середа, 24 січня 2018 р.

Міжнародний день захисту персональних даних


28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в Інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя. Рішення відзначати цю дату було прийнято 26 Квітня 2006 року Комітетом Міністрів Ради Європи. Ця дата відповідає річниці підписання Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних». У деяких країнах це свято називається «Днем конфіденційності». Конвенція «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» стала першим міжнародним зобов'язуючим інструментом у сфері захисту персональних даних, який визначив механізми захисту прав людини на недоторканість його особистого життя, а також надав визначення поняття «персональні дані». Основними принципами обробки та захисту персональних даних, пропонованими зазначеної Конвенції, стали сумлінність і законність отримання та обробки персональних даних; зберігання персональних даних для певних і законних цілей і не використання їх способом, не сумісним з цими цілями. Захист персональних даних повинна здійснюватися із застосуванням відповідних заходів безпеки, що унеможливлює випадкове або несанкціоноване знищення або випадкову втрату, а також запобігає несанкціонований доступ, модифікацію та поширення персональних даних. У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційної та телекомунікаційної сфери, з впровадженням нових технологій, поширенням інноваційних, глобалізаційних та інтеграційних процесів, Конвенція стала основою для подальшого розвитку регулювання в сфері захисту персональних даних. Міжнародне співтовариство прийшло до висновку, що Конвенція повинна залишитися простим, коротким і технологічно нейтральним інструментом, в той же час визнаючи нові характеристики сучасних і майбутніх технологій. Подальший розвиток передбачається в концепції надання згоди на обробку персональних даних, принципи інформованості суб'єктів персональних даних, використання та поширення інформації про особу, поширення обробки даних в знеособленому вигляді, посилення інституційної спроможності уповноваженого органу з захисту персональних даних. Основними напрямками вдосконалення законодавства ЄС у галузі захисту персональних даних стане полегшення доступу до власних персональних даних, підвищення рівня відповідальності власників та розпорядників баз персональних даних, зменшення ризиків при поширенні персональних даних мережею Інтернет, надання більших адміністративних повноважень органам з питань захисту персональних даних. Більш детально з документами даної тематики можна ознайомитися, відвідавши відділ технічної літератури ТОУНБ.

середа, 10 січня 2018 р.

90-річчя академіка НАН України Б.О. МОВЧАНА


9 січня виповнилося 90 років видатному вченому в галузі матеріалознавства академікові НАН України Борисові Олексійовичу Мовчану. Б.О. Мовчан народився 1928 року в с. Макіївка на Чернігівщині. У 1946 р. закінч ив 2 курси Київського суднобудівного технікуму, а в 1951-му — фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «металофізика». Від 1951 року і до сьогодні все життя Бориса Олексійовича пов’язане з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Він розпочинав свій трудовий шлях як науковий співробітник, прот ягом 1960— 1994 рр. був завідувачем відділу електроннопроменевих технологій, з 1994 року — він засновник і директор Міжнародного центру електронно-променевих техн  ол огій Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Від 2003 року Б.О. Мовчан — головний науковий співробітник відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів та науковий співробітник-конс ульт ант МЦ електроннопроменевих технологій. У 1954 р. Борис Олексійович захистив кандидатську, а в 1961 р. — докторську дисертації. 1964 року його обрано членомкореспондентом, а 1978-го — академіком НАН України. Основні напрями наукової діяльності Б.О. Мовчана — це структура і властивості неорганічних матеріалів, електроннопроменеві технології, нові матеріали. Він фундатор наукової школи одержання нових матеріалів багатофункціональних покриттів за допомогою методу електроннопроменевої технології випаровування і конденсації у вакуумі. Учений опублікував понад 360 наукових праць, 7 монографій, отримав більше як 100 патентів; підготував 56 кандидатів і 6 докторів наук. Наукову діяльність Бориса Олексійовича відзначено державними нагородами. Йому присуджено Державну премію УРСР у галузі науки і техніки (1974), Ленінську премію за працю в галузі електронно-променевої техн ології (1984), премію Є.О. Патона НАН України (1989). Б.О. Мовчана нагороджено орденами Трудового Червоного прапора (1976 і 1981), орденом Леніна (1988). За особистий вагомий внесок у розвиток віт чизняної науки, зміцнення науково-техн ічн ого потенціалу України вченого відзначено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2004 р. Борисові Олексійовичу присвоєно по чесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Б.О. Мовчан має почесні дипломи Американського вакуумного товариства (1983, 1988) та почесний диплом міністерства авіаційної промисловості Китаю (1998). Більш детальну інформацію про наукові досягнення українського вченого можна  знайти в книгах та періодичних виданнях , що зберігаються у відділі технічної літератури ТОУНБ.
                                                          Людмила Шатарська, головний бібліотекар
                                                         відділу технічної літератури ТОУНБ