середу, 10 січня 2018 р.

90-річчя академіка НАН України Б.О. МОВЧАНА


9 січня виповнилося 90 років видатному вченому в галузі матеріалознавства академікові НАН України Борисові Олексійовичу Мовчану. Б.О. Мовчан народився 1928 року в с. Макіївка на Чернігівщині. У 1946 р. закінч ив 2 курси Київського суднобудівного технікуму, а в 1951-му — фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «металофізика». Від 1951 року і до сьогодні все життя Бориса Олексійовича пов’язане з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Він розпочинав свій трудовий шлях як науковий співробітник, прот ягом 1960— 1994 рр. був завідувачем відділу електроннопроменевих технологій, з 1994 року — він засновник і директор Міжнародного центру електронно-променевих техн  ол огій Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Від 2003 року Б.О. Мовчан — головний науковий співробітник відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів та науковий співробітник-конс ульт ант МЦ електроннопроменевих технологій. У 1954 р. Борис Олексійович захистив кандидатську, а в 1961 р. — докторську дисертації. 1964 року його обрано членомкореспондентом, а 1978-го — академіком НАН України. Основні напрями наукової діяльності Б.О. Мовчана — це структура і властивості неорганічних матеріалів, електроннопроменеві технології, нові матеріали. Він фундатор наукової школи одержання нових матеріалів багатофункціональних покриттів за допомогою методу електроннопроменевої технології випаровування і конденсації у вакуумі. Учений опублікував понад 360 наукових праць, 7 монографій, отримав більше як 100 патентів; підготував 56 кандидатів і 6 докторів наук. Наукову діяльність Бориса Олексійовича відзначено державними нагородами. Йому присуджено Державну премію УРСР у галузі науки і техніки (1974), Ленінську премію за працю в галузі електронно-променевої техн ології (1984), премію Є.О. Патона НАН України (1989). Б.О. Мовчана нагороджено орденами Трудового Червоного прапора (1976 і 1981), орденом Леніна (1988). За особистий вагомий внесок у розвиток віт чизняної науки, зміцнення науково-техн ічн ого потенціалу України вченого відзначено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2004 р. Борисові Олексійовичу присвоєно по чесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Б.О. Мовчан має почесні дипломи Американського вакуумного товариства (1983, 1988) та почесний диплом міністерства авіаційної промисловості Китаю (1998). Більш детальну інформацію про наукові досягнення українського вченого можна  знайти в книгах та періодичних виданнях , що зберігаються у відділі технічної літератури ТОУНБ.
                                                          Людмила Шатарська, головний бібліотекар
                                                         відділу технічної літератури ТОУНБ

Немає коментарів:

Дописати коментар