середа, 6 квітня 2022 р.

Академік Анатолій Підгорний ( До 90 – річчя з дня народження )

 


У житті цього вченого було все: успіхи і невдачі, радощі й розчарування, окриленість перемогою і гіркота нерозуміння — як, зрештою, і в кожної людини, тим більше науковця. Але далеко не кожному вдається зробити своє життя явищем, яке на певному етапі визначає розвиток цілого науково-технічного напряму. Саме така доля випала академіку НАН України А.М. Підгорному — відомому вченому в галузі енергетичного машинобудування та водневої енергетики, засновнику Інженерної академії України та Інституту проблем машинобудування НАН України, директором якого він працював до останніх своїх днів. Відомий український учений в галузі енергетичного машинобудування та водневої енергетики, академік Національної академії наук України, академік Міжнародної інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена Дружби народів, відомий організатор науки Анатолій Миколайович Підгорний народився 5 квітня 1932 р. у селі Андрушівка, районному центрі Житомирської області. Навчався на інженерно-фізичному факультеті Харківського політехнічного інституту. В Інституті проблем машинобудування АН УРСР під керівництвом та з безпосередньою участю А.М. Підгорного проводяться дослідження найбільш відповідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах, спрямовані на підвищення міцності, працездатності та зниження їхньої металомісткості. Особисто А.М. Підгорним отримані фундаментальні результати в найскладніших проблемах розвитку теорії і побудови ефективних методів розв'язання просторових задач теорії пружності і повзучості. Створений під його науковим керівництвом програмний комплекс дозволяє врахувати складну геометрію, неоднорідність матеріалу, силові фактори, довільні граничні умови, процеси пластичності та повзучості. На основі теоретичних результатів, отриманих А. М. Підгорним, він і його учні створили нові методи розрахунку зварених роторів турбін, фланцевих з'єднань, дисків, корпусних деталей та інших конструктивних елементів парових і газових турбін, а також елементів атомних реакторів. Ці методи знайшли широке застосування в практиці роботи провідних турбобудівних підприємств країни. За цикл робіт у галузі міцності енергетичних машин і впровадження їх у практику турбобудування, в 1984 році член кореспондент АН УРСР А.М. Підгорний став лауреатом Державної премії. А.М. Підгорний склав основу наукової школи водневої енергетики, розробив фундаментальні основи застосування водню як альтернативного палива в енергетичних установках різного призначення, зокрема і спеціального. Інтерес до водню як ефективного екологічно чистого енергоносія має досить багатоплановий характер, що охоплює широкий діапазон від наукових до прикладних задач. А.М. Підгорний збагатив науку визначними працями в галузі традиційної і водневої енергетики, а також у багатьох суміжних галузях машинобудування.

Людмила Шатарська – головний бібліотекар відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ


Немає коментарів:

Дописати коментар