середа, 12 серпня 2020 р.

Будівельний досвід людства: синтез тимчасового і вічного

Будівництво – це одна з важливих областей творчої діяльності людини. Це – галузь матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені будівництвом і підготовлені для експлуатації виробничі підприємства, житлові будинки, громадські будинки і споруди та інші об’єкти. Будівництво визначає рівень розвитку любого суспільства та умови життя людини.
Будівництво – це багатофункціональна система з великою кількістю зв’язків і залежностей, що є самостійною галуззю економіки України і охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будівель і споруд.
Основне завдання будівництва – створення і поновлення основних фондів , що призначаються для розвитку громадського виробництва та вирішення національних проблем. Основні фонди, або засоби праці, складають головну частину національного багатства країни. До них в першу чергу відносяться виробничі будинки і споруди, а разом з житловими масивами вони формують середовище у якому живе людина. На потреби будівництва щорічно витрачаються величезні кошти. У ряді розвинутих країн бюджетні асигнування на будівництво складають до 20-25 відсотків. В Україні цей показник сьогодні складає 13-15 відсотків. Про добробут людей (громадян любої країни) свідчать дані про кількість квадратних метрів житлової площі, що припадає на одну людину. Цей показник у різних країнах різний. Так, в Норвегії він складає 140 м2, США – 50 м2, а в Україні – 17 м2. Будівельний комплекс – самостійна галузь економіки України, яка служить базою економічного і науково-технічного розвитку всіх її галузей, і об’єднує виробництво будівельних матеріалів і будівельне виробництво. Будівництво тісно пов’язане з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничою сферами. Мета даного огляду — ґрунтовне розкриття цієї багатогранної проблеми. Сподіваємось, що представлені Вашій увазі видання стануть потужним імпульсом для всіх тих, хто покликаний матеріалізувати їх у своїй професії. Огляд орієнтований в першу чергу на широке коло користувачів. Завдяки системному підбору інформації матеріали огляду стануть корисними також для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та пересічних тернополян.

Ефективні технології в будівництві: VI Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). — К.: Видавництво Ліра-К, 2019. —224 с.

У збірнику матеріалів конференції розглянуто питання організації будівництва, технічної експлуатації будівель, трансформації економічної моделі розвитку будівельної галузі України в контексті глобалізації, моделювання взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем.

Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд: навч. посібник / В. О. Плоский, Г.В. Гетун, М. В. Тимофеев, В. І. Запривода / Під заг. ред. Гетун Г. В. —К.: Видавництво Ліра-К, 2017.— 190 с.

Розглянуто та подано кресленнями об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючими в Україні ДБН і ДСТУ. Призначено для студентів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання для практичного використання під час виконання курсових проектів і закріплення теоретичного матеріалу. Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів

Горбик А.Р. Збірник державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їж інтер'єрів: навчально-методичний посібник / уклад.; Горбик О.Р., Ломовський  А. І. — К.: Університет «Україна, 2011. — 224 с.

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками архітекторами, інженерами будівельних професій.

Завідувачка відділу технічної літератури

Вайшле М.Й.


Немає коментарів:

Дописати коментар