четвер, 23 липня 2020 р.

День працівників торгівлі (колись і побутового обслуговування населення та житлово - комунального господарства)


Завжди і у всі часи його величність Торгівля мала найважливіше значення в економічному житті переважної більшості регіонів. Життя будь-якої повноцінної держави не можливо уявити без хороших і розвинених торгових відносин. Професія "продавець" одна з найбільш поширених і повсюдно затребуваних професій у світі В 2020 році День працівників торгівлі (колись і побутового обслуговування населення та житлово - комунального господарства) припадає на 26 липня. Підкреслюючи глибоке визнання і колосальну соціальну відповідальність перед працівниками торговельних організацій, а так само працюючих з ними в тісній співпраці працівниками комунального господарства і побутового обслуговування, ще в 1966-му році в Радянському Союзі було встановлено щорічне професійне свято, яке стало відзначатися в четверту неділю липня  Тепер в Україні "День працівників торгівлі" святкується в останню неділю липня на підставі нового Указу Президента України від 5-го червня 1995 року І цілком заслужено, адже без торгівлі та праці наших шановних працівників сфери послуг просто немислимо уявити собі сучасний світ і наш повсякденний побут.
       В цей День ми приєднуємося до привітань на адресу працівників цієї славної професії і хочемо нагадати про те, що у фонді відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ представлені книги та періодичні видання з цієї тематики. Особливою популярністю користуються підручники та навчальні посібники.
     Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. К.: Знання, 2019 — 379 с.

         У підручнику на системній основі розглядаються найважливіші елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як передумови забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Узагальнено великий практичний досвід з вивчення розвиненої інфраструктури західних країн, висвітлено способи його адаптації до умов транзитивної економіки України. Особливе місце відведено практичній діяльності комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі товарного ринку, логістичним аспектам загальної системи розподілу, зберігання та продажу товарів.
      Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
         Інфраструктура товарного ринку: Продовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. К.: Знання, 2019.— 564 с.
       Висвітлено найважливіші особливості інфраструктури товарного ринку продовольчих товарів, досліджено його елементи з позицій загальних методологічних принципів і практики функціонування певних груп продовольчих товарів. Розкрито найбільш загальні сучасні характеристики харчових продуктів, логістичні підходи до їх зберігання і продажу. Особливе місце відведено розгляду впливу на стан інфраструктури таких чинників, як зростання конкуренції, відмінності у рівні доходів різних верств населення, забруднення навколишнього природного середовища. Окремі розділи присвячено ринкам екологічно чистих і функціональних продовольчих продуктів. Знання інфраструктури ринку продовольчих товарів, розуміння особливостей його динаміки дають можливість фахівцям вчасно виявляти тенденції у його змінах і таким чином уникати ризику і здобувати перевагу на певному товарному ринку.
         Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
       ЧЕРЕВКО О.І. НОВІКОВА О.В. ПОТАПОВ В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. посібник/ Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. - 2-ге вид. — К.: Ліра-К, 2011. - 648 с.

      В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення. 
        Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» , аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться даним питанням.
Людмила Шатарська –головний бібліотекар
відділу технічної літератури

Немає коментарів:

Дописати коментар