincoze DS-1002 покращує автоматизований процес сортування спаржі [Текст] // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 8 - 9.

Танский, А. Особенности развития СЭС в глобальном масштабе [Текст] / А. Танский // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 40 - 43.

Тарасевич, Н. Проблемы в развитии солнечной генерации в Украине и в мире [Текст] / Н. Тарасевич // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 40 - 44.

Топоров, А. Розумне керування тиристорами в пристроях плавного пуску WEG [Текст] / А. Топоров, Л. Топорова // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 22 - 23.

Черный, В. PACE: современное паяльное оборудование [Текст] / В. Черный // Электрик. — 2021. — № 10. — С. 19 - 23.

Шпоо, Т. Використання цифрових даних у виробництві розподільних шаф [Текст] / Т. Шпоо // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 29 - 31.

Шушкевич, А. Украинская энергетика и выбросы "парниковых" газов [Текст] / А. Шушкевич // Электрик. — 2021. — № 9. — С. 40 - 45.

 

Радіотехніка. Електроніка

Алексеев, В. Новая маркетиноговая политика Quectel: беспроводные модули в комплекте с антенами [Текст] / В. Алексеев // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 76-83.

Бак, Д. Выбор вентилятора для охлаждения источника питания [Текст] / Д. Бак // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — с. 46 - 48.

Воронцов, Г. Беспроводные СнК и модули от компании Espressif Sysrems [Текст] / Г. Воронцов // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 19 - 22.

Гейссманн, А. Влияние индуктивности звена постоянного тока на динамические характеристики и потери мощности инвертора [Текст] / А. Гейссманн // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С.50-58.

Говоров, Е. Микроконтроллеры I.MX 8M Plus от компании NXP Semiconductors [Текст] / Е. Говоров // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 30-36.

Гончаров, И. Серверные блоки питания для ЦОД : промышленные решения от FSP [Текст] / И. Гончаров // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 42-43.

Дабровски, Х. Инновационные схемы подачи питания [Текст] / Х. Дабровски // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 60-62.

Дэвис, Ф. Конвертеры напряжения с постоянным коэффициентом преобразования для систем распределенного электропитания [Текст] / Ф. Дэвис // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 22 - 25.

Дрексэдж, П. Практические аспекты силовой электроники: как проверить модуль в полевых условиях [Текст] / П. Дрексэдж, А. Колпаков // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 35 - 40.

Застосування зарядних пристроїв та інверторів MEAN WELL [Текст] // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — C. 52 - 54.

Комаров, С. Семейство оnmonar ACNT компании Broadcom для применения в высоковольтных решениях [Текст] / С. Комаров // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 38-41.

Комплексні рішення для автоматики від Eaton Electric. Програмовані контролери easyE4 та інші компоненти [Текст] // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 68 - 69.

Левчук, Д. Переваги використання одного конфігурованого блоку живлення перед кількома звичайними [Текст] / Д. Левчук // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 20 - 21.

Ленце, А. Особенности паралельного соединения модулей SIC MOSFET [Текст] / А. Ленце // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 42 - 45.

Макаренко, В. ADI Precision Studio від компанії Analog Devices. Частина 1 [Текст] / В. Макаренко // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 82 - 88.

Макаренко, В. Програмований інструментальний підсилювач з нульовим дрейфом [Текст] / В. Макаренко // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 34 - 38.

Невилл, Т. Гальваническая развязка позволяет устранить типичные ошибки при дифференциальных измерениях [Текст] / Т. Невилл // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 66-69.

Панфьоров, О. Компоненти для кросоверів акустичних систем від Jantzen Audio [Текст] / О. Панфьоров // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 63 - 65.

Петропавловский, Ю. Электронные компоненты компании Bourns. Современные датчики давления и влажности [Текст] / Ю. Петропавловский // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 50 - 53.

Рентюк, В. Высокочастотные катушки индуктивности компании Wurth Elektronik -есть что предложить и из чего выбрать [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 26 - 32.

Рентюк, В. Одноплатный компьютер Advantech MIO-5375 для автономных мобильных роботов [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 70-71.

