суботу, 19 серпня 2017 р.

Нові надходження з питань техніки

Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник. /В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ; за заг. ред. В. Г. Іванова— Х.: Право, 2012. — 312 с.

ISBN 978-966-458-371-5 На підставі програми навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки: зміст понять "інформація" і "знання", архітектура персональних ЕОМ, способи організації зберігання і доступу до комп'ютерної інформації, основні методи роботи в операційній системі Microsoft Windows 7, стандартні програми, що входять до операційної системи Windows 7, а також прийоми роботи у MS Word 2010 і MS Excel 2010. Представлено методи автоматизованого перекладу електронних документів і принципи роботи в автоматизованих бібліотечних комплексах, антивірусні засоби захисту даних, а також програмні і системні засоби їх архівації, принципи функціонування Internet і використання електронної пошти, пошуку й отримання інформації з Internet, у тому числі роботи з програмою-пейджером ICQ, програмою IP-телефонії Skype та створення блогів. Показано можливості соціальних і пірінгових мереж, інтернет-магазинів, програми Google Планета Земля, а також описано методи створення і публікації власних Web- документів. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.Форнальчик Є. Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів : навч. посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 302 с.

Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю. Для студентів базового напряму “Транспортні технологіі” спеціальностей “Організація і регулювання дорожнього руху” та  “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічннх працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

Промислові технології переробки м'яса, молока та риби : підручник/ Ф.В. Перцевий, О. Г. Терешкін, П. В. Гурський та ін.—К.: ІНКОС. —2014.—340 с.
В підручнику приділено особливу увагу чинникам, які впливають на формування якості та безпеки продукції: характеристиці сировини, особливостям технологічних процесів виробництва харчової продукції та візуальному представленню технологічних схем в 2D і 3D форматах для кращого розуміння взаємодії обладнання та протікання технологічних процесів. Видання призначене для використання в навчальному процесі підготовки магістрів та спеціалістів закладів ресторанного господарства та харчових виробництв і студентів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Матеріал буде корисним аспірантам, науковим співробітникам та практичним працівникам, які займаються переробкою харчової сировини, а також для широкого кола читачів, професійні інтереси яких пов’язані з харчовими технологіями.

Немає коментарів:

Дописати коментар