четвер, 25 червня 2020 р.

Науково-технічному журналу "Енерготехнології та ресурсозбереження" - 60 років!


2020-й рік є ювілейним для науково –технічного видання «Енерготехнології та ресурсозбереження», історія якого розпочалася у 1960 році. Перший номер збірника вийшов у січні 1960 року під назвою «Хімічна промисловість». Це в певній мірі було спричинено тим, що засновником журналу було Міністерство хімічної промисловості УРСР. Згодом назва збірника трансформувалась, журнал перетворився на науково – технічний та отримав іншу назву. Зі зміною статусу та назви відбулись зміщення акцентів його тематики, посилився енергетичний напрямок, з’явились нові рубрики. Пріоритетними стали питання стану та раціонального використання традиційних енергетичних ресурсів, розширення ресурсної бази енергетики за рахунок залучення нетрадиційних ресурсів- промислових та побутових відходів, біогазу. Значне місце у тематиці видання приділяється проблемі охороні навколишнього середовища, питанням переробки відходів, охорони повітряного та водного басейнів, загальним проблемам природокористування. Напередодні 50-річчя журналу було здійснено коригування профілю та цільової направленості журналу. Редакція збірника визначила для себе головний пріоритет – енергетика та енергозбереження , тому на своїх сторінках друкували статті з питань раціонального використання, розробки нових та удосконалення існуючих енергетичних технологій. Основний видавець наукового видання – Інститут газу НАН України. Матеріали кожного номеру затверджуються його Вченою радою. Головний редактор журналу –  академік Б.І.Бондаренко. В журналі висвітлюються результати досліджень працівників інституту , публікуються матеріали для захисту наукових ступенів. За своєю науковою тематикою журнал охоплює широке коло проблем - паливо та енергетика, енергозберігаючі технології, основи енергетичних процесів, переробка сировини та ресурсозбереження, прилади та обладнання.
За 60 років у світ вийшло 335 номерів. Журнал розрахований на спеціалістів різних галузей промисловості, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. У фонді відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ журнал завжди займав почесне місце серед наукових видань. Запрошуємо до перегляду.

Шатарська Л. В.
головний бібліотекар відділу технічної літератури

Немає коментарів:

Дописати коментар