Рентюк, В. Память NOR-флэш малой емкости еще долго будет востребована во встроенных приложениях [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 19-24.

Рентюк, В. Портативный анализатор спектра Fieldfox для оперативных измерений [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 68 - 74.

Рентюк, В. Разъемы от компании Amphenol Aerospace: в космосе и на Земле [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 58 - 62.

Рентюк, В. 5G: мифы и реальность [Текст] / В. Рентюк // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С.84-92.

Робертс, С. Решение проблем с пусковым током источников питания Recom [Текст] / С. Робертс // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 16 - 18.

Русу, А. Новые микроконтроллеры Renesas RA с ядром Cortex-M23 и M33 [Текст] / А. Русу // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 26-30.

Система індивідуалізації для аеропорту. Інтелектуальне рішення відеоспостереження з дотриманням анонімності [Текст] // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 66 - 67.

Слободенюк, А. Интерфейсные и кабельные решения Weidmuller для систем управления [Текст] / А. Слободенюк // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 80 - 81.

Ху, Т. Любой вариант на выбор: представляем преобразователи USB-PO мощностью 65 ВтТ.Ху [Текст] / Т. Ху // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 44-48.

HARTING har-modular - создайте свое собственное решение! [Текст] // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 10-11.

Чистохвалов, А. Микроконтроллеры семейства S32G2От компании NXP [Текст] / А. Чистохвалов // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 74 - 79.

Чорний, В. Відродження EMS у Європі? [Текст] / В. Чорний // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 70 - 73.

Чорний, В. Новий фронтир, перша миля та інші IoT - штучки [Текст] / В. Чорний // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 12 - 18.

Чорний, В. LED-еволюція [Текст] / В. Чорний // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 46 - 49.

Чистохвалов, А. Микроконтроллеры семейства I/ MX RT500 от компании NXP Semiconductors [Текст] / А. Чистохвалов // CHIP NEWS Украина [Текст]. — 2021. — № 7. — С. 54 - 58.

 [Текст] / В. Чорний // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 8. — С. 12 - 18.

Шигалов, А. Новое поколение осцилографов высокого разрешения от Teledune LeCroy [Текст] / А. Шигалов // CHIP NEWS Украина. — 2021. — № 9. — С. 63-65.

 

Хлібопекарська та кондитерська промисловість

Автоматизація прикрашання тортів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 38 - 39.

Альтернативне борошно і білок [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 16 - 19.

Бісквітне тісто - багатофункціональна основа для десертів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 30 - 31.

Використання біотиків у випічці та снеках [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 18 - 20.

Використання ячмінного борошна для виробництва хліба [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 46.

Вироби з прісного тіста - не просто класика кулінарії [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 32 - 33.

Гарантія якості пшеничного хліба від Lesaffre [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — C. 20 - 21.

Гук, П. "Випічка стала елементом задоволення емоційних потреб" [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 12 - 15.

Гук, П. Пекарі і кондитери страждають через дорогий цукор [Текст] / П. Гук // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 5-6.

Еволюція тортів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 40 - 42.

EASYLINE: компактна кондитерська лінія для малих і середніх виробництв [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 36 -37.

"Завдання Mondelez - органічне зростання, але ми відкриті до придбань" [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — C/ 10 - 12.

Застосування антиоксидантів в технології харчових продуктів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 16 - 17.

Інноваційні технології упакування хліба [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 40 - 42.

Маслов, Ю. Пішкоти [Текст] / Ю. Маслов // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 32 - 33.

Маслов, Ю. Технологія перерваної випічки від компанії J4 [Текст] / Ю. Маслов // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 34 - 35.

Машини для миття тари від UNIKON - надійне та доступне рішення для хлібопекарської промисловості [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 38 - 40.

Мокряков, А. Обзор рынка пшеничного хлеба и пресных мучных изделий Украины [Текст] / А. Мокряков // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 24 - 29.

Мокряков, А. Обзор рынка бисквитных изделий Украины [Текст] / А. Мокряков // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 10 - 13.

Огляд ринку кондитерських борошняних виробів України [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 14 - 22.

Осінній присмак печива [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 32 - 33.

