суботу, 12 серпня 2017 р.

Нові надходженняПирог Т. П. Харчова біотехнологія : підручник/ Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – Київ : Вид-во Ліра-К., 2016. – 408 с.
На сучасному етапі неможливо уявити собі жодної галузі людської діяльності, де не використовувалася б біотехнологія. Не є винятком і харчова промисловість, яка бере свій початок з біотехнології. Так, перші харчові продукти: пиво, вино, хліб, оцет здавна одержували методами біотехнології, нічого не підозрюючи про існування мікроорганізмів.
Сучасні біотехнологічні методи порівняно з традиційними забезпечують швидку розробку продуктів харчування, яким притаманні змінені чи поліпшені властивості. Так, створено генно-модифіковані мікроорганізми для харчової індустрії, вплив яких на продукт поки що повністю до кінця не вивчено. Тому існує проблема генетичного ризику, допустимого отримання мутантів із вмістом токсичних і алергенних для людини білків або інших небезпечних сполук.
На теперішній час в Україні відчувається дефіцит навчальної літератури біотехнологічного профілю, зокрема підручників (посібників) з харчової біотехнології.
У даному підручнику викладено абсолютно всі аспекти харчової біотехнології – від використання мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях до найважливіших елементів харчової біотехнології, зокрема сучасних досягнень біотехнології в одержанні традиційних та нових продуктів мікробного синтезу, що використовуються як харчові добавки.
Наведені у підручнику матеріали будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія» та споріднених напрямів «Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», а також спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.

Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посібник / О. В. Новікова. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 540 с.
Хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування людини, а смачні торт і тістечка – це невід’ємна частина будь-якого свята.
Серед підприємств ресторанного господарства важливе місце посідають кондитерські цехи та пекарні. Кондитерські борошняні вироби є невід’ємною частиною національної кухні народів усіх країн.
Сучасне хлібопекарське виробництво характеризується високим рівнем механізації й автоматизації технологічних процесів, впровадженням нових технологій і постійним розширенням асортименту хлібобулочних виробів, а також широким упровадженням підприємств малої потужності різних форм власності.
У даному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Наведено характеристику способів приготування  й оброблення тіста з пшеничного та житнього борошна та їхньої суміші. Розглянуто норми, методи визначення та контролю якості хліба, причини утворення дефектів. Описано технологію виготовлення й оздоблення борошняних кондитерських виробів.
Посібник розрахований на студентів спеціальностей «Виробництво харчової продукції», а також буде корисним для працівників кондитерської промисловості і системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних виробів.