середа, 4 червня 2014 р.

Наноматеріали і нанотехнології
Початок ХХІ століття  ознаменувався початком розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. Вони вже використовуються в усіх розвинутих країнах  світу в найбільш значущих галузях людської діяльності (промисловості, обороні, інформаційній сфері, радіоелектроніці, енергетиці, транспорті, біотехнології, медицині). Аналіз росту інвестицій , кількості публікацій з даної тематики і темпів впровадження фундаментальних і пошукових розробок дозволяє зробити висновки про те, що в найближчі 20 років використання нанотехнологій буде одним із визначальних факторів наукового, економічного та оборонного розвитку країн світу. Деякі експерти передбачають, що ХХІ століття буде століттям нанотехнологій. Нещодавно у фонд  відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ надійшов підручник авторів Богуслаєва В. О., Качана О. Я. , КалініноЇ Н. Є., Мозгового В. Ф., Калініна В. Т. Наноматеріали та нанотехнології виданий у Запоріжжі видавництвом «Мотор Січ» в 2014 році. В підручнику викладені основні характеристики наноматеріалів, технології їх отримання, а також представлені методи  дослідження наноматеріалів, їх структури та властивостей, характеристики нанотрубок, нанокристалічних плівок та покриттів, аморфних матеріалів та показані основні галузі застосування наноматеріалів на сучасному етапі їх розвитку.Метою даного підручника є ознайомлення студентів і спеціалістів , які вивчають матеріали та найновіші технології в розробці наноматеріалів , їх структурі і властивостях, технологіях отримання та обробки, а також про методи та їх дослідження.

Немає коментарів:

Дописати коментар