Пекарі оптимізують виробництво [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 38 - 39.

Печиво [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 24 - 25.

Питльований хліб [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 26 - 27.

Правильна вистійка при виробництві булочок з надрізом [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 30 - 31.

Різдвяна випічка, що зігріває [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 14 - 15.

Тенденції в сегменті тортів на 2022 рік [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 23 - 24.

Тисяча шарів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 22 - 23.

Улюблені продукти з усього світу, виготовлені нашими технологами [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 36 - 37.

Улюблені продукти з усього світу, виготовленні нашими технологами [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 34 - 35.

Хлібопекарська піч доводить діло до кінця -- проте відмінна гаряча випічка буде тільки завдяки холодильній техніці [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 9. — С. 28 -- 29 .

Як збільшити обсяг продажів в пекарні [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 7. — С. 41 - 45.

Як привернути увагу споживачів [Текст] // Хлібний і кондитерський бізнес. — 2021. — № 8. — С. 43.

 

Будівництво

Аксьонов, Д. Велике будівництво по - американськи [Текст] / Д. Аксьонов // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 28 -29.

Велике кільце. MINTRANS спільно з Droneo UA знайшов найвужчі місця Київської кільцевої дороги [Текст] // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — с.103-109.

Готуй пляж із зими. Нерозкритий потенціал українського Приазов"я [Текст] / Б. Шевченко // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 82-88.

Каданцев, А. LED-драйверы для промышленных и уличных светодиодных светильников [Текст] / А. Каданцев // Электрик . — 2021. — № 11. — С. 42-45.

Коломиченко, Т. Діалог про "Велике будівництво": що розкрила система WIM [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 90-95.

Коломиченко, Т. Мандри, які не зупинити. Яку туристичну інфраструктуру будує Україна [Текст] / Т. Коломиченко, І. Крицька // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 28 - 37.

Коломиченко, Т. Ти потрібен Антарктиді. Як Україна розвиває полярну інфраструктуру [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 124 -135.

Коломиченко, Т. Якомога далі? Як українські міста керують відходами [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 78 -88.

Солдатова, Є. Було - стало. Нове життя . 5 вдалих прикладів реновації радянських будівель у Києві [Текст] / Є. Солдатова // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 68 -78.

Солдатова, Є. Підземелля столиці. Історія дренажної системи Києва у світлинах [Текст] / Є. Солдатова // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 98 -102.

Тетяна Романовська та аеропорт "Львів": нерозлучне життя [Текст] // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 64-69.

Цалик, С. Метро з шостої спроби [Текст] / С. Цалик // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 152 -161.

Шевченко, Б. Краєвид із повітря. Навіщо потрібні регіональні аеропорти. Приклад Запоріжжя [Текст] / Б. Шевченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 104 -113.

Як минула Міжнародна конференція "Харків: розвиток та інвестиції" [Текст] // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С.132-141.

 

Транспорт

Азархіна, О. Час змін. Укравтодор [Текст] / О. Азархіна // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 22 -23.

Балашов, Є. Перший потяг ми везли із секундоміром [Текст] / Є. Балашов // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 110-117.

Ермоленко, О. Модернизированный Opel Crossland оказался выгодно непохож на своих однокласников [Текст] / О. Ермоленко // Украина За рулем [Текст]. — 2021. — № 10. — С. 24-27.

Жмак, В. Я людина дії, тому пресував наглядову раду УЗ, щоб вона ухвалювала рішення. Колишній керівник УЗ про досвід роботи на державу [Текст] / В. Жмак // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 31 - 40.

Захаренков, Н. К привычным управленческим командам добавились вербальные: первый электрокар Volvo заодно стал первым Volvo, вступившим в себя Google [Текст] / Н. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2021. — № 10. — С. 20-23.

Захаренков, Н. jaguar F-Pace выходит за пределы возможностей стандартных кроссоверов, но остается в рамках благородных манер [Текст] / Н. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2021. — № 10. — С. 10-14.

Захаренков, Н. Toyota Highlander с примесью небесного цвета в логотипе неожиданно сильно отличается от своего бензинового собрата [Текст] / Н. Захаренков // Украина За рулем [Текст]. — 2021. — № 10. — С. 16-19.

