четвер, 20 квітня 2023 р.

Енергоменеджмент — інструмент державного управління енергозбереженням

 


Енергетичний менеджмент є комплексом безперервних процесів та інструментів, які поєднанні з бізнес-процесами будь-якої організації, який спонукає її до постійного управління споживанням енергії та пошуком шляхів до покращення своєї енергетичної результативності. Дані процеси та інструменти охоплюють не тільки процедури, обладнання й технології, але й людей. Так як будь-яка система, навіть повністю автоматизована, залежить від людей, які її створили, підтримують та удосконалюють.

Для досягнення бажаних результатів у сфері енергоефективності окрім впроваджування відповідних заходів, потрібно систематично здійснювати управління енергоспоживанням, основна задача якого – зниження витрат на енергоресурси, при їх споживанні за необхідної  кількості та якості. З цією метою в міжнародній практиці на будь-якому виробничому чи комерційному об’єкті створюється система енергетичного менеджменту (СЕнМ), основною метою функціонування якої є систематичне, цілеспрямоване підвищення енергетичної ефективності господарювання при одночасному раціональному використанні всіх інших ресурсів та виконанні всіх вимог сталого розвитку. Впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві, чи організації дозволить проаналізувати стан енергозабезпечення і енерговикористання, організувати об’єктивний облік і контроль за станом витрат усіх видів ПЕР, критично оцінити енергетичну ефективність основних і допоміжних технологій, визначити резерви енергозбереження і запропонувати комплексні енергозберігаючі заходи ефективного використання ПЕР. Вирішення всіх цих проблем можливе за допомогою  підвищення енергоефективності та відновлювальної енергетики. А допоможе у цьому колекція журналів «Енергетика та електрифікація». Одним із основних напрямків публікацій журналу «Енергетика та електрифікація» є енергетичний менеджмент та енергозбереження. Це визначальний фактор розвитку національної економіки, шлях до процвітання держави. Від розв'язання проблеми енергозбереження істотно залежить рівень благополуччя майбутнього нашої країни та кожного з її громадян. Стрімке зростання ціни на енергоресурси зробило питання енергетики актуальним і близьким для кожного жителя України. Оскільки впливати на тарифну політику ми не можемо, в наших силах навчитися менше споживати енергії. Як це зробити? Насамперед завітайте до читального залу відділу технічної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та перегляньте колекцію журналів «Енергетика та електрифікація».


Мета даного видання — ґрунтовне розкриття цієї багатогранної проблеми. Сподіваємось, що представлене Вашій увазі видання стане потужним імпульсом для всіх тих, хто покликаний матеріалізувати дані  ідеї у власному житті. Журнал орієнтований в першу чергу на широке коло спеціалістів з питань енергобудівництва і енергозбереження. Завдяки системному підбору інформації матеріали які друкуються в журналі стануть корисними також для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та пересічних тернополян. Документи представлені у формі окремих розділів охоплюють основне коло питань енергетичного менеджменту, енергозбереження та інженерне бачення розв'язання цієї проблеми. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження енергоресурсів. Збережемо тепло —  збережемо Україну.

Немає коментарів:

Дописати коментар