Ідеальне співвідношення ціни і комфорту. Чому треба звернути увагу на автобуси Otokar [Текст] // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 50 -51.

Ісаченко, І. Залишайся вдома? Міська мобільність в умовах високого попиту та низької пропозиції [Текст] / І. Ісаченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 37 - 47.

Кисилевський, Д. Не винаходити велосипед. Як інші країни купують транспорт і чому Україна робитиме так само [Текст] / Д. Кисилевський // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 20 -21.

Коломиченко, Т. Зв’язок з Антарктикою [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 136 -141.

Коломиченко, Т. Скинути зайве. Як працює захист українських доріг у реальному житті [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 97-101.

Коломиченко, Т. "Уже за чотири - п'ять років будуть закуповуватися цілком нові автобуси" [Текст] / Т. Коломиченко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 52 - 59.

Коломиченко, Т. Хто на ваги? Чи готова Україна автоматично зважувати фури [Текст] / Т.

Крицька, І. Вершник без голови [Текст] / І. Крицька // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 114 -117.

Крицька, І. "Наша глобальна мета - повернути культуру польотів в Україні" [Текст] / І. Крицька // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 94 - 107.

Крицька, І. Наша мета -передання технологій і максимальна локалізація [Текст] / І. Крицька // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 30 -36.

Крицька, І. 'Правильно намацати пасажиропотік - це важливо' [Текст] / І. Крицька // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 40 - 51.

Лепявко, Б. Громадський голос. Транспортна інфраструктура [Текст] / Б. Лепявко // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 48-49.

 Мікропроблема. Кияни полюбили електросамокати [Текст] / Є. Комчук // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 52 -55.

Ніякий, І. Велика вода [Текст] / І. Ніякий // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 68 - 75.

Ніякий, І. Довгі збори. Портові збори [Текст] / І. Ніякий // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 10 -11.

Ольшевський, А. Туристи з Перської затоки: сезон перший Mintrans дослідив вплив окремо взятого авіарейсу на економіку країни [Текст] / А. Ольшевський // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 60 - 67.

Плеска, Б. У нас ідеальний тандем виконавчого органу та головного акціонера [Текст] / Б. Плеска, Ф. Сафаров // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 55-60.

Салоїд, С. В. Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем [Текст] /  С. В. Салоїд, К. Ю. Редько // Агросвіт [Текст]. — 2021. — № 3. — С. 50 - 54.

Січкар, Д. Вісім років очікувань [Текст] / Д. Січкар // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 26 -27.

Слюсаренко, А. Перспективы развития электромобилей в Украине [Текст] / А. Слюсаренко // Электрик [Текст]. — 2021. — № 7/8. — С. 44 - 48.

Стельмах, В. Працьовитий малюк [Текст] / В. Стельмах // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 142-145.

Стельмах, В. Сила струму. Якою має бути персональна електричка [Текст] / В. Стельмах // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 132 - 149.

Уздемір, Ю. Мігранти за кермом і конвої вантажівок - безпілотників [Текст] / Ю. Уздемір // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — с. 123-131.

Цалик, С. Коли вагон летить по рейках [Текст] / С. Цалик // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 150 - 161.

Цалик, С. Повчальна історія. Як в Україні заявилася професійна транспортна освіта [Текст] / С. Цалик // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 152-161.

Як минула перша презентація Stadler в Україні [Текст] // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 56 -61.

Ярмак, А. Відкрити небо. Які можливості та перспективи для України дає угода з ЄС про спільний авіапростір [Текст] / А. Ярмак // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 6/7. — С. 86 - 89.

Ярмак, А. Відкрити "Ужгород". Зліт через повітряний простір Словаччини дозволено [Текст] / А. Ярмак // MINTRANS [Текст]. — 2021. — № 8. — С. 12 -13.

Ярмак, А. Повітряний двигун [Текст] / А. Ярмак // MINTRANS. — 2021. — № 9/10. — С. 10 -11.

АРХІВ бюлетеня «Сторінками технічних періодичних видань» 2021—2006 

Немає коментарів:

Дописати